A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Слобідсько-Кульчієвецька громада
Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район

Оприлюднення проектів регулятивних актів

Назва

 

ЧАСТИНА VII до ПОЛОЖЕННЯ Порядок реєстрації та анулювання реєстрації платників єдиного податку

Порядок реєстрації та анулювання реєстрації платників єдиного податку суб’єкта господарювання як платника єдиного податку здійснюється шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників єдиного податку. разі відсутності визначених Податковим кодексом України та цим Положенням підстав для відмови у реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного податку контролюючий орган зобов’язаний протягом двох робочих днів від дати надходження заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування зареєструвати таку особу платником єдиного податку. випадках, передбачених пунктом 8.2. цього Положення, контролюючий орган, у разі відсутності визначених Податковим кодексом країни підстав для відмови, здійснює реєстрацію суб’єкта господарювання як платника єдиного податку з дати, визначеної відповідно до зазначеного підпункту, протягом двох робочих днів з дати отримання контролюючим органом заяви щодо обрання спрощеної системи оподаткування або отримання цим органом від державного реєстратора електронної копії заяви, виготовленої шляхом сканування, одночасно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця, якщо така заява додана до реєстраційної картки. разі відмови у реєстрації платника єдиного податку контролюючий орган зобов’язаний надати протягом двох робочих днів з дня подання суб’єктом господарювання відповідної заяви письмову вмотивовану відмову, яка може бути оскаржена суб’єктом господарювання у встановленому порядку. для прийняття контролюючим органом рішення про відмову у реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного податку є виключно: невідповідність такого суб’єкта вимогам, встановленим пунктом 1 «Загальні положення» цього Положення; наявність у суб’єкта господарювання, який утворюється у результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, непогашених податкових зобов’язань чи податкового боргу, що виникли до такої реорганізації; недотримання таким суб’єктом вимог, встановлених підпунктом 8.4. цього Положення. реєстру платників єдиного податку вносяться такі відомості про платника єдиного податку: 1) найменування суб’єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відповідну відмітку у паспорті);

15:45:02 11.05.2019

ЧАСТИНА VІ до ПОЛОЖЕННЯ b. Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, або відмови від спрощеної системи оподаткування

Податковим кодексом України, у разі обрання ним першої або другої групи чи ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, яка включає податок на додану вартість до складу єдиного податку.

15:37:59 11.05.2019

ЧАСТИНА V до ПОЛОЖЕННЯ Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, або відмови від спрощеної системи оподаткування

Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, або відмови від спрощеної системи оподаткування Встановити, що порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, або відмови від спрощеної системи оподаткування платниками податку здійснюється відповідно до вимог статті 298 Податкового кодексу України у наступному порядку:

15:33:37 11.05.2019

ЧАСТИНА ІV до ПОЛОЖЕННЯ Особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і зборів платниками єдиного податку

Особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і зборів платниками єдиного податку Встановити, що особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і зборів платниками податку здійснюється відповідно до вимог статті 297 Податкового кодексу України у наступному порядку:

15:29:54 11.05.2019

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора