Слобідсько-Кульчієвецька громада
Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район

ПРАВИЛА благоустрою населених пунктів Слобідсько-Кульчієвецької сільської територіальної громади

Дата: 23.07.2021 09:39
Кількість переглядів: 2374

                                                                                                                  Додаток 1

                                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                            рішенням десятої сесії

                                                                                                            Слобідсько-Кульчієвецької

                                                                                                            сільської ради VIII скликання

                                                                                                            від 09 липня 2021 року №15/VIII         

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА

благоустрою населених пунктів

Слобідсько-Кульчієвецької сільської

територіальної громади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст

 

Розділ 1.Загальні положення

Розділ 2. Визначення термінів

Розділ 3. Права та обов’язки громадян у сфері благоустрою Слобідсько-Кульчієвецької  територіальної громади

Розділ 4. Права та обов’язки підприємств, установ, організацій та фізичних осіб-підприємці (суб’єктів господарської діяльності) у сфері благоустрою 

Розділ 5. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою

Розділ 6. Проведення земляних робіт

Розділ 7. Утримання та охорона зелених насаджень.

Розділ 8. Порядок санітарного очищення території

Розділ 9 Порядок прибирання територій.

Розділ 10. Вимоги щодо дотримання тиші в громадських місцях

Розділ 11 Вимоги щодо утримання тварин

Розділ 12 Обов’язки власників  свійської, домашньої худоби, птиці

Розділ 13 Розміщення та утримання малих архітектурних форм та тимчасових споруд

Розділ 14 Утримання кладовищ

Розділ 15 Вимоги до утримання засобів та обладнання зовнішнього освітлення, зовнішньої реклами.

Розділ 16 Обмеження щодо куріння тютюнових виробів

Розділ 17 Обмеження (обтяження) на використання земельних ділянок об’єктів благоустрою

Розділ 18 Порядок утримання, експлуатації будівель і споруд інженерного захисту

Розділ 19 Фінансування заходів благоустрою

Розділ 20 Здійснення контролю за виконанням Правил

Розділ 21 Відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення Правил благоустрою Слобідсько-Кульчієвецької ТГ

Розділ 22 Відшкодування майнової шкоди, заподіяної об’єкту благоустрою під час вчинення адміністративного правопорушення, здійснюється у порядку, визначеному у порядку цих Правил

Розділ 23 Прикінцеві положення

 

Розділ 1.Загальні положення

1.1.Правила благоустрою Слобідсько-Кульчієвецької територіальної громади  (далі – Правила) є місцевим регуляторним актом, яким установлюється порядок благоустрою території Слобідсько-Кульчієвецької територіальної громади (далі-ТГ) та утримання об’єктів благоустрою Слобідсько-Кульчієвецької ТГ. Регулюють права та обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою території громади та визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку. Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, і є обов’язковими для виконання на території Слобідсько-Кульчієвецької ТГ підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування, їх керівниками, працівниками та громадянами.

1.2.Повноваження Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради у сфері благоустрою визначені Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про органи самоорганізації населення», іншими нормативно-правовими актами України.

1.3. Дія Правил поширюється на відносини, що виникають в сфері благоустрою, а саме: землеустрою, містобудування, озеленення території, утримання будинків і споруд, освітлення, території, а також у галузі охорони здоров’я та охорони навколишнього середовища і спрямовується на створення сприятливого для життєдіяльності довкілля, збереження  і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя мешканців ТГ.

1.4. Правила регулюють права й обов’язки учасників правовідносин з благоустрою території ТГ, визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку.

1.5. Учасниками правовідносин у питаннях благоустрою згідно з цими Правилами є посадові особи та органи державної влади; посадові особи та органи місцевого самоврядування; органи самоорганізації населення та їх представники; підприємства, установи, організації, їх посадові та службові особи; суб’єкти господарювання (фізичні особи-підприємці, підприємства, установи, організації всіх форм власності), їх посадові та службові особи; громадяни України, іноземці, особи без громадянства.

1.6. Об’єкти благоустрою Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог цих Правил, місцевих правил забудови, інших вимог, передбачених законодавством України.

1.7. Організацію благоустрою Слобідсько-Кульчієвецької ТГ забезпечує виконавчий комітет сільської ради відповідно до повноважень, встановлених чинним законодавством.

Благоустрій території ТГ передбачає:

-розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території ТГ у належному стані, її санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об'єктів;

- організацію належного утримання та раціонального використання території, будівель, інженерних споруд та об'єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення;

-створення умов для реалізації прав та виконання обов’язків суб'єктами у сфері благоустрою території ТГ.

1.8. Благоустрій здійснюється в обов’язковому порядку на всій території Слобідсько-Кульчієвецької ТГ. Правила є обов’язковими для виконання всіма розташованими на території ТГ суб’єктами господарювання, місцевим органом виконавчої влади, їх посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території Слобідсько-Кульчієвецької ТГ.

1.9. За невиконання, неналежне виконання Правил, посадові особи, суб’єкти підприємницької діяльності, громадяни притягаються до відповідальності у відповідності з нормами Кодексу України про адміністративні правопорушення (надалі – КУПаП).

1.10. Слобідсько-Кульчієвецька сільська рада забезпечує вільний доступ населення, підприємств, установ, організацій всіх форм власності до цих Правил. Правила є відкритими та доступними. Вільний доступ до Правил забезпечуються шляхом їх публікації у друкованих засобах масової інформації та розміщенням на офіційному сайті Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради.

Правила забезпечують державні, громадські та приватні інтереси.

 

1.11.Фінансування заходів з благоустрою населених пунктів може здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ, організацій, добровільних внесків юридичних осіб та громадян, інших джерел, передбачених законом.

Розділ 2. Визначення термінів

    – Автомобільна дорога (вулиця) – частина територій в населених пунктах, призначена для руху транспортних засобів, з усіма розташованими на ній спорудами та засобами організації дорожнього руху.

– Балансоутримувач – власник або особа, яка за договором або відповідним актом утримує об’єкти або елементи благоустрою, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонту та утримання.

– Благоустрій  – комплекс робіт з інженерного захисту, поновлення та відновлення дорожнього покриття, засобів організації та регулювання дорожнього руху, забезпечення комфортних та безпечних умов пересування транспорту та пішоходів, розчищення та озеленення території, а також соціально-економічних,  санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території села з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

– Відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.

– Вулично-дорожня мережа – призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування, проїздів, тротуарів, пішохідних доріжок, а також вуличні автомобільні стоянки .

– Вулиця – автомобільна дорога, призначена для руху транспорту і пішоходів, прокладання наземних і підземних інженерних мереж у межах селища та сіл.

– Газон – певна ділянка однорідної території зі штучним дерновим покривом, який створюється посівом і вирощуванням дерноутворювальних трав (переважно багаторічних) для декоративних, спортивних, ґрунтозахисних або інших цілей.

– Дорожнє покриття – укріплені верхні шари дороги, що сприймають навантаження від транспортних засобів.

Елементи благоустрою:

1) покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих норм;

2) зелені насадження (у тому числі снігозахисні та протиерозійні) уздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, на алеях, бульварах, в садах, інших об'єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях;

3) будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів;

4) засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами;

5) технічні засоби регулювання дорожнього руху;

6) будівлі та споруди системи інженерного захисту території;

7) комплекси та об'єкти монументального мистецтва, декоративні фонтани і басейни, штучні паркові водоспади;

8) обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків;

9) малі архітектурні форми;

10) інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами.

– Заходи з благоустрою – роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання.

– Кладовище – відведена в установленому законом порядку земельна ділянка з облаштованими могилами і іншими будівлями та спорудами, призначеними для організації поховання та утримання місць поховань.

– Мала архітектурна форма для провадження підприємницької діяльності – це невелика (площею до 30 кв. метрів) споруда торговельно-побутового призначення, яка виготовляється з полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без спорудження фундаменту.

– Санітарне очищення – комплекс заходів, які забезпечують належний санітарний стан території селища у відповідності до вимог чинного законодавства .

– Міст – споруда, призначена для руху через річку, яр та інші перешкоди, межами якої є початок і кінець пролітних споруд.

 – Об’єкти благоустрою – сукупність усіх територій сіл та селища, що складаються з окремих територій (їх частин) різного цільового призначання, житлової та громадської забудови, територій промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, та іншого призначення, територій лісового, водного фондів та інших.

До об’єктів благоустрою відносяться:

1) території загального користування:

а) парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки - пам'ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;

б) пам'ятки культурної та історичної спадщини;

в) майдани, площі, бульвари, проспекти;

г) вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;

ґ) пляжі;

д) кладовища;

е) інші території загального користування;

2) прибудинкові території;

3) території будівель та споруд інженерного захисту територій;

4) території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору.

До об'єктів благоустрою можуть належати також інші території в межах населеного пункту.

– Парк – самостійний архітектурно-організаційний комплекс, який виконує санітарно-гігієнічні функції і призначений для короткочасного відпочинку населення.

– Прибудинкова територія – територія навколо будинку, визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою і призначена для обслуговування будинку.

– Проїзна частина – частина автомобільної дороги, безпосередньо призначена для руху транспортних засобів.

– Прилегла територія – територія, яка межує із об’єктом благоустрою або спорудою, розташованою на об’єкті благоустрою по його периметру.

– Рекламні засоби (з обладнанням) – це елементи благоустрою, які використовуються для розміщення зовнішньої реклами.

– Реконструкція будинків та споруд, їх фасадів – комплекс будівельних робіт, пов’язаних із зміною техніко-економічних показників або використання об’єкта за новим призначенням у межах існуючих будівельних габаритів.

– Ручне прибирання – прибирання на відповідній території вручну шляхом збирання випадкового сміття, підмітання мітлою, прибирання сміття, снігу, льоду лопатою, видалення їх за допомогою інших засобів.

– Спортивні споруди – окремі будівлі і комплекси споруд, призначені для оздоровчих та навчально-тренувальних занять, а також змагань з різних видів спорту.

– Територія – сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об’єктів загального користування: парків, вулиць, провулків, шляхів, мостів, прибудинкових територій, прилеглих територій, кладовищ, , оздоровчих, навчальних, спортивних, об’єктів промисловості та інших у межах селища та сіл.

– Утримання в належному стані території – використання її за призначенням , а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об’єктів благоустрою.

– Утримання будинків і прибудинкових територій – діяльність, спрямована на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи щодо забезпечення експлуатації і ремонту жилих та нежилих приміщень, будинків і споруд, комплексів будинків і споруд, а також утримання прилеглої до них (прибудинкової) території відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і Правил згідно з чинним законодавством.

Благоустрій присадибної ділянки та прилеглої до присадибної ділянки території проводиться власником або користувачем цієї ділянки.

– Фасад – обмежена поверхня архітектурного об’єкта (частіше вертикальна) з боку вулиці чи головного входу.

Розділ 3 Права та обов’язки громадян у сфері благоустрою

Слобідсько-Кульчієвецької  територіальної громади.

 

3.1. Благоустрій території житлової та громадської забудови здійснюється з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до затвердженої містобудівної документації, регіональних Правил забудови, та цих Правил, а також установлених державних стандартів, норм і чинного законодавства.

3.2. Громадяни у сфері благоустрою населених пунктів мають право:

– користуватись об’єктами благоустрою населених пунктів;

– брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою території населених пунктів;

– вносити на розгляд  підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування пропозиції з питань благоустрою населених пунктів;

– отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою території сільської ради та внесення до них змін, а також роз’яснення їх змісту;

– брати участь у здійсненні заходів з благоустрою населених пунктів; озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил; обладнанні дитячих і спортивних  майданчиків;  ремонті  шляхів і тротуарів, інших об’єктів благоустрою;

– вимагати негайного виконання робіт з благоустрою населених пунктів у разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю, здоров’ю або майну громадян;

– звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров'ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувачів об'єктів благоустрою;

3.2. Громадяни у сфері благоустрою населених пунктів зобов’язані:

3.2.1. утримувати в належному стані територію земельної ділянки, що знаходиться у власності чи користуванні в тому числі присадибну земельну ділянку та прилеглої до неї територію –  територію від паркану до проїзної частини дороги;

3.2.2. дотримуватися правил благоустрою території населених пунктів;

3.2.3. не порушувати права і законні інтереси інших суб’єктів благоустрою населених пунктів;

3.2.4.відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою населених пунктів.

3.2.5. власники та землекористувачі земельних ділянок повинні обирати такі способи використання земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення, при яких власникам, землекористувачам сусідніх земельних ділянок завдається найменше незручностей (затінення, задимлення, неприємні запахи, шумове забруднення тощо);

3.2.6. утримання в належному стані та благоустрій прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку, належних до нього будівель, споруд проводиться співмешканцями  цього будинку або підприємством, установою, організацією, з якими співмешканцями  укладено відповідний договір на утримання та благоустрій прибудинкової території.

3.2.7. благоустрій присадибної ділянки проводиться її власником або користувачем цієї ділянки, який повинен утримувати будинок в охайному зовнішньому вигляді. Подвір’я огороджувати парканом, який утримується в належному стані. Висадку дерев проводити не ближче 4-6 м, а кущів – 1м. від спільної огорожі.  Постійно кронувати гілля, які заважають лініям телефонних, радіо трансляційних, електричних і освітлювальних мереж.

3.2.8. прилеглу до присадибної ділянки територію своєчасно, до проїжджої частини дороги прибирати від сміття і викошувати бур’яни. Взимку вздовж прибудинкової території тротуарні  доріжки  очищати від снігу.

3.2.9.  укладати договір (угоду) на вивіз  побутових відходів з відповідним підприємством (установою). Забезпечувати своєчасний вивіз побутового та будівельного сміття, не допускати складування будівельних матеріалів,  утворення куп сухих гілок, трави, квітів, листя по за садибою .

3.2.10.  регулярно знищувати бур’яни   висотою більше 10 см (в тому числі об’єктів рослинного карантину), не допускати їх квітнення, на території земельної ділянки, що знаходиться у власності чи користуванні

3.2.11. обрізати гілки дерев,  які знаходять на придворовій території з метою усунення перешкод для пішоходів.

3.2.12. при утриманні домашніх тварин обладнати місце для складування гною. При цьому витік рідких нечистот за межі присадибної ділянки не допускається.

3.2.13. утримувати сторожових собак на прив’язі і спускати з неї лише в закритих дворах, що виключає можливість втечі тварин.

3.2.14. розташування надвірного туалету здійснювати  на відстані, віддаленій  від суміжних житлових будинків, питних колодязів згідно чинного законодавства.

3.2.15. допускати на об’єкти благоустрою, що перебувають у їх власності або користуванні, аварійно-рятувальні та інші служби для здійснення заходів щодо запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

3.2.16.  виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України “Про благоустрій населених пунктів”, цими Правилами, рішеннями сільської ради,  виконавчого комітету, іншими нормативно-правовими актами в сфері благоустрою.

3.2.17. Відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою.

3.2.18. благоустрій присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік або передані в комунальну власність як безхазяйні, проводиться Слобідсько-Кульчієвецькою сільською радою.

Розділ 4. Права підприємств, установ, організації та фізичних осіб-підприємців (суб’єктів господарської діяльності) у сфері благоустрою

4.1. Підприємства, установи, організації та фізичні особи-підприємці (суб’єкти господарської діяльності) у сфері благоустрою мають право:

4.1.1 брати участь у розробленні планів соціально-економічного розвитку ТГ та заходів з благоустрою території;

4.1.2. брати участь в обговоренні проектів нормативно-правових актів з благоустрою ТГ;

4.1.3. вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням Правил благоустрою території ТГ або призводять до її нецільового використання;

4.1.4. вимагати негайного виконання робіт з благоустрою у разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоди життю або здоров'ю громадян, їх майну та майну юридичної особи;

4.1.5. вносити на розгляд органу місцевого самоврядування пропозиції щодо поліпшення благоустрою ТГ.

4.2. Підприємства, установи, організації та фізичні особи-підприємці у сфері благоустрою зобов’язані:

4.2.1. утримувати в належному стані території, які перебувають у їх власності або користуванні, а також здійснювати прибирання закріпленої території по периметру (паркан, стіна будівлі, споруди гаражів, стіна малої архітектурної форми тощо), не допускати складування побутового та будівельного сміття, відходів виробництва, опалого листя, обрізати гілля дерев, що заважають руху громадян чи закривають дорожні знаки.

4.2.2. утримувати в належному стані закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем об'єкти благоустрою (їх частини);

4.2.3. усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини.

4.2.4. проводити згідно з планами, затвердженими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об'єктів благоустрою (їх частин), що здійснюються у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства;

4.2.5. усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку;

4.2.6. встановити біля адмінбудівель, тимчасових споруд торгівельного призначення,  в яких здійснюється господарська діяльність, контейнери та урни для сміття, елементи освітлення, здійснювати догляд за наявними клумбами, газонами.

4.2.7. у процесі утримання об'єктів благоустрою (їх частин) дотримуватися відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об'єктів, забезпечення умов функціонування та утримання їх у чистоті й належному стані;

4.2.8. відповідно до встановлених норм та правил впорядковувати надані земельні ділянки (забезпечувати використання їх за цільовим призначенням, додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля, не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів, дотримуватися правил добросусідства та обмежень, пов'язаних з встановленням земельних сервітутів та охоронних зон, за свій рахунок привести земельну ділянку у попередній стан у разі незаконної зміни її рельєфу, за винятком здійснення такої зміни не власником земельної ділянки, коли приведення у попередній стан здійснюється за рахунок особи, яка незаконно змінила рельєф);

4.2.9. розташовувати об'єкти торгівлі, громадського харчування, побутових послуг, розваг, на територіях об’єктів благоустрою виключно за рішенням виконавчого комітету сільської ради, або іншого документу, що надає на це право наданим уповноваженим органом виконавчого комітету сільської ради.

4.2.10. виконувати інші обов'язки у сфері благоустрою передбачені законами України, рішеннями центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами;

4.2.11. допускати на об’єкти, елементи благоустрою, що перебувають у їх власності або користуванні, аварійно-рятувальні та інші служби для здійснення заходів з запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

4.2.12. обов’язково укладати договори на вивіз твердих та рідких побутових відходів з відповідним підприємством (установою) або ж забезпечувати вивіз таких самостійно.

4.2.13. суворо забороняється створювати несанкціоновані сміттєзвалища та скидати сміття у невстановлених місцях(узбіччя доріг, прибережні смуги, посадки,  балки, тощо).

4.2.14. відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, в порядку та розмірах, установлених законодавством України.

4.2.15.  виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України “Про благоустрій населених пунктів”, цими Правилами, рішеннями виконавчого комітету, іншими нормативно-правовими актами в сфері благоустрою.

4.2.16. посадові особи підприємств, установ, організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров’ю громадян на власних та закріплених за підприємствами, установами, організаціями територіях, відповідно до чинного законодавства.

4.3. Керівники  підприємств торгівлі, громадського харчування, ринку, сфери послуг інших установ, а також особи, які займаються роздрібною та оптовою торгівлею на території сіл Слобідсько-Кульчієвецької територіальної громади  зобов’язані:

4.3.1. Утримувати магазини, заклади громадського харчування, об’єкти торгівлі у зразковому стані. Прибирання  територій, прилеглих до цих об’єктів, проводити щоденно.

4.3.2. Вітрини, рекламу, входи в приміщення облаштувати освітленням.

4.3.3. З метою належного утримання об’єкта благоустрою  та здійснення своєчасного ремонту може залучати для цього на умовах договору інші підприємства, установи, організації.

4.3.4. Укладати договори на вивіз побутових відходів з підприємством (установою).

4.3.5.Утримувати закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем території в належному стані відповідно до умов договору, цих Правил, вимог чинного законодавства.

4.3.6. Керівники  підприємств торгівлі, громадського харчування, ринку, сфери послуг, інших установ, а також особи, які займаються роздрібною та оптовою торгівлею на території ТГ та несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров’ю громадян на власних та закріплених за підприємствами торгівлі, громадського харчування, ринку, інших установ,  територіях, відповідно до чинного законодавства.

Розділ 5. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою.

5.1. Благоустрій території ТГ здійснюється з урахуванням особливостей таких територій відповідно до вимог законодавства та нормативно-технічних документів.   

5.1.1. Балансоутримувач об'єктів, елементів благоустрою забезпечує утримання їх у належному стані та своєчасний ремонт власними силами або може на конкурсних або договірних засадах залучати для цього інших суб’єктів господарювання. Утримання здійснюється відповідно до умов цих Правил, чинних будівельних, санітарних та інших норм та правил.

5.1.2.Порядок розподілу обов'язків між підприємствами, організаціями, установами, фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності, громадянами щодо організації робіт по утриманню належних їм, закріплених та прилеглих територій у належному стані базується на тому, що кожна особа зобов'язана утримувати у належному стані територію, право користування якою їй надано чинним законодавством, або обов'язок по утриманню якої закріплено відповідним документом. Утримання може здійснюватися спільно на підставі договору відповідної форми.

5.1.3.У разі доручення утримання об'єктів та елементів благоустрою третім особам на підставі відповідних договорів або розпорядчих актів, воно повинно здійснюватися з додержанням вимог та умов цих Правил.

5.1.4. Благоустрій та утримання у належному стані територій парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля і відпочинку здійснюють їх балансоутримувачі, а об’єкта який перебуває у приватній власності його власником, відповідно до цих Правил та інших нормативно-правових, правових актів.

5.2. Благоустрій та утримання у належному стані вищевказаних територій містить:

1) санітарне очищення: прибирання сміття, відходів, листя, гілля тощо, встановлення урн та їх очищення по мірі накопичення, але не рідше 1 разу на добу, їх миття та фарбування;

2) встановлення сміттєзбиральних майданчиків (майданчиків для тимчасового накопичення відходів), укладення договорів на вивезення побутових відходів;

3) освітлення територій;

4) озеленення, збереження існуючих зелених насаджень;

5) відновлення території у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, інших випадків;

6) утримання у належному санітарному, технічному та естетичному стані, належних балансоутримувачу будівель, споруд, конструкцій що розташовані на території парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку відповідно до вимог чинного законодавства;

7) встановлення та утримання у належному санітарному, технічному та естетичному стані засоби та обладнання зовнішнього освітлення, садових лав, таблиць, планів території, меморіальних дошок, пам'ятників та інших елементів благоустрою;

8) забезпечення безпечних умов перебування, дозвілля та відпочинку громадян;

9)забезпечення належної роботи атракціонів, обладнання майданчиків з дотриманням техніки безпеки для дозвілля та відпочинку.

10) збір листя на території парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів здійснюється лише на алеях, доріжках, майданчиках для відпочинку, партерних газонах, галявинах, квітниках. Зібране листя вивозиться на спеціально відведені місця. Спалювати листя, гілля категорично заборонено.

11) утримання в належному стані зелених насаджень парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку включає: догляд, обрізання, знесення, висадження зелених насаджень (квітів, дерев, кущів, трави, інших насаджень), що здійснюється згідно нормативно-правових, правових актів.

12)Заборонено: пошкодження зелених насаджень, збір квітів на територіях парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів, майданчиків для дозвілля та відпочинку.

5.3.Обмеження при використанні об’єктів благоустрою.

5.3.1. На об’єктах благоустрою забороняється:

1) виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу, виданого в установленому законодавством порядку;

2) вчиняти дії, що негативно впливають на архітектуру фасадів будівель і споруд, у тому числі робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд та інші;

3) самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або знищувати газони, самовільно висаджувати та знищувати дерева, кущі тощо;

4) вивозити, звалювати в не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг, влаштовувати звалища, зливати рідкі відходи;

5) забруднювати довкілля, місця загального користування, засмічувати побутовими відходами, тощо;

6) захаращувати пожежні проїзди на територіях, прилеглих до житлових будинків, інших споруд;

7) складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків;

8) захаращувати території будівельними та іншими матеріалами, конструкціями, сміттям, побутовими відходами, відходами виробництва, накопиченням снігу та льоду тощо;

9) порушувати Правила складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації та використання відходів;

10) наклеювати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки тощо у невизначених спеціально для цього місцях;

11) самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо;

12) встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху без дозволу та погодження виконкомом сільської ради та з відповідними органами;

13) випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях, залишати на об’єктах благоустрою та їх елементах фекалії тварин; випасати домашню птицю в місцях загального користування;

14) здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці);

15) самовільно підключатися до мереж водопостачання, поливати огороди з водогону у разі прийняття сільською радою рішення про обмеження споживання води;

16) самовільно займати земельні ділянки і використовувати їх при відсутності документів, що засвідчують право на використання та володіння землею;

17) використовувати земельні ділянки не за цільовим призначенням;

18) здійснювати діяльність, яка негативно впливає на довкілля при відсутності позитивного висновку державної екологічної експертизи проектної документації об’єктів будівництва, реконструкції;

19) здійснювати викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря без відповідного на те дозволу;

20) засмічувати водні об’єкти та забруднювати водні ресурси;

21) забороняється вчиняти дії, які можуть привести до підтоплення територій та спровокувати зсувні процеси;

22) вчиняти дії, що тягнуть порушення умов благоустрою, пошкодження (руйнування чи псування) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів та елементів благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, та інші дії, заборонені цими Правилами, чинним законодавством України.

23)  проводити торгівлю з рук, лотків, автомобілів, причепів, столиків і візків у не відведених для цього місцях.

24) здійснювати проїзд  по асфальтному покриттю тракторів на гусеничному ходу;

25) спалювати сміття, листя, гілки дерев та відходи виробництва тощо;

Розділ 6.  Проведення земляних робіт

6.1. Для здійснення земельних робіт, які проводяться на території населених пунктів Слобідсько-Кульчієвецької ТГ (вулицях, провулках, прибудинкових територіях, зелених зонах, дорогах) суб’єкти господарювання, громадяни, які безпосередньо проводять роботи, повинні отримати в виконавчому комітеті сільської ради погодження на право виконання земляних робіт.

6.2. При проведенні робіт, пов’язаних з розкопуванням ґрунту, суб’єкти господарювання, громадяни, які проводять роботи, забезпечують за власний рахунок відновлення поверхні пошкодженої земельної ділянки.

6.3. У всіх випадках під час виконання земляних робіт повинні бути забезпечені умови для руху транспорту і пішоходів:

– виставлятись попереджувальні знаки;

– встановлюватись пішохідні містки та огорожа.

6.4. Відповідальність за організацію безпеки та руху транспорту і пішоходів у місцях виконання робіт до повного відновлення дорожнього покриття залишається за виконавцем робіт.

6.5. При виконанні земельних робіт забороняється:

– засипати землею та будівельними матеріалами  люки колодязів, дренажі, геодезичні знаки, проїжджу частину вулиць;

– псувати існуючі споруди, зелені насадження, елементи благоустрою, засоби регулювання дорожнього руху;

– залишати на проїжджій частині вулиць землю та будівельне сміття після закінчення робіт;

– захаращувати проходи і проїзди у двори, порушувати нормальний проїзд автотранспорту та рух пішоходів.

Розділ 7.   Утримання та охорона зелених насаджень.

7.1. Зелені насадження –  деревна,   чагарникова,  квіткова  та трав'яна  рослинність  природного   і   штучного   походження   на  визначеній території Слобідсько-Кульчієвецької територіальної громади (дерева, кущі, клумби, газони, декоративні насадження, парки, сквери та лісосмуги,  озеленені упорядковані території, зелені зони та інші об’єкти озеленення).

7.1.1. Утримання зелених насаджень здійснюється згідно чинного законодавства України та цих Правил.

7.1.2. Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах ТГ під час здійснення будь-якої діяльності, окрім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів і пристроїв, мостів і шляхопроводів.

7.1.3. Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об'єктах благоустрою, а також знесення дерев, які виросли самосівом, здійснюються за рахунок коштів державного або місцевого бюджету в залежності від підпорядкування об'єкта благоустрою, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або в оренду, - за рахунок коштів їх власників або користувачів.

7.1.4. Відповідальними за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними, видалення сухостійних, фаутних та аварійних дерев є:

1) на об'єктах благоустрою державної чи комунальної власності – балансоутримувачі цих об'єктів;

2) на територіях підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності та прилеглих територіях – вказані особи;

3) на територіях земельних ділянок, які відведені під будівництво, та прилеглих до них ділянок – забудовники чи користувачі (власники) цих територій;

4) на приватних садибах і прилеглих ділянках – їх власники;

5) на прибудинкових територіях співвласників багатоквартирного будинку – співвласники багатоквартирного будинку.

7.1.5. Усі роботи з поточного утримання зелених насаджень на територіях, закріплених за суб'єктами господарювання здійснюються силами і коштами цих суб’єктів або на договірних засадах з уповноваженим на те органом.

7.1.6.  Всі громадяни при відвідуванні зон відпочинку, парків, прибережних смуг та інших місць масового відпочинку зобов’язані підтримувати чистоту, порядок, бережно ставитись до зелених насаджень, запобігати пошкодженню та нівеченню дерев, кущів, квітів, газонів, сприяти органам поліції та місцевого самоврядування, власникам зелених насаджень в боротьбі з порушниками цих Правил.

7.2. На території зелених насаджень забороняється:

7.2.1. зносити та пересаджувати дерева та чагарники без спеціального дозволу;

7.2.2. складувати будь-які матеріали;

7.2.3. влаштовувати звалища сміття, снігу та льоду;

7.2.4. самовільно садити дерева, кущі, та будь-які інші рослини, влаштовувати городи;

7.2.5. облаштовувати стоянки автомашин, мотоциклів, велосипедів та інших транспортних засобів;

7.2.6. випалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати інші правила протипожежної безпеки;

7.2.7. добувати з дерев сік, смолу, робити надрізи, написи, забивати цвяхи, скоби, обмотувати дерева дротом, наносити інші механічні пошкодження;

7.2.8. підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, мотузки для сушіння білизни, прикріплювати рекламні щити, електродроти, та інші предмети, які можуть пошкодити дерево.

7.2.9. відводити ділянки під забудову постійного або тимчасового характеру, ділянки під вантажно-розвантажувальні роботи;

7.2.10. пошкоджувати зелені насадження будь-яким способом, рвати квіти і ламати дерева та чагарники, витоптувати газони, квітники;

7.2.11. збирати квіти, плоди, насіння та інші частини об'єктів рослинного світу, які виростають у місцях загального користування;

7.2.12. висаджувати, зносити, пересаджувати зелені насадження необхідно з додержанням встановленого порядку.

7.2.13. забороняється самовільне знищення, пошкодження або видалення зелених насаджень;

 

7.3. Порядок видалення зелених насаджень

7.3.1.Видалення (знесення) дерев, кущів, газонів і квітників на території ТГ згідно чинного законодавства, здійснюється у разі:

1) виконання підготовчих і будівельних робіт на об’єктах відповідно до статей 35-37 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”

2) реалізації генерального плану розвитку ТГ;

3) реконструкції або капітального ремонту об'єкта благоустрою;

4) знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також самосійних і порослих дерев з діаметром кореневої шийки не більш як 5 сантиметрів;

5) ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах міста;

6) відновлення світлового режиму в житловому приміщенні, що затіняється деревами;

7) здійснення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронній зоні повітряних ліній електропередач, на трансформаторній підстанції і розподільному пункті системи енергопостачання, мережі водотеплопостачання та водовідведення, телекомунікаційній і кабельній електромережі;

8) досягнення деревом вікової межі;

9) провадження господарської діяльності на території розсадників з вирощування декоративних дерев та кущів;

10) ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації.

 

7.3.2. Видалення зелених насаджень на території меморіальних комплексів та кладовищ на території ТГ здійснюється за рішенням виконавчого комітету сільської ради на підставі акту обстеження зелених насаджень без сплати їх відновної вартості.

7.3.3. Видалення зелених насаджень на земельній ділянці, яка перебуває у приватній власності та на присадибній земельній ділянці здійснюється за рішенням власника земельної ділянки.

7.3.4. Формування та омолодження шляхом обрізування дерев не є видалення зелених насаджень і здійснюється на підставі акту обстеження з дотриманням вимог «Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України», за винятком присадибних ділянок та земель, що перебувають у власності суб’єктів господарювання, та фізичних осіб, на яких формування та омолодження шляхом обрізування дерев не потребує складання акту обстеження.

7.3.5. Підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності, їх філіям та представництвам, фізичним особам видалення зелених насаджень дозволяється при наявності рішення виконавчого комітету сільської ради та спеціального дозволу (ордер) на видалення зелених насаджень.

7.3.6. Спеціальний дозвіл на видалення зелених насаджень (ордер) видається на підставі акту обстеження зелених насаджень складеного спеціальною комісією, створеною рішенням виконавчого комітету сільської ради.

7.3.7. За вимушене видалення та пошкодження зелених насаджень (при будівництві, прокладанні комунікацій тощо) підприємства, установи, організацій та фізичні особи зобов’язані відшкодувати їх вартість в доход місцевого бюджету з послідуючим спрямуванням цих сум на відновлення зелених насаджень.

7.3.8. Відповідно до ч.4 ст.28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» юридичним або фізичним особам дозволяється негайне видалення пошкоджених дерев або кущів (їх частин), якщо стан таких пошкоджених зелених насаджень загрожує життю, здоров’ю громадян, а також майну громадян та/або юридичних осіб. Оформлення акту обстеження Комісією проводиться після видалення такого зеленого насадження в установленому порядку.

 

Розділ 8. Порядок санітарного очищення території

8.1. Збирання і вивезення відходів, очистка території в сільській місцевості регулюються Законом України «Про відходи», Державними санітарними норми та  правила  утримання територій населених місць затвердженими Наказом Міністерства охорони здоров’я України №145 від 17.03.2011 року.

8.2. Права та обов’язки суб’єктів у сфері поводження з відходами:

8.2.1. Громадяни України, іноземні та особи без громадянства зобов'язані:

1) дотримуватися вимог нормативно-правових актів у сфері поводження з відходами;

2) вносити в установленому порядку плату за користування послугами підприємств, установ та організацій, що займаються збиранням, зберіганням, перевезенням, знешкодженням, видаленням і захороненням відходів;

3) виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством, щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища відходами.

8.3.  Безхазяйні відходи.

Відходи, що не мають власника або власник яких невідомий, вважаються безхазяйними. Порядок виявлення та обліку безхазяйних відходів визначається органами уповноваженими Слобідсько-Кульчієвецькою сільською радою.

Виконавчі органи ведуть облік безхазяйних відходів і несуть відповідальність за комплексне використання таких відходів, додержання умов поводження з ними та запобігання негативному впливу їх на навколишнє природне середовище і здоров’я людей.

8.4. Санітарне прибирання, збирання сміття і відходів:

8.4.1. Санітарне прибирання, збирання сміття і відходів як вторинної сировини здійснюється шляхом прибирання територій, встановлення на території, яка обслуговується, сміттєзбірників (урн, контейнерів відповідної ємності) для накопичення сміття і твердих побутових відходів та своєчасного вивезення їх вмісту.

8.4.2. Підприємства, установи, організації та громадяни (власники, балансоутримувачі садиб) зобов’язані укладати договори на вивезення сміття та вторинних матеріалів організаціями чи спеціалізованими підприємствами-перевізніками, які мають договірні відносини зі спеціалізованими підприємствами, що проводять утилізацію та знешкодження відходів у відповідності до діючих галузевих нормативно-правових актів.

8.4.3. Збір та тимчасове розміщення відходів промислових підприємств, які виникають внаслідок їх виробничої діяльності, проводиться цими ж підприємствами на спеціально влаштованих для цього майданчиках, місце яких, обсяг відходів та час їх зберігання погоджується в установленому порядку.

8.4.4. Якщо на прибудинкову територію немає в’їздів для сміттєвозів внаслідок ремонту тощо, контейнери необхідно тимчасово встановити, а переносні контейнери слід вивозити до місць завантаження одночасно з прибуттям сміттєвозів та після звільнення негайно прибирати їх до місць зберігання.

8.4.5. Забороняється розміщення контейнерів на тротуарах, проїзних частинах вулиць, та на подвір’ї будинків.

8.4.6. Органічні відходи (бур’ян, обрізки з дерев, скошена трава) складуються в спеціально облаштованих компостних ямах.

8.5. Прибирання території Слобідсько-Кульчієвецької територіальної громади:

8.5.1. Роботи з прибирання території ТГ проводяться у відповідності до цих Правил, інших нормативно-правових актів.

8.5.2.Прибирання прибудинкових територій, місць масового перебування людей (сезонних торговельних майданчиків, під час проведення масових зібрань та заходів тощо) виконується протягом всього робочого дня.

8.5.3.Прибирання територій кладовищ, меморіалів, братських поховань тощо проводиться із залученням громадськості, підприємств, установ, організацій на умовах договору та відповідно до встановленого порядку.

8.6. Особливості прибирання територій у зимовий період:

8.6.1. Власники житлових будинків та садиб малоповерхової забудови здійснюють очищення від снігу тротуару (в разі наявності) вздовж огорожі на проїжджу частину під механізоване прибирання.

8.6.2. Забороняється скидати сніг з тротуарів на проїзну частину вулиці після завершення робіт по її механізованому прибиранню.

8.6.3. Не допускається розкидання соляних сумішей на території зелених насаджень під час прибирання вулиць, тротуарів та пішохідних доріжок.

8.6.4. Очищення дахів та козирків від снігу та бурульок проводиться негайно з дотриманням застережних заходів щодо безпеки руху пішоходів, не допускаючи пошкодження покрівель будинків і споруд, зелених насаджень, електромереж, рекламних конструкцій тощо.

8.6.5. Обов’язки власників малоповерхових будівель та тимчасових споруд:

1) Утримувати в належному стані території, прилеглі до будівлі.

2) Регулярно здійснювати вивіз сміття (побутового, будівельного тощо), складування органічних відходів у спеціально облаштованих компостних ямах, чи укладати договори на вивезення спеціалізованими підприємствами-перевізниками, які мають договірні відносини зі спеціалізованими підприємствами, що проводять утилізацію та знешкодження відходів у відповідності до діючих галузевих нормативно-правових актів, чи власноруч.

8.7. Суб'єкти господарювання у сфері поводження з відходами обов'язані:

8.7.1.Укласти договори з юридичною особою, яка в установленому порядку визначена виконавцем послуг на вивезення побутових відходів на певній території, на якій знаходиться об'єкт утворення відходів;

8.7.2.Виконувати інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України, цими Правилами, щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища відходами.

8.8.Великогабаритні та ремонтні відходи у складі побутових відходів мають збиратися окремо від інших видів побутових відходів.

8.9.Перевезення побутових відходів здійснюється транспортним засобом спеціального призначення для перевезення та транспортування сміття та інших відходів, що виключають можливість їх розвіювання, розсипання, розливання та розпилення.

8.10.Орган місцевого самоврядування визначає виконавця послуг з перевезення побутових відходів з певної території ТГ.

8.11.Термічне оброблення (спалювання) побутових відходів дозволяється лише на спеціально призначених для цього підприємствах чи об'єктах.

8.12. Спалювання відходів природного походження дозволяється лише на енергетичні цілі з метою одержання теплової енергії для приготування їжі або обігріву приміщень.

8.13. Житлові масиви і внутрішньо дворові території, дороги загального користування та інші об'єкти благоустрою ТГ, а також місця проведення масових заходів обладнуються контейнерними майданчиками, урнами для побутових відходів.

8.14. Забороняється несанкціоноване скидання і розміщення відходів, у тому числі побутових, у підземних горизонтах, на територіях природнозаповідного фонду, на землях природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, в межах водоохоронних зон та зон санітарної охорони водних об'єктів, в інших місцях на території ТГ.

8.15. Небезпечні відходи у складі побутових відходів збираються окремо від інших видів побутових відходів, а також мають відокремлюватися на етапі збирання чи сортування та передаватися спеціалізованим підприємствам, що одержали ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

8.16. Вивезення великогабаритних і ремонтних відходів необхідно проводити по мірі їх накопичення, але не рідше одного разу на тиждень.

8.19.Виконавці послуг з перевезення побутових відходів зобов'язані інформувати населення про графік перевезення побутових відходів.

8.20. Рідкі відходи (фекалії, сеча, помиї), що утворюються у житлових та громадських будівлях і спорудах за відсутності централізованого водопостачання та водовідведення слід зберігати у вигрібних ямах (вигребах).

8.21. Вигріб (вигрібна яма) має бути водонепроникним, без облаштованих отворів, труб для скидання рідких відходів, мати щільно прилягаючу кришку.

8.22. Вигріб(вигрібну яму) необхідно очищати по мірі її заповнення.

8.23. Забороняється розміщення рідких відходів на території приватних володінь, а також використання їх у якості добрива в сільському господарстві.

8.24. Вивіз, перевезення та злив рідких відходів здійснюється лише на очисні споруди.

8.25. Забороняється вивіз побутових відходів безпосередньо на поля, городи, території зелених насаджень, лісосмуги, ліс, сквери тощо.

8.26.Суб’єкти господарювання, на яких покладено обов'язок з встановлення сміттєзбірників (урн, контейнерів), зобов'язані утримувати їх у належному стані, очищати від сміття, побутових відходів по мірі їх наповнення, але не менше ніж один раз на добу, у разі їх забруднення промивати.

8.27. Власники, наймачі, користувачі у тому числі орендарі будинків розташованих у мікрорайонах приватної забудови, для запобігання засмічення території зобов'язані збирати побутові відходи у спеціально призначені для цього сміттєві баки (ємкістю не менше 50 л, виготовлені з пластику, металу).

8.28. Забороняється заповнювати контейнерні ємкості для збору побутових відходів палаючими або тліючими відходами, снігом, льодом, великогабаритними предметами, а також відходами, що можуть псувати контейнери та транспорт спеціального призначення.

8.29. Особи, винні в порушенні законодавства про відходи, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільну чи кримінальну відповідальність за:

1)порушення встановленого порядку поводження з відходами, що призвело або може призвести до забруднення навколишнього природного середовища, прямого чи опосередкованого шкідливого впливу на здоров'я людини та економічних збитків;

2)самовільне розміщення чи видалення відходів;

3)невиконання вимог щодо поводження з відходами (під час їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення та захоронення), що призвело до негативних екологічних, санітарно-епідемічних наслідків або завдало матеріальної чи моральної шкоди.

9. Порядок прибирання територій

9.1.На належних територіях, суб'єкти господарювання, громадяни зобов'язані здійснювати весь комплекс робіт спрямований на наведення та постійне підтримання чистоти і порядку.

9.2.Регулярно прибирати від сміття, побутових відходів, бруду, гілля, опалого листя, снігу, льоду тощо, забезпечуючи утримання об'єктів, елементів благоустрою та прилеглих територій у належному стані при цьому тротуари.

9.3. Забезпечувати вивезення сміття, бруду, будь-яких відходів, опалого листя, гілля на відведені для цього ділянки або міське сміттєзвалище. Вивезення сміття, побутових відходів здійснюється шляхом укладення відповідних договорів із спеціалізованими підприємствами;

9.4.Регулярно мити об'єкти та елементи благоустрою, якщо їх можна мити, для утримання їх у належному стані;

9.5.Регулярно прибирати місця встановлення сміттєзбірників, контейнерних майданчиків для збору сміття, а також місця, забруднені побутовими та іншими відходами, на територіях, прилеглих до будинків та споруд;

9.6.Вивозити сміття з території загального користування, ринків та від населення, що мешкає у будинках будь - якого житлового фонду, окрім приватного, здійснювати щоденно, з домоволодінь приватного житлового фонду згідно графіку, але не менше одного разу на тиждень. Вивезення великогабаритних (негабаритних), будівельних відходів проводити не менше ніж одного разу в тиждень;

9.7. Громадські вбиральні повинні утримуватися у належному стані юридичними особами, на балансі яких вони перебувають, згідно вимог нормативно - правових, правових актів;

9.8. Встановлювати на території загального користування урни для випадкового сміття та своєчасно їх обслуговувати;

9.9. Очищувати опори ліній електропередач, стовпів, парканів, будівель дерев інших елементів благоустрою від бруду, написів, оголошень, інформаційно-агітаційних плакатів, реклами, листівок та інших інформаційно-довідкових матеріалів тощо;

9.10. Регулярно знищувати бур'яни, скошувати траву заввишки понад 10 сантиметрів, видаляти сухостійні дерева та чагарники, видаляти сухе та поламане гілля й забезпечувати їх вивезення у спеціально відведені місця;

9.11. Регулярно обстежувати прилеглі та закріплені території з метою виявлення амброзії полинолистої, карантинних рослин, здійснювати заходи з їх знищення;

9.12. Порядок зимового прибирання суб'єктами господарювання відповідних територій, має забезпечувати безпечний рух пішоходів та транспорту і включати:

9.12.1. прибирання снігу та льоду. Роботи з прибирання снігу та льоду розпочинаються з настанням снігопаду для запобігання утворення накату. В першу чергу очищаються тротуари, велосипедні доріжки, дороги до під'їздів житлових будинків, місця для зупинки громадського транспорту. Дозволено укладати сніг у вали для наступного вивезення на вулицях і площах, за винятком території місць для зупинок громадського транспорту;

9.12.2 видалення снігу та снігово-льодяних утворень. При переміщенні снігу з тротуару на проїжджу частину вулиці, провулку тощо, для його механізованого видалення, снігові вали розміщують на відстані не більше 1 метра від бордюру або краю проїжджої частини. Забороняється формування снігових валів на перехрестях, пішохідних та велосипедних доріжках, місцях для зупинки громадського транспорту, місцях для паркування, на трамвайному полотні, в місцях в'їзду у двори і на внутрішньо квартальній території, на решітках колодязів зливної каналізації. Зібрані сніг, лід щоденно вивозитися на відведені для цього ділянки;

9.12.3. усунення слизькості. Під час ожеледиці необхідно посипати (обробляти) пішохідні доріжки, місця для зупинки громадського транспорту, дороги, спуски, підйоми, протиожеледними реагентами, сумішами.

9.13. Балансоутримувачі або особи, які утримують відповідні території, закріплені за ними відповідно договору або визначені цими Правилами зобов'язані:

1) мати власний необхідний для прибирання снігу і льоду ручний інвентар;

2)своєчасно здійснювати протиожеледні заходи та мати достатній запас протиожеледних реагентів, сумішей;

3)своєчасно очищати від снігу та льоду відповідні території;

4)своєчасно очищати дахи, карнизи та інші елементи будинків, будівель, споруд, водостічні труби, карнизи від сніго-льодових утворень, бурульок, із забезпеченням заходів безпеки руху пішоходів(встановлення огорож на пішохідних та велосипедних доріжках, пішохідних зонах), з наступним вивозом сніго-льодових утворень, бурульок).

9.14. Суб’єкти господарювання, громадяни можуть укладати договори з відповідними підприємствами про прибирання, у тому числі механізоване, посипання піщаною сумішшю та іншими дозволеними для цього матеріалами вулиць, площ, перехресть, тротуарів, закріплених за ними територій та інші дії або здійснювати ці роботи самостійно.

9.15. Заборонено вивозити сніг та сніго-льодові утворення у невстановлені для цього місця.

9.16. До першочергових операцій зимового прибирання вулиць і доріг відносяться:

1) згортання  і підмітання снігу;

2) обробка проїзної частини доріг протиожеледними матеріалами;

3) у першу чергу очищаються й обробляються найбільш небезпечні і основні ділянки для руху транспорту – круті спуски і підйоми, мости, перехрестя вулиць, зупинки громадського транспорту і т.д.

9.17. При наявності природних меж (водойми, дороги, стінки, тощо) прибирання здійснюється до цих меж.

9.18.Категорично забороняється складування сміття і змету на прилеглій території. Відповідальність за чистоту даної території несуть власники домоволодінь.

9.19. Відповідальність за належний санітарний стан прилеглої території несуть власники, балансоутримувачі, орендарі.

При цьому:

– працівники Національної поліції після здійснення невідкладних дій на місці ДТП уживають заходи щодо організації виконання необхідних робіт з прибирання.

9.20 Для запобігання забруднення випадковим сміттям вулиць, площ та інших об’єктів благоустрою, зобов’язання по встановленню та утриманню урн покладається на:

1) підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, приватних підприємців, що утримують будинки, споруди.  Урни встановлюються біля входу в будинки, споруди;

2) підприємства, організації, фізичних осіб – підприємців, що здійснюють торгівлю та побутове обслуговування, – біля входу в торгівельні зали, магазини, салони, інші приміщення з території загального користування, а також біля палаток, ларьків, павільйонів, інших виносних/вуличних об’єктів торгівлі та послуг

9.21.  Збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів здійснюється відповідно до вимог Закону України „Про відходи”.

9.22. Вивезення сміття, відходів здійснюється на паспортизовані сміттєзвалища.

9.23. Забороняється вивезення відходів, сміття, листя у місця, які не призначені для цього.

9.24. Інформаційні таблички, пам’ятні дошки розташовані на фасадах будинків, споруджень, житлових будинків і вивіски повинні утримуватись у справному стані.

Розділ 10. Вимоги щодо дотримання тиші в громадських місцях

10.1. Підприємства, установи, організації та громадяни при здійсненні будь-яких видів діяльності з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму та інших фізичних факторів зобов’язані:

10.1.1. Здійснювати відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;

10.1.2. Додержуватися під час роботи закладів громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, культури, при проведенні концертів, дискотек, масових святкових і розважальних заходів тощо рівня звучання та таких рівнів шуму звуковідтворювальної апаратури та музичних інструментів у приміщеннях і на відкритих площадках, щоб у прилеглих житлових будинках він становив не більше 40 ДБА в денний час і 30 ДБА в нічний час з 22.00 до 8.00;

10.1.3. Власники та наймачі (орендарі) квартири, житлового приміщення гуртожитку, житлових будинків зобов’язані дотримуватися вимог нормативно-правових актів у сфері санітарних норм і правил, у тому числі вимог щодо недопущення надмірного шуму.

 

10.1.4. Вживати заходи щодо недопущення впродовж доби перевищень рівнів шуму, встановлених санітарними нормами, в таких приміщеннях і на таких територіях (захищені об’єкти):

1) житлових будинках і прибудинкових територіях;

2) лікувальних закладах,  закладах освіти, культури;

3) закладах громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування

4) інших будівлях і спорудах, у яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

5) парках.

10.2. Шум на захищених об’єктах при здійсненні будь-яких видів діяльності не повинен перевищувати рівнів, установлених санітарними нормами для відповідного часу доби.

10.3. Забороняється:

Зміст вимоги

Період часу, на який поширюється вимога

Підстава

1

Заборонено голосно співати і кричати, користуватися звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму, проведення салютів, феєрверків, використання піротехнічних засобів

з 22:00 до 08:00

08:00   п. 9 Правил користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків, затвердженими постановою КМУ від 8.10.1992 р. №572; ст. 24 ЗУ «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

2

Заборонено проводити ремонтні роботи, що супроводжуються шумом

у робочі дні з 21:00 до 08:00; у святкові та неробочі дні

п. 9 Правил користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків, затвердженими постановою КМУ від 8.10.1992 р. №572; ст. 24 ЗУ «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

3

Власник, наймач (орендар) приміщення, в якому передбачається проведення ремонтних робіт, зобов'язаний повідомити мешканців прилеглих квартир, житлових приміщень у гуртожитку про початок зазначених робіт

у робочі дні з 08:00 до 21:00

п. 9 Правил користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків, затвердженими постановою КМУ від 8.10.1992 р. №572; ст. 24 ЗУ «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

4

Дозволяється проводити ремонтні роботи, що супроводжуються шумом тільки у разі згоди мешканців усіх прилеглих квартир, житлових приміщень у гуртожитку та за умови, рівень шуму, який утворюється під час проведення будівельних робіт, не перевищуватиме санітарних норм

у святкові та неробочі дні з 08:00 до 21:00

п. 9 Правил користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків, затвердженими постановою КМУ від 8.10.1992 р. №572; ст. 24 ЗУ «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

5

При здійсненні будь-яких видів діяльності шум не повинен перевищувати рівнів, установлених санітарними нормами для відповідного часу доби

постійно

ст. 24 ЗУ «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

 

 Забороняється:

1) гучний спів, викрики, включення на більше ніж звичайний рівень потужності радіоприймачів, телевізорів, іншого звуковідтворюючого обладнання, створювання шуму при використанні виробничого обладнання та інструментів, вибухових матеріалів та піротехнічних виробів та інших гучномовних установок, створювання іншого шуму на вулицях, в будинках, на прибудинкових територіях, у зонах відпочинку та інших захищених об’єктах у нічний час з 22.00 до 8.00;

10.3.1. У разі розміщення джерел шуму в житлових будинках відповідні роботи повинні проводитись з 9-00 до 19-00.

10.4. У випадках проведення під час передбачених законом святкових днів села, інших свят, спортивних змагань та іншого, що супроводжується використанням вибухових пристроїв, салютів, піротехнічних засобів (петард, феєрверків) у час заборонений цими Правилами, проведення таких заходів необхідно погоджувати з виконавчим органом Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради в установленому порядку.

10.5. Проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів здійснюється із дотриманням порядку використання побутових піротехнічних виробів, визначеного наказом Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Тимчасових правил обігу в Україні побутових піротехнічних виробів». За порушення порядку використання піротехнічних засобів винна особа притягається до адміністративної відповідальності відповідно до статті 1956 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

10.6. Передбачені вимоги щодо додержання тиші та обмежень певних видів діяльності, що супроводжуються шумом, не поширюються на випадки:

1) здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умови, що виключають проникнення шуму в прилеглі приміщення;

2) здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умови, що виключають проникнення шуму за межі таких приміщень;

3) попередження та/або ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій;

4) надання невідкладної допомоги, попередження або припинення правопорушень;

5) попередження крадіжок, пожеж, а також виконання завдань цивільної оборони;

6) проведення зборів, мітингів, демонстрацій, походів, інших масових заходів, про які завчасно сповіщено орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування;

7) відзначення встановлених законом святкових і неробочих днів, Дня села, інших свят відповідно до рішення сільської ради, проведення спортивних змагань;

8) проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів у заборонений час за погодженням із уповноваженим органом сільської ради.

10.7. Ці вимоги містять загальнообов’язкові на території ТГ норми, за порушення яких передбачено відповідальність згідно з статтями 152; 182; 1956  Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Розділ 11. Вимоги щодо утримання тварин

11.1. Правила утримання тварин розроблені у відповідності з Законом України “Про ветеринарну медицину”, Законом України «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про забезпечення санітарного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб».

11.2. Ці правила поширюються на підприємства, установи, організації, а також на громадян, що тримають собак, котів, інших тварин.

11.3. Підприємства, установи, організації i громадяни – власники собак, котів і інших тварин зобов’язані суворо дотримуватись санітарно-гігієнічних норм i Правил їх утримання при умові обов’язкового забезпечення безпеки людей.

11.4. Особи, які утримують домашніх тварин, мають право з'являтися з ними поза місцями їх постійного утримання (супроводжувати їх).

11.5.Супроводжувати домашню тварину може особа, яка досягла 14-річного віку.

11.6. Особа, яка супроводжує тварину, зобов'язана забезпечити:

1) безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди супроводжуваною домашньою твариною;

2) безпеку супроводжуваної домашньої тварини;

3) безпеку дорожнього руху при проходженні з домашньою твариною біля транспортних шляхів і при їх переході шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою.

4) При супроводженні домашніх тварин не допускається залишати їх без нагляду.

11.7. При додержанні вимог, вказаних в цих Правилах дозволяється утримувати:

1)  собак i котів (не більше трьох) у квартирах, в яких проживає одна сім’я, у будинках, що належать громадянам на правах особистої власності (не більше п’ятьох). У квартирах, де проживає кілька сімей, допускається тримання собаки або кота лише за згодою всіх мешканців квартири.

2)  тримати собак на прив’язі i спускати їx з прив’язі лише в закритих дворах, що виключають можливість втечі. Про наявність собак застерігати відповідним написом, що вивішується на огорожі, або дверях квартир.

3)  нe допускати, щоб собаки, коти забруднювали сходові площадки та інші місця загального користування в будинках, дворах i на вулицях.

4) про захворювання собаки, кота чи хижої тварини негайно повідомляти ветеринарну установу.

5)  негайно повідомляти заклади охорони здоров’я і ветеринарної служби про випадки укусу або травмування собакою, котом чи хижою твариною людини, або домашньої тварини.

6) виводити собак з житлових та інших приміщень в загальні двори або вулиці ( з обов’язковим забезпеченням безпеки людей) тільки на короткому повідку i в наморднику крім собак дрібних порід.

11.8. Власникам собак, котів і хижих тварин забороняється:

11.8.1. Утримувати собак i котів у місцях загального користування (коридорах, підвалах, на сходових площадках, горищах, за межами прибудинкових територій тощо).

11.8.2. Приводити собак i котів у приміщення магазинів, їдалень, на дитячі майданчики, та інші місця загального користування i масового відпочинку.

11.8.3. Жорстоко поводитись з собаками, котами і хижими тваринами, залишати бездоглядними, або безцільно знищувати їx.

11.8.4. Викидати трупи собак, котів i хижих тварин.

11.8.5. Собаки, незалежно від породи, належності i призначення, які знаходяться без власника на вулицях та в інших громадських місцях, a також бездоглядні коти вважаються бродячими i підлягають відлову.

11.9. Згідно зі статтею 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення тримання собак і котів у місцях, де це заборонено відповідними правилами, чи понад установлену кількість, чи незареєстрованих собак, або приведення в громадські місця, або вигулювання собак без повідків і намордників (крім собак, у реєстраційних свідоцтвах на яких зроблено спеціальну відмітку) чи в невідведених для цього місцях -тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб - від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

11.9.1. Ті самі дії, що спричинили заподіяння шкоди здоров'ю людей або їх майну, а так само повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених частиною першою цієї статті - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварин і на посадових осіб - від чотирьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

11.10. За жорстоке поводження з тваринами до винної особи може застосовуватися покарання, передбачене статтею 299 Кримінального кодексу України.

Розділ 12 Обов’язки власників  свійської, домашньої худоби, птиці

12.1 Власники свійської, домашньої худоби, птиці зобов’язані:

1) Утримувати у чистоті приміщення для тварин і птиці та прилеглі до них території;

2) Систематично  проводити  заходи боротьби з мухами та гризунами;

3) Негайно повідомляти  ветеринарну  службу про кожен випадок  захворювання або загибелі сільськогосподарської тварини чи птиці;

4) Завозити на територію сільської ради сільськогосподарських тварин та птицю за наявності ветеринарного свідоцтва;

5) Власникам домашньої худоби забороняється випасати худобу та птиці на територіях загального користування або випускати без догляду на  вулицю.

6)  Не допускати самовільного випасу чи перебування домашньої худоби, птиці на території чужих присадибних ділянок, дворів, прибудинкових територій,  вулиць.

7) Дотримуватись вимог інших нормативно-правових актів, що регулюють утримання домашньої худоби, птиці.

12.2. Господарські будівлі та споруди зводити на господарському майданчику в глибині садиби. При цьому сараї для худоби, кролів, нутрій, птиці слід розміщувати від житлових будинків (згідно із санітарними і протипожежними нормами);

– до господарських будівель (сараїв) для худоби, свійських тварин та птахів має бути не менше 15 метрів ;

–  до  майданчиків для компосту, дворових вбиралень, сміттєзбірників має бути не менше 15 метрів.

Відстань від питного колодязя до господарських будівель (сараїв) для худоби, свійських тварин та птахів має бути не менше 20 метрів ;

Відстань до  майданчиків для компосту, дворових вбиралень, сміттєзбірників має бути не менше 20 метрів.

12.3. При розміщенні пасіки на присадибній ділянці (подвір’ї) огорожа повинна бути не менше 2,5 метрів для підвищення рівня льоту бджіл (згідно інструкції щодо попередження та ліквідації хвороб та отруєнь бджіл, затвердженої наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини України № 9 від 30.01.2001 року). Вулики розміщувати на відстані не меншій 3 метрів від межі земельної ділянки.

Розділ 13. Розміщення та утримання малих архітектурних форм та тимчасових споруд

13.1. Проектування малих архітектурних форм здійснюється з дотриманням Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року № 198, та ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій».

13.2. Кількість розміщуваних малих архітектурних форм визначається залежно від функціонального призначення території і кількості відвідувачів на цій території, виходячи з таких принципів: екологічність, безпека (відсутність гострих кутів), зручність у користуванні, легкість очищення, привабливий зовнішній вигляд.

13.3. Розміщення малих архітектурних форм не повинно ускладнювати або унеможливлювати доступ до пожежних гідрантів, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, обладнання та засобів пожежогасіння.

13.4. З метою забезпечення максимально доступного користування територіями загального користування особами з вадами зору малі архітектурні форми треба підбирати яскравих (контрастних) тонів або фарбувати яскравими (контрастними) кольорами.

13.5. Для оформлення мобільного і вертикального озеленення застосовують такі види конструкцій: трельяжі, шпалери, перголи, альтанки, квіткарки, вазони, навіси, амфори.

13.6. Садові, паркові лави необхідно розставляти згідно з планами парків, скверів, зелених зон, утримувати їх у справному стані, фарбувати не рідше двох разів на рік. Садові, паркові лави встановлюються та утримуються підприємствами, що утримують відповідні об’єкти благоустрою. Утримання садових, паркових лав включає їх миття, очищення від пилу і снігу, поточний ремонт.

 

13.7. Розміщення тимчасових споруд (далі - ТС) торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності здійснюється відповідно до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21 жовтня 2011 року № 244, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року за № 1330/20068, та Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697.

13.8. Кожна стаціонарна ТС має бути забезпечена зовнішнім освітленням та прилеглим покриттям удосконаленого зразка відповідно до вимог законодавства.

13.9. При розміщенні ТС мають бути враховані вимоги щодо пішохідної та транспортної доступності (розвантаження товарів). У разі розміщення ТС на відстані більше 2 метрів від тротуару до неї з тротуару будується пішохідна доріжка завширшки не менш як 1,5 метра.

13.10. Біля кожної ТС встановлюється однотипна урна для сміття, обов’язки з обслуговування якої покладаються на її власника. Стаціонарні ТС за бажанням власника можуть обладнуватись декоративними елементами, вазонами для квітів тощо.

13.11. Не допускається користування ТС, а також пересувними елементами вуличної торгівлі, якщо їх власники не дотримуються вимог нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів щодо благоустрою прилеглої території та забезпечення належного утримання та використання інженерного обладнання.

13.12. Якщо особа, що здійснила самовільне встановлення малих архітектурних форм та тимчасових споруд, не здійснила демонтаж у визначені строки, демонтаж малих архітектурних форм та тимчасових споруд здійснюється в порядку, встановленому п. 13.14. цих Правил.

13.13. Забороняється розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд у червоних лініях забудови, охоронних зонах інженерних мереж та за рахунок зелених насаджень, у тому числі за рахунок газонів, квітників тощо, крім випадків, прямо передбачених рішеннями Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради.

13.14. Порядок демонтажу самовільно встановлених малих архітектурних форм та тимчасових споруд:

13.14.1. Демонтаж самовільно встановлених малих архітектурних форм та тимчасових споруд здійснюється в наступному порядку:

Комісія у складі представників комісії по контролю за благоустроєм населених пунктів ТГ виконавчого комітету Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради, особи, яка здійснила самовільне встановлення малих архітектурних форм та тимчасових споруд (у разі її присутності), складає акт зовнішнього вигляду, огляду та демонтажу малих архітектурних форм та тимчасових споруд у 3х примірниках, який містить:

1. Дату, час, адресу розташування малих архітектурних форм та тимчасових споруд і підстави для їх демонтажу.

2. Прізвище, ім’я, по батькові та посади членів комісії.

3. Посаду, місце роботи, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка бере участь у демонтажі та перевезенні малих архітектурних форм та тимчасових споруд.

4. Опис малих архітектурних форм та тимчасових споруд (геометричні параметри, матеріал, наявність підключення до мереж електро- та водопостачання та перелік візуально виявлених недоліків, пошкоджень, фото)

5. Після складання акта демонтажу малих архітектурних форм та тимчасових споруд вони опечатуються та перевозяться на майданчик тимчасового зберігання, де передаються відповідальній особі під розпис.

13.14.2. Демонтовані малі архітектурні форми та тимчасові споруди видаються власнику або його представнику після оплати ним робіт з демонтажу, перевезення, розвантаження та зберігання малих архітектурних форм та тимчасових споруд, відновленню благоустрою на місці самовільного встановлення малих архітектурних форм та тимчасових споруд згідно з затвердженими тарифами.

13.15. Вимоги до утримання малих архітектурних форм комерційного призначення.

13.15.1. Утримання малих архітектурних форм комерційного призначення здійснюється їх балансоутримувачами.

13.15.2. Зовнішній вигляд та благоустрій прилеглої території навколо малих архітектурних форм повинен відповідати проектній документації.

13.15.3. Біля кожної малої архітектурної форми встановлюється урна для сміття та забезпечується зовнішнє штучне освітлення.

13.15.4 Підключення малих архітектурних форм до інженерних мереж (при наявності їх на відповідній території) здійснюється з дотриманням умов і правил технічної експлуатації відповідних мереж і має гарантувати безпеку користувачам дорожніх об’єктів.

13.15.5. Забороняється користуватися малими архітектурними формами, а також пересувними елементами вуличної торгівлі, якщо їх власниками (користувачами) не забезпечене закрите стікання використаної ними води в мережу каналізації.

13.15.6. Під час розміщення малих архітектурних форм не допускається пошкодження або знищення зелених насаджень (крім випадків, наявності дозволу виконавчого комітету селищної  ради).

13.15.7. Споруди малих архітектурних форм (кіоски, павільйони, та інші) повинні утримуватись у зразковому стані, своєчасно ремонтуватись та фарбуватись.

13.16. Вимоги до утримання малих архітектурних форм некомерційного призначення.

13.16.1. Утримання в належному стані малих архітектурних форм некомерційного призначення здійснюють їх балансоутримувачі або особи, на об’єктах яких розміщені вказані елементи.

13.16.2. Відповідальність за збереження та контроль за утримання малих архітектурних форм некомерційного призначення, розташованих на території населених пунктів громади, що належать до комунальної власності, покладається на балансоутримувачів.

13.16.3. Садово-паркові лавки розміщуються за погодженням з виконавчим комітетом сільської  ради, утримуються в належному стані, фарбуються не менше одного разу на рік. Встановлення та догляд за лавками здійснюють підприємства, заклади, за якими вони закріплені або ті, що експлуатують об’єкти, на яких встановлені лавки.

13.16.4. Забороняється без архітектурно – планувальних завдань, дозволу , та погодженням виконавчого комітету сільської  ради встановлювати на площах, тротуарах, і інших територіях населених пунктів сільської ради малі архітектурні форми некомерційного призначення (бесідки, арки, знаки, інформаційні матеріали, виносні щити, огорожі, паркани та ін), огороджувати земельні ділянки, сади, домоволодіння, підприємства, установи, організації.

13.17. Підприємства, установи та організації, всіх форм власності, приватні підприємці та фізичні особи зобов’язані на обґрунтовану вимогу виконавчого комітету сільської  ради проводити заміну, перестановку чи ремонт малих архітектурних форм некомерційного призначення.

14. Утримання кладовищ

14.1. Утримання у належному стані територій кладовищ та місць поховань передбачає їх санітарне очищення, озеленення, охорону зелених насаджень, збір та вивезення сміття відповідно до вимог цих Правил, Закону України “Про поховання та похоронну справу”, Державних санітарних правил та норм “Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України” ДСанПіН 2.2.2.028-99, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.07.1999 року N 28, інших нормативно-правових актів.

14.2. Очищення могил від сміття, сухостійної трави та дерев (тощо) здійснюється громадянами, території навколо кладовища та інша – Слобідсько-Кульчієвецькою сільською радою.

Розділ 15. Вимоги до утримання засобів та обладнання зовнішнього освітлення, зовнішньої реклами.

15.1. Підприємства, установи, організації, фізичні особи-підприємці, які експлуатують ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, установки з декоративного підсвічування будинків і пам’ятників, вивісок, вітрин, світлової реклами, зобов’язані забезпечити їх належний режим роботи та технічний стан.

15.2. Розміщення зовнішньої реклами у  населених пунктах громади  проводиться на підставі дозволів виконавчого комітету сільської  ради.

15.3. Роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів виконуються з обов’язковим відновленням благоустрою місця (території, споруди) у передбачений дозволом строк.

15.4. Роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів, вважаються закінченими після проведення відновлення твердого покриття, трав’яного покрову, вивезення зайвого ґрунту, сміття, залишків матеріалів та виконання у повному обсязі інших робіт з відновлення благоустрою.

15.5. Виносні рекламні засоби розміщуються на підставі дозволу виконавчого комітету  сільської  ради.

15.6. Рекламні засоби, які розташовуються на будинках (у тому числі на дахах) і впритул до них, не повинні вступати у візуальний конфлікт з архітектурою цього будинку та суттєво міняти вигляд їхніх фасадів.

15.7. Забороняється розміщення оголошень, плакатів та іншого довідкового матеріалу безпосередньо на зовнішній поверхні будинків, будівель, споруд, на парканах, огорожах, стовпах та деревах, автобусних зупинках.

15.8. Місця розташування рекламних засобів повинні утримуватися в належному санітарно-технічному стані з забезпеченням їх своєчасного прибирання та впорядкування (в радіусі 7 метрів навколо опори). При короткостроковому розміщенні зовнішньої реклами у зв’язку з проведенням спеціальних виставкових заходів, рекламних акцій (з розміщенням наземних рекламних засобів) рекламодавець  повинен забезпечити прибирання території.

15.9. Матеріали, які використовуються при виготовленні усіх типів рекламних засобів, повинні відповідати сучасним вимогам з якості та екологічної безпеки.

15.10. Рекламні засоби повинні утримуватись у належному технічному стані з забезпеченням негайного відновлення пошкоджених конструкцій, заміною пошкоджених рекламних сюжетів, своєчасним оновленням зовнішнього вигляду рекламних засобів та рекламних сюжетів.

15.11. Розклеювання об’яв, оголошень та інших рекламних матеріалів дозволяється тільки на спеціально призначених для цього рекламних тумбах з дозволу виконавчого комітету сільської  ради, на спеціально обладнаних  дошках оголошень .

15.12. Відповідальність за самовільне обклеювання споруд, стовпів, опор та інших не відведених для цього місць оголошеннями, плакатами, рекламами та іншими довідковими матеріалами або інформацією на рівні з розповсюджувачем несе рекламодавець.

Розділ 16. Обмеження щодо куріння тютюнових виробів

16.1 Забороняється куріння тютюнових виробів, а також електронних сигарет і кальянів на робочих місцях та в громадських місцях (за винятком місць, спеціально для цього відведених), а саме:

-  в будівлях, спорудах (їх частинах), які доступні або відкриті для населення вільно чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі в під’їздах багатоквартирних будинків;

- на територіях закладів освіти:  дитячому садку, школи;- на територіях  та безпосередньо поряд з територіями дитячих майданчиків, дитячих розважальних атракціонів, майданчиків для відпочинку та дозвілля;

- у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ.

16.2. Власник  або уповноважені ним особи, чи орендарі  відповідних споруд, окремих приміщень зобов’язані відвести спеціальні місця для куріння, обладнані витяжною вентиляцією чи іншими засобами для видалення тютюнового диму, а також розмістити наочну інформацію про розташування таких місць та про шкоду, якої завдають здоров’ю людини куріння тютюнових виробів чи інші способи їх вживання. Законом можуть встановлюватися й інші обмеження щодо місць вживання тютюнових виробів.

Розділ 17. Обмеження (обтяження) на використання земельних ділянок об’єктів благоустрою.

17.1. На використання власником або землекористувачем земельної ділянки або її частини може бути встановлено обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому законом або договором. Перехід права власності або права користування земельною ділянкою не припиняє встановленого обмеження (обтяження).

17.2. Право на земельну ділянку може бути обмежено законом або договором у випадках, передбачених Земельним кодексом України, а також інших випадках, встановлених законом.

17.3. Правовий режим земель охоронних зон визначається чинним законодавством України. Охоронні зони створюються  уздовж ліній зв’язку, електропередачі, земель транспорту, мостів, шляхопроводів, навколо промислових об’єктів для забезпечення нормальних умов їх експлуатації, запобігання ушкодження, а також зменшення їх негативного впливу на людей та довкілля, суміжні землі та інші природні об’єкти.

17.4. Правовий режим земель зон санітарної охорони визначається чинним законодавством України. Зони санітарної охорони створюються навколо об’єктів, де є підземні та відкриті джерела водопостачання, водозабірні та водоочисні споруди, водоводи, об’єкти оздоровчого призначення та інші, для їх санітарно-епідеміологічної захищеності. У межах зон санітарної охорони забороняється діяльність, яка може призвести до завдання шкоди підземним та відкритим джерелам водопостачання, водозабірним і водоочисним спорудам,  об’єктам оздоровчого призначення, навколо яких вони створені.

17.5. Правовий режим земель санітарно-захисних зон визначається законодавством України. Санітарно-захисні зони створюються навколо об’єктів, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і електромагнітних хвиль, електронних полів, іонізуючих випромінювань тощо, з метою відокремлення таких об’єктів від територій житлової забудови. У межах санітарно-захисних зон забороняється будівництво житлових об’єктів, об’єктів соціальної інфраструктури та інших об’єктів, пов’язаних з постійним перебуванням людей.

17.6. Прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності. У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водоймищ забороняється:

1) розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження і залісення), а також садівництво та городництво;

2) вибирання піску з  прибережних захисних смуг;

3) зберігання та застосування пестицидів і добрив;

4) влаштування загонів для худоби;

5) будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних);

6) влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників,;

7) Сміття та обслуговування транспортних засобів і техніки.

Розділ 18. Порядок утримання, експлуатації будівель і споруд інженерного захисту

18.1. Загальні вимоги.

18.2. Порядок утримання, експлуатації будівель і споруд інженерного захисту територій являє собою комплекс взаємопов’язаних організаційних і технічних заходів по технічному обслуговуванню, ремонту і реконструкції будівель і споруд, інженерних систем і обладнання, технічних засобів телекомунікацій.

18.3. Роботи по утриманню, ремонту, реконструкції будівель, споруд інженерного захисту територій виконуються планово або примусово за відповідними приписами.

18.4. Відповідальність за утримання будівель, споруд інженерною захисту територій несуть власники, орендарі, керівники підприємств, установ, організацій та фізичні особи (далі – балансоутримувачі) згідно із законодавством України.

Розділ 19. Фінансування заходів благоустрою

19. Фінансування заходів благоустрою

19.1.За рахунок коштів державного бюджету фінансуються:

- заходи на виконання державних програм благоустрою населених пунктів;

- роботи з підготовки проектів законів, інших нормативно-правових актів у сфері благоустрою населених пунктів;

- роботи з благоустрою, що проводяться на землях державної форми власності;

-охорона та утримання об'єктів благоустрою, переданих органами державної влади на баланс підприємствам, установам, організаціям;

-роботи з утворення територій і об'єктів рекреаційного призначення, які належать до державної власності.

19.2.За рахунок коштів місцевих бюджетів фінансуються:

- заходи з виконання місцевих програм благоустрою населених пунктів, у тому числі проектів благоустрою територій населених пунктів;

- охорона та утримання об'єктів благоустрою комунальної форми власності, переданих органами місцевого самоврядування на баланс підприємствам, установам, організаціям;

- охорона, утримання та розвиток зелених насаджень на об'єктах благоустрою комунальної форми власності;

- роботи з утворення об'єктів рекреаційного призначення, які належать до комунальної власності;

- організація санітарного очищення територій, які належать до комунальної власності.

19.3.За рахунок коштів підприємств, установ, організацій фінансуються заходи, спрямовані на:

- благоустрій, виконання робіт з ремонту і реконструкції доріг внутрішньо господарського користування, озеленення, утримання в належному стані території, яка їм належить на праві власності або праві користування;

-усунення на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) пошкодження інженерних мереж, елементів благоустрою, а також наслідків аварій, що сталися з їх вини.

19.4.Благоустрій прибудинкових територій об'єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту будівель та споруд здійснюється за рахунок коштів забудовників (інвесторів).

19.5.Благоустрій прибудинкової території багатоквартирного будинку здійснюється за рахунок коштів власників житлових і нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку, отриманих як плата за надання послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкової території.

19.6.Власник тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, розташованої на території об'єкта благоустрою державної або комунальної власності, на умовах договору, укладеного із підприємством або балансоутримувачем об’єкта благоустрою, може фінансувати утримання прилеглої до тимчасової споруди території шляхом оплати пайової участі з утримання в належному стані об'єкта благоустрою.

19.7.Підприємства, установи, організації можуть на добровільних засадах здійснювати внески на фінансування заходів з благоустрою території населеного пункту.

19.8.Благоустрій присадибних ділянок фінансується за рахунок коштів їх власників або користувачів.

19.9.Громадяни можуть на добровільних засадах здійснювати фінансування заходів з благоустрою території населеного пункту, мікрорайону, кварталу, вулиці або прибудинкової території за місцем проживання.

Розділ 20 Здійснення контролю за виконанням Правил

20.1. Контроль за станом благоустрою Слобідсько-Кульчієвецької ТГ, а також контроль за дотриманням та здійсненням заходів, спрямованих па виконання вимог Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, цих Правил здійснюється адміністративною комісією  сільської  ради, виконавчим комітетом сільської  ради, а також іншими посадовими особами та органами, визначеними рішенням виконавчого комітету Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради.

20.2.Адміністративна комісія сільської ради надає методичні рекомендації та координує діяльність всіх підприємств, установ та організацій у сфері благоустрою території.

20.3. Адміністративна комісія  скликає в установленому порядку наради з питань благоустрою, погоджує плани заходів та вимагає звіти (інформацію з окремих питань благоустрою) про виконані роботи, направляє їх на розгляд  депутатів сільської  ради  та членів виконавчого комітету .

20.4. Повноваження наглядових та контролюючих органів щодо здійснення контролю за виконанням Правил:

20.4.1.Уповноважені представники мають право залучати спеціалістів структурних підрозділів виконавчого органу, комунальних підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань у сфері благоустрою території населених пунктів, вносити приписи з вимогою усунення порушень Закону України “Про благоустрій населених пунктів” і цих Правил, складати протоколи про адміністративні правопорушення за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Розділ 21. Відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення Правил благоустрою Слобідсько-Кульчієвецької ТГ.

21.1. Невиконання або порушення передбачених Правилами вимог та обов’язків вважається порушенням цих Правил. За порушення цих Правил винні особи несуть відповідальність, встановлену Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України „Про благоустрій населених пунктів”, цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами та рішеннями Слобідсько-Кульчієвецької сільської  ради, або виконавчого комітету.

21.2. До відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів притягаються особи, винні у:

1) порушенні встановлених державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів;

2) проектуванні об’єктів благоустрою  з порушенням затвердженої в установленому законодавством порядку містобудівної документації та державних будівельних норм;

3) порушенні встановлених законодавством екологічних, санітарно-гігієнічних вимог та санітарних норм під час проектування, розміщення, будівництва та експлуатації об’єктів благоустрою;

4) порушенні Правил благоустрою території Слобідсько-Кульчієвецької ТГ;

5) порушенні режиму використання й охорони територій та об’єктів рекреаційного призначення;

6) самовільному зайнятті території (частини території) об’єкта благоустрою громади;

7) пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів та елементів благоустрою;

8) знищенні або пошкодженні зелених насаджень чи інших об’єктів озеленення , крім випадків, передбачених законом;

9) забрудненні (засміченні) території Слобідсько-Кульчієвецької ТГ;

10) неналежному утриманні об’єктів благоустрою, зокрема покриття доріг, тротуарів, освітлення територій  тощо.

11) організації стихійної торгівлі  різними видами товарів (в тому числі з автомобілів, що рухаються по території громади) .

12) порушення режиму роботи об’єктів сфери торгівлі та надання послуг. проектуванні об’єктів благоустрою у селі з порушенням вимог Правил забудови та державних будівельних норм;

13) порушенні режиму використання й охорони територій та об’єктів рекреаційного призначення;

14) самовільному, без погодження з органами місцевого самоврядування, розміщенні тимчасових споруд, пересувних об’єктів торгівлі;

15) самовільному складуванню будівельних матеріалів (конструкцій, піску, землі, дров, сіна, соломи і т. п.) на території (частині території) об’єкта благоустрою;

16) закопуванню будь-яких будівельних відходів та складуванні будівельних матеріалів, конструкцій, обладнання на території (частині території) об’єкта благоустрою;

17) самовільному, без дозволу власника (користувача, балансоутримувача), висаджуванні дерев та кущів;

18) проведенні ремонту, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених спеціально місцях;

19) облаштуванні зупинок пасажирського транспорту та паркування автотранспортних засобів на газонах, клумбах та інших озеленених територіях;

20) пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших б’єктів благоустрою;

21) утилізації органічних відходів (бур’ян, обрізки з дерев, скошена трава) без складуються в спеціально облаштованих компостних ямах, шляхом спалювання, в тому числі з поширенням продуктів згорання (попіл, дим);

22) синтетичних відходів шляхом спалювання, в тому числі з поширенням продуктів згорання (попіл, дим);

23) самовільному наклеюванні оголошень, інформаційно-агітаційних плакатів, реклами, листівок тощо та нанесенні написів, малюнків тощо на об’єктах благоустрою території села (зупинках громадського автотранспорту, електроопорах, парканах і т.п.);

24)  вивезенні і звалюванні в не відведених спеціально для цього місцях відходів, сміття, трави, гілок, деревини, листя та снігу;

25) належному утриманні території власниками присадибних ділянок, земельних ділянок, наданих їм відповідно до вимог чинного законодавства у власність, користування, шляхом їх захаращення;

26) забруднення об’єктів благоустрою, прибудинкових територій, покриття доріг, тротуарів, вулиць, земель загального користування продуктами життєдіяльності, сечею, фекаліями свійських тварин, а також їх зберігання, складування ;

27) створюванні умов, які ускладнюють або унеможливлюють прибирання об’єктів та елементів благоустрою.

21.3. Законом може бути встановлена відповідальність і за інші види правопорушень у сфері благоустрою населених пунктів.

21.4. Допущення порушень не позбавляє винну особу від обов’язку припинення порушення та вчинення дій по відновленню благоустрою. Уразі порушення Правил благоустрою особи, винні у їх порушенні, зобов’язані вчинити всі необхідні дії для усунення наслідків такого порушення. Усунення наслідків порушення здійснюється негайно. У виняткових випадках, коли усунення зазначених наслідків пов’язане із значним об’ємом робіт або необхідністю залучення третіх осіб для виконання відповідних робіт, усунення порушення може бути здійснено у триденний строк. У випадках, коли порушення вимог цих Правил пов’язане із аварією, стихійним лихом, усунення наслідків такого порушення здійснюється у п’ятиденний термін.

21.5. У разі, коли особи, винні у порушенні цих Правил, не виконують обов’язок щодо усунення наслідків порушення у встановлений строк, балансоутримувач об’єкта або елементу благоустрою має право здійснити усунення наслідків порушення цих Правил власними силами або шляхом укладення відповідного договору залучити для виконання певних дій третіх осіб. У такому випадку балансоутримувач має право на відшкодування витрат (збитків), понесених у зв’язку з усуненням наслідків порушення вимог цих Правил.

21.6. Обов’язки та повноваження особи контролюючого органу:

Якщо під час перевірки виявлені причини та умови, які можуть спричинити порушення благоустрою, посадова особа контролюючого органу зобов'язана скласти та видати офіційний документ - припис, який є обов'язковим для виконання в термін до трьох діб особами, які є відповідальними за утримання об'єктів благоустрою.

У приписі зазначаються: дата і місце його складання, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка склала припис, відомості про особу, на яку складений припис, та надаються пропозиції щодо усунення причин та умов, які спричиняють порушення благоустрою території.

Припис підписується особою, яка його склала, і особою, на яку він складений.

У разі відмови особи отримати припис в графі «Припис одержав» робиться про це запис.

Особа контролюючого органу, яка під час перевірки об’єкта благоустрою виявила порушення вимог цих Правил, зобов’язана на винну особу скласти протокол про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

При вчиненні однією посадовою чи фізичною особою двох або більше адміністративних правопорушень протокол про вчинення адміністративного правопорушення складається за кожне правопорушення окремо.

У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка склала протокол:

– відомості про особу правопорушника, місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативний акт. який передбачає відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є: пояснення правопорушника, інші відомості, необхідні для вирішення справи.

Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі.

Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка вчинила адміністративне правопорушення: при наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами.

У разі відмови особи, яка вчинила правопорушення, від підписання протоколу, в ньому робиться запис про це. Особа, яка вчинила правопорушення, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання.

При складанні протоколу правопорушнику роз’яснюються його права і обов’язки, передбачені статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення, про що робиться відмітка у протоколі.

У випадках не встановлення особи, винної у скоєнні правопорушення, у протоколі робиться відповідний запис. Особа, яка виявила порушення, здійснює заходи щодо встановлення особи, винної у скоєнні правопорушення, шляхом направлення запитів до правоохоронних органів.

Після складення протоколу, він у п’ятиденний строк надсилається на розгляд до сільської Адміністративної комісії за місцем проживання порушника.

Справа про адміністративне правопорушення розглядається Адміністративною комісією в п’ятнадцятиденний строк з дня отримання протоколу про адміністративне правопорушення.

На засідання адміністративної комісії запрошуються особи, відносно яких складено протокол про адміністративне правопорушення.

За результатами розгляду справи про адміністративне правопорушення адміністративна комісія виносить постанову по справі.

Постанова повинна містити: найменування органу, який виніс постанову, дату розгляду справи; відомості про особу, щодо якої розглядається справа; викладення обставин, установлених при розгляді справи; зазначення нормативного акта, який передбачає відповідальність за дане адміністративне правопорушення; прийняте по справі рішення.

Розділ 22. Відшкодування майнової шкоди, заподіяної об’єкту благоустрою під час вчинення адміністративного правопорушення, здійснюється у порядку, визначеному у порядку цих Правил.

22.2.1. У відповідності до статті 97 Кодексу України про адміністративні правопорушення Управління державного архітектурно-будівельного контролю виявляє та вживає заходів щодо самовільного будівництва будинків або споруд, а також самовільної зміни архітектурного вигляду будинків або споруд під час їх експлуатації та складає протоколи про адміністративні правопорушення.

22.2.2. Виконавчий комітет здійснює заходи щодо проведення демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою на підставі заявок власників, балансоутримувачі об'єктів благоустрою за рахунок коштів сільського бюджету.

22.2.3. У разі виявлення силами контролюючими органами з благоустрою населених пунктів самовільно встановлених елементів благоустрою, його власнику вноситься припис з вимогою усунення порушень шляхом проведення демонтажу у триденний термін.

22.2.4. У разі протидії проведенню робіт з елементів благоустрою або примусовою переміщення автотранспортних засобів до винних осіб застосовуються заходи адміністративної, цивільної чи кримінальної відповідальності у відповідності до чинною законодавства.

22.2.5 Збитки, завдані об’єкту благоустрою в результаті порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягають відшкодуванню в установленому порядку. Оцінка завданих збитків проводиться балансоутримувачем у разі:

1) протиправного пошкодження чи знищення елементів благоустрою;

2) пошкодження чи знищення елементів благоустрою при:

– ліквідації аварій на інженерних мережах та інших елементах благоустрою;

– здійсненні ремонту інженерних мереж;

– видаленні аварійних сухостійних дерев та чагарників;

– прокладанні нових інженерних мереж;

– виконанні інших суспільно необхідних робіт.

22.2.6. У  разі пошкодження чи знищення елементів благоустрою винна юридична чи фізична особа усуває пошкодження (відновлює елементи благоустрою) власними силами або за домовленістю з балансоутримувачем перераховує на його рахунок суму відновної вартості. Порядок визначення відновної вартості об’єктів благоустрою затверджується Кабінетом Міністрів України.

22.2.7 У разі якщо пошкодження чи знищення елементів благоустрою здійснюється балансоутримувачем у ході усунення аварії на власних інженерних мережах чи власних об’єктах або якщо особу, яка пошкодила чи знищила елементи благоустрою, не виявлено, відновлювальні роботи проводяться за рахунок власника об’єкта благоустрою.

22.2.8 Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою населених пунктів,  до встановленої відповідальності не звільняє їх від обов’язку відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог законодавства.

22.2.9. Шкода, завдана внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації, в повному обсязі без застосування норм зниження розміру стягнення незалежно від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів у розмірах, які визначаються на підставі затверджених у встановленому порядку такс, методик, розрахунків щодо обрахування шкоди. Відсутність таких такс, методик, розрахунків не може бути підставою для відмови у відшкодуванні шкоди. У такому разі шкода компенсується за фактичними витратами, затвердженими в установленому порядку рішенням виконавчого комітету Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради, на облаштування одного квадратного метра території  громади або базової вартості одного квадратного метра землі на відновлення порушеного стану об’єкта благоустрою або довкілля.

22.2.10. У разі заподіяння фізичною чи юридичною особою майнової шкоди об’єкту благоустрою під час вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, посадова особа, яка виявила порушення, складає протокол про вчинення особою адміністративного правопорушення, а також повідомляє балансоутримувача про матеріальну шкоду, заподіяну об’єкту благоустрою, та відомості про особу, яка вчинила адміністративне правопорушення.

22.2.11. Реагування:

22.2.11.1. Посадова особа балансоутримувача терміново вживає заходів до створення комісії щодо визначення відповідної вартості порушеного об’єкта благоустрою (далі – комісія). До складу комісії включаються представники балансоутримувача та спеціалісти Адміністративної комісії. Головою комісії призначається представник балансоутримувача об’єкта благоустрою.

Юридична чи фізична особа, винна в пошкодженні чи знищенні об’єкта благоустрою, бере участь в роботі комісії та підписує акт обстеження об’єкта. У випадку відмови підписати акт в ньому робиться відповідний запис.

22.2.11.2. Комісія проводить обстеження об’єкта благоустрою, встановлює ступінь його пошкодження чи знищення, визначає відновну вартість робіт з його відновлення (відбудови) і складає відповідний акт.

Відновна вартість об’єктів благоустрою визначається порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року №826 «Про затвердження Порядку визначення відновної вартості об’єктів благоустрою», та згідно з Методикою визначення відновної вартості об’єкта благоустрою, затвердженої наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 26 жовтня 2006 року №356.

22.2.12 Балансоутримувач зобов’язаний в термін до 10 календарних днів з дня вчинення правопорушення акт разом із копією протоколу про адміністративне правопорушення направити на розгляд відповідних органів згідно з чинним законодавством.

22.2.13 У відповідності до вимог статті 40 Кодексу України про адміністративні правопорушення Адміністративна комісія вирішує питання про відшкодування винним майнової шкоди, якщо її сума не перевищує двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Якщо розмір майнової шкоди перевищує рівень двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, то питання вирішується у судовому порядку.

22.2.14. Позовна заява подається до суду власником або балансоутримувачем об’єкта благоустрою.

22.2.15. Крім того, з метою стягнення вартості майнової шкоди, заподіяної елементам та об’єктам благоустрою в результаті проведення робіт без дозволу Адміністративної комісії контролю за благоустроєм села, які перебувають у власності територіальної громади села, рада передає повноваження балансоутримувача всіх елементів та об’єктів благоустрою комунальному підприємству з питання прийняття передбачених законом заходів щодо стягнення вартості майнової шкоди.

Кошти, стягнені з порушника благоустрою, перераховуються на рахунок комунального підприємства, яке використовує зазначені кошти на відновлення порушеного благоустрою.

22.2.16 Якщо адміністративна комісія прийняла рішення про відшкодування порушником матеріальної шкоди балансоутримувачу об’єкта благоустрою, визначила розмір, порядок і строки її відшкодування, то порушник обов’язаний виконати вимоги постанови у 15-денний термін з дня вручення адміністративною комісією чи уповноваженою посадовою особою копії постанови.

22.2.17. Якщо порушником подано на постанову адміністративної комісії скаргу до цієї комісії чи органу, який її створив, і скарга залишилася без задоволення, то порушник зобов’язаний відшкодувати збитки не пізніше, як через 15 календарних днів з дня його повідомлення про залишення скарги без задоволення.

22.2.18 У разі невиконання винною особою вимог постанови адміністративної комісії щодо відшкодування майнової шкоди в установлений 15-денний термін, то зазначена постанова разом із заявою з клопотанням про примусове виконання постанови щодо відшкодування збитків балансоутримувачем об’єкта благоустрою, якому були завдані ці збитки, у 3-місячний термін з дня винесення постанови адміністративною комісією надсилається до державної виконавчої служби за місцезнаходженням юридичної особи, проживанням чи місцем роботи фізичної особи для стягнення збитків у порядку виконавчого провадження.

Розділ 23.Прикінцеві положення

23.1 Правила благоустрою затверджені на невизначений термін .

23.2. Зміни та доповнення до Правил вносяться шляхом прийняття відповідного рішення Слобідсько-Кульчієвецькою сільською радою.

 

 

Секретар сільської ради                                                                          Ігор КАРМАШ

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора