A A A K K K
для людей із порушенням зору
Слобідсько-Кульчієвецька громада
Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район

ПОЛОЖЕННЯ про порядок обчислення та сплати єдиного податку на території Слобідсько-Кульчієвецької  сільської ради

Дата: 11.05.2019 15:14
Кількість переглядів: 518

ПРОЕКТ                                                                            

 Додаток 9

                                                                                    до рішення Слобідсько-Кульчієвецької

                                                                                    сільської ради від    червня 2019 року №__ ,п.3

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок обчислення та сплати єдиного податку

на території Слобідсько-Кульчієвецької  сільської ради

 

    1. Загальні положення
  1. система оподаткування, обліку та звітності – особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених Податковим кодексом України, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.
  2. особа чи фізична особа-підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування та зареєструватися платником єдиного податку в порядку і на умовах, визначених Податковим кодексом України та цим Положенням.
  3. господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:
 1. перша група – фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 тис. гривень;
 2. друга група – фізичні особи-підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:
  • не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;
  • обсяг доходу не перевищує 1,5 млн. гривень.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб-підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого  майна  (група  70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи-підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;

 1. третя група – фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5,0 млн. гривень;
 2. четверта група – сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75%.
  • розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку-фізичною особою, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку, а також працівники, призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

При розрахунку середньооблікової кількості працівників застосовується визначення, встановлене Податковим кодексом України.

  • можуть бути платниками єдиного податку першої-третьої груп:
   • господарювання (юридичні особи та фізичні особи-підприємці), які здійснюють:
 • діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора);
 • обмін іноземної валюти;
 • виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);
 • видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);
 • видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;
 • діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України «Про страхування», сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними Податковим кодексом України;
 • діяльність з управління підприємствами;
 • діяльність з надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності) та зв’язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню);
 • діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;
 • діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;
   • особи-підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження (група
  • ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту;
   • особи-підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 кв. метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 кв. метрів;
   • (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;
   • господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25%;
   • філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;
   • та юридичні особи-нерезиденти;
   • податків, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).
  • можуть бути платниками єдиного податку четвертої групи:
   • господарювання, у яких понад 50% доходу, отриманого від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, становить дохід від реалізації декоративних рослин (за винятком зрізаних квітів, вирощених на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому в користування, та продуктів їх переробки), диких тварин і птахів, хутряних виробів і хутра (крім хутрової сировини);
   • господарювання, що провадять діяльність з виробництва підакцизних товарів, крім виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції, а також крім електричної енергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками та/або з відновлюваних джерел енергії (за умови, що дохід від реалізації такої енергії не перевищує 25% доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) такого суб’єкта господарювання);
   • господарювання, який станом на 1 січня базового (звітного) року має податковий борг, за винятком безнадійного податкового боргу, який виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).
  • єдиного податку першої-третьої груп повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).
  • побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групами платників єдиного податку, розуміються такі види послуг:
   • виготовлення взуття за індивідуальним замовленням;
   • послуги з ремонту взуття;
   • виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням;
   • виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням;
   • виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням;
   • виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням;
   • виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням;
   • виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням;
   • додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням;
   • послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів;
   • виготовлення та в’язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням;
   • послуги з ремонту трикотажних виробів;
   • виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням;
   • послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів;
   • виготовлення   шкіряних   галантерейних    та    дорожніх   виробів    за    індивідуальним замовленням;
   • послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів;
   • виготовлення меблів за індивідуальним замовленням;
   • послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів;
   • виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням;
   • технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням;
   • послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури;
   • послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів;
   • послуги з ремонту годинників;
   • послуги з ремонту велосипедів;
   • послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів;
   • виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням;
   • послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;
   • виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням;
   • послуги з ремонту ювелірних виробів;
   • прокат речей особистого користування та побутових товарів;
   • послуги з виконання фоторобіт;
   • послуги з оброблення плівок;
   • послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів;
   • послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів;
   • вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням;
   • послуги перукарень;
   • ритуальні послуги;
   • послуги, пов'язані з сільським та лісовим господарством;

   • « повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора