Слобідсько-Кульчієвецька громада
Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район

Статут

ПРЕАМБУЛА

Ми, депутати Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради, діючи від імені та в інтересах сіл Слобідка-Кульчієвецька, Боришківці, Мукша Китайгородська, Оленівка, Врублівці, Яруга, Станіславівка, Устя, Велика Слобідка, Тарасівка, Баговиця, Мала Слобідка, Шутнівці, Цвіклівці-2 об’єднаних в одну територіальну громаду, розуміючи свою відповідальність за її долю перед сьогоденням і майбутнім, реалізуючи право кожної людини на гідні умови життя, безпечне довкілля, вільний розвиток особистості, поважаючи пам’ять наших предків, бажаючи зберегти і далі розвивати соціально-економічний, духовний і культурний потенціал територіальної громади та добробут кожного члена громади, приймаємо цей Статут.

Цей Статут, відповідно до Конституції і Законів України, закріплює систему місцевого самоврядування сіл Слобідка-Кульчієвецька, Боришківці, Мукша Китайгородська, Оленівка, Врублівці, Яруга, Станіславівка, Устя, Велика Слобідка, Тарасівка, Баговиця, Мала Слобідка, Шутнівці, Цвіклівці-2, форми та порядок здійснення місцевого самоврядування територіальної громади, функції та повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування, сіл Слобідка-Кульчієвецька, Боришківці, Мукша Китайгородська, Оленівка, Врублівці, Яруга, Станіславівка, Устя, Велика Слобідка, Тарасівка, Баговиця, Мала Слобідка, Шутнівці, Цвіклівці-2, статус органів самоорганізації населення. Місцеве самоврядування Слобідка-Кульчієвецька, Боришківці, Мукша Китайгородська, Оленівка, Врублівці, Яруга, Станіславівка, Устя, Велика Слобідка, Тарасівка, Баговиця, Мала Слобідка, Шутнівці, Цвіклівці-2 – це визнане та гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади сіл самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Частина І. Загальна характеристика сіл.

Стаття 1.

За історичними джерелами заснування (перша згадка) про село Слобідка-Кульчіївецька відноситься до 1789 року, села Боришківці – 1405 року, села Мукша-Китайгородська – невідомо,  села Оленівка – 1858 року, Врублівці, Яруга, Станіславівка – 1460 року, Устя, Велика Слобідка, Тарасівка, Баговиця, Мала Слобідка, Шутнівці, Цвіклівці-2 - 1403 року.

Назви сіл Слобідка- Кульчієвецька, Боришківці, Оленівка, Врублівці, Яруга, Станіславівка, Устя, Велика Слобідка, Тарасівка, Баговиця, Мала Слобідка, Шутнівці, Цвіклівці-2 є незмінною, а село Мукша-Китайгородська до 19.05.2016 року мало назву Жовтневе. На території сіл Слобідка-Кульчієвецька, Боришківці, Мукша Китайгородська, Оленівка, Врублівці, Яруга, Станіславівка, Устя, Велика Слобідка, Тарасівка, Баговиця, Мала Слобідка, Шутнівці, Цвіклівці-2 здійснюється місцеве самоврядування у повному обсязі, який передбачено Конституцією України та Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» згідно з інтересами мешканців сіл, історичними та місцевими традиціями.

 

Стаття 2.

Територію, в межах якої здійснюється місцеве самоврядування, визначають адміністративні кордони сіл Слобідка-Кульчієвецька, Боришківці, Мукша Китайгородська, Оленівка, Врублівці, Яруга, Станіславівка, Устя, Велика Слобідка, Тарасівка, Баговиця, Мала Слобідка, Шутнівці, Цвіклівці-2.

Адміністративними кордонами сіл Слобідка-Кульчієвецька, Боришківці, Мукша Китайгородська, Оленівка, Врублівці, Яруга, Станіславівка, Устя, Велика Слобідка, Тарасівка, Баговиця, Мала Слобідка, Шутнівці, Цвіклівці-2 є межа визначена рішенням сесії Кам’янець-Подільської районної ради № 23 від 30.03.1994 року.

Зміна меж сіл може здійснюватися у відповідності з законодавством та іфз врахуванням думки територіальної громади сіл Слобідка-Кульчієвецька, Боришківці, Мукша Китайгородська, Оленівка, Врублівці, Яруга, Станіславівка, Устя, Велика Слобідка, Тарасівка, Баговиця, Мала Слобідка, Шутнівці, Цвіклівці-2.

 

Стаття 3.

Землі, в межах сіл Слобідка-Кульчієвецька, Боришківці, Мукша Китайгородська, Оленівка, Врублівці, Яруга, Станіславівка, Устя, Велика Слобідка, Тарасівка, Баговиця, Мала Слобідка, Шутнівці, Цвіклівці-2, крім земель приватної та державної власності, а також земельні ділянки за їх межами, на яких розташовані об’єкти комунальної власності, перебувають у комунальній власності територіальної громади сіл Слобідка-Кульчієвецька, Боришківці, Мукша Китайгородська, Оленівка, Врублівці, Яруга, Станіславівка, Устя, Велика Слобідка, Тарасівка, Баговиця, Мала Слобідка, Шутнівці, Цвіклівці-2.

Слобідсько-Кульчієвецька сільська рада розпоряджається землями територіальної громади сіл Слобідка-Кульчієвецька, Боришківці, Мукша Китайгородська, Оленівка, Врублівці, Яруга, Станіславівка, Устя, Велика Слобідка, Тарасівка, Баговиця, Мала Слобідка, Шутнівці, Цвіклівці-2 в межах повноважень наданих їй чинним законодавством.

Рішення про віднесення земель сіл до тієї або іншої категорії сільськогосподарського призначення, житлової та громадської забудови, природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення, лісового, водного фонду, промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення – приймається сільською радою відповідно до її повноважень згідно з чинним Законодавством.

 

Стаття 4.

Територіальній громаді належать водні ресурси, у тому числі підземні водоносні горизонти, повітря, корисні копалини, рослинний та тваринний світ, а також інші види природних ресурсів, які знаходяться в межах сіл Слобідка-Кульчієвецька, Боришківці, Мукша Китайгородська, Оленівка, Врублівці, Яруга, Станіславівка, Устя, Велика Слобідка, Тарасівка, Баговиця, Мала Слобідка, Шутнівці, Цвіклівці-2.

Територіальна громада зобов’язується зберігати, захищати, використовувати, примножувати та надавати у розпорядження на договірних засадах фізичним та юридичним особам природні ресурси, які знаходяться в межах сіл.

 

Стаття 5.

Для раціональної організації місцевого управління на території кожного села, яке входить до даної територіальної громади з дозволу сільської ради можуть діяти відповідні органи самоорганізації населення.

 

Стаття 6.

Слобідсько-Кульчієвецька сільська рада, як орган місцевого самоврядування, може об’єднуватися з органами місцевого самоврядування інших сіл в асоціації, фонди, союзи, тощо.

Повноваження органів місцевого самоврядування не можуть передаватися добровільним об’єднанням органів місцевого самоврядування.

 

Стаття 7.

Територіальна громада сіл Слобідка-Кульчієвецька, Боришківці, Мукша Китайгородська, Оленівка, Врублівці, Яруга, Станіславівка, Устя, Велика Слобідка, Тарасівка, Баговиця, Мала Слобідка, Шутнівці, Цвіклівці-2 може мати свою символіку – герб, прапор, гімн, пам’ятну дату.

Опис герба, прапора, текст гімну затверджується сільською радою після їх громадського обговорення або шляхом проведення місцевого референдуму.

Пам’ятну дату – 21 листопада – вважати Днем села. Цей день для територіальної громади є святковим.

Частина ІІ. Правова основа Статуту.

Стаття 8.

Статут територіальної громади – систематизоване зведення принципів, норм та правил, що встановлюють порядок та процедуру здійснення місцевого самоврядування, відносин територіальної громади з державою та іншими суб’єктами права.

 

Стаття 9.

Статут територіальної громади сіл Слобідка-Кульчієвецька, Боришківці, Мукша Китайгородська, Оленівка, Врублівці, Яруга, Станіславівка, Устя, Велика Слобідка, Тарасівка, Баговиця, Мала Слобідка, Шутнівці, Цвіклівці-2 має найвищу юридичну силу відносно актів, які приймаються в системі місцевого самоврядування, за винятком рішень, прийнятих місцевим референдумом.

Дія Статуту поширюється на всю територію сіл Слобідка-Кульчієвецька, Боришківці, Мукша Китайгородська, Оленівка, Врублівці, Яруга, Станіславівка, Устя, Велика Слобідка, Тарасівка, Баговиця, Мала Слобідка, Шутнівці, Цвіклівці-2 та на території, за мажами цих сіл, на яких розташовані об’єкти комунальної власності.

 

Стаття 10.

Статут сіл Слобідка-Кульчієвецька, Боришківці, Мукша Китайгородська, Оленівка, Врублівці, Яруга, Станіславівка, Устя, Велика Слобідка, Тарасівка, Баговиця, Мала Слобідка, Шутнівці, Цвіклівці-2 приймається сільською радою 2/3 голосів депутатів від загального складу ради.

Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування приймаються у відповідності до чинного Законодавства та Статуту територіальної громади.

 

Стаття 11.

Статут відповідає положення Конституції України, Європейській хартії про місцеве самоврядування, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншим законам України, Указам Президента України і Постановам Кабінету Міністрів України.

У разі невідповідності окремих положень Статуту Конституції, Європейській хартії та законам України, Указам Президента України і Постановам Кабінету Міністрів України діють норми останніх, як актів більш високої юридичної сили.

Органи місцевого самоврядування відстоюють інтереси територіальної громади усіма доступними засобами, аж до звернення до суду, якщо державні органи або посадові особи обмежують самостійність територіальної громади гарантовану Конституцією України, Європейською хартією про місцеве самоврядування, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

Стаття 12.

Тлумачити положення Статуту може лише сільська рада, рішення якої з таких питань обов’язковими для застосування і виконання у межах території сіл Слобідка-Кульчієвецька, Боришківці, Мукша Китайгородська, Оленівка, Врублівці, Яруга, Станіславівка, Устя, Велика Слобідка, Тарасівка, Баговиця, Мала Слобідка, Шутнівці, Цвіклівці-2.

 

Стаття 13.

Внесення змін і доповнень до Статуту здійснюється сільською радою від імені та в інтересах територіальної громади сіл Слобідка-Кульчієвецька, Боришківці, Мукша Китайгородська, Оленівка, Врублівці, Яруга, Станіславівка, Устя, Велика Слобідка, Тарасівка, Баговиця, Мала Слобідка, Шутнівці, Цвіклівці-2.

Рішення сільської ради про внесення змін і доповнень до Статуту приймається 2/3 депутатів від загального числа складу ради.

Пропозиції по внесенню змін і доповнень до Статуту вносяться до сільської ради групою депутатів ради (не менше 5 осіб), сільським головою або групою членів територіальної громади в порядку місцевої ініціативи.

Зміни і доповнення до Статуту, передбачають узгодження його з положеннями Конституції та законами України, указами Президента України та постановами Кабінету Міністрів України, затверджуються сільською радою за поданням сільського голови в двомісячний термін після набуття чинності цих актів (або в термін, визначений цими актами).

 

Частина Ш. Взаємовідносини органів та посадових осіб місцевого самоврядування з органами виконавчої влади, установами, підприємствами та організаціями, осередками політичних партій, громадськими та релігійними організаціями.

 

Стаття 14.

Взаємозв’язки органів та посадових осіб місцевого самоврядування з органами виконавчої влади, діяльність яких поширюється на територію сіл Слобідка-Кульчієвецька, Боришківці, Мукша Китайгородська, Оленівка, Врублівці, Яруга, Станіславівка, Устя, Велика Слобідка, Тарасівка, Баговиця, Мала Слобідка, Шутнівці, Цвіклівці-2, базуються на засадах співробітництва та взаємодопомоги для реалізації завдань соціально-економічного та культурного розвитку сіл і реалізації в селах функцій виконавчої влади.

Органи і посадові особи місцевого самоврядування здійснюють функції місцевого самоврядування незалежно від органів виконавчої влади.

Органи виконавчої влади, їх посадові особи не мають права втручатися у законну діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування, а також вирішувати питання, віднесені Конституцією та законами України до повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування, крім випадків, передбачених Законом.

Виконавчий комітет сільської ради є підконтрольним і підзвітним сільській раді, а з питань здійснення делегованих йому повноважень органів виконавчої влади -  підконтрольні відповідному органу виконавчої влади.

Сільський голова відповідає за організацію зв’язків і посадових осіб місцевого самоврядування з органами державної влади.

 

Стаття 15.

Органи і посадові особи місцевого самоврядування повинні сприяти діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, внутрішніх справ та адвокатури.

Сільський голова (або за його доручення інша посадова особа) відповідає за організацію зв’язків органів і посадових осіб місцевого самоврядування з зазначеними органами.

 

Стаття 16.

Взаємозв’язки органів і посадових осіб місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають на території сіл, базуються на дотримання законодавства ів визначаються формою їх власності.

 

Стаття 17.

Слобідсько-Кульчієвецька сільська рада виступає засновником підприємств, установ, організацій комунальної форми власності територіальної громади сіл Слобідка-Кульчієвецька, Боришківці, Мукша Китайгородська, Оленівка, Врублівці, Яруга, Станіславівка, Устя, Велика Слобідка, Тарасівка, Баговиця, Мала Слобідка, Шутнівці, Цвіклівці-2. У зв’язку з цим Слобідсько-Кульчієвецька сільська рада затверджує Статути зазначених підприємств.

Керівники зазначених підприємств призначаються та звільняються з посади сільським головою. При прийнятті керівника на посаду з ним укладається контракт.

Підприємства, установи, організації, що перебувають у комунальній власності територіальної громади сіл Слобідка-Кульчієвецька, Боришківці, Мукша Китайгородська, Оленівка, Врублівці, Яруга, Станіславівка, Устя, Велика Слобідка, Тарасівка, Баговиця, Мала Слобідка, Шутнівці, Цвіклівці-2 підпорядковані, підзвітні та підконтрольні Слобідсько-Кульчієвецькій сільській раді. У зв'язку з цим виключно за рішенням сільської ради може бути визначено розмір частки прибутку зазначених підприємств, який підлягає зарахуванню до місцевого бюджету.

До повноважень виконавчих органів сільської ради належить встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутку підприємств, установ, організацій, заслуховування звітів про роботу відповідних підприємств, встановлення в порядку і в межах, визначених законодавством, тарифів щодо оплати побутових, комунальних, транспортних та інших послуг, які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності, в межах визначених законодавством, вирішення питання відчуження об'єктів комунальної власності, контролювання ефективності та законності використання майна комунальних підприємств, установ,організацій в порядку визначеному законодавством.

 

Стаття 18.

З підприємствами, установами та організаціями, які не перебувають у комунальній власності територіальної громади сіл Слобідка-Кульчієвецька, Боришківці, Мукша Китайгородська, Оленівка, Врублівці, Яруга, Станіславівка, Устя, Велика Слобідка, Тарасівка, Баговиця, Мала Слобідка, Шутнівці, Цвіклівці-2, органи і посадові особи місцевого самоврядування будують свої відносини на договірній та податковій основі. При цьому Слобідсько-Кульчієвецька сільська рада та її виконавчий комітет, у межах повноважень, визначених законодавством і цим Статутом, можуть приймати рішення щодо:

Надання фінансової допомоги зазначеним підприємствам;

Надання, відповідно до чинного законодавства, пільг на місцеві податки та збори;

Залучення на договірних засадах підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, до участі в комплексному, соціально-економічному розвитку сіл, координації цієї роботи;

Розміщення замовлень на виробництво продукції, виконання робіт (послуг), необхідних для територіальної громади;

Інших, передбачених чинним законодавством, питань.

 

Стаття 19.

Органи і посадові особи місцевого самоврядування взаємодіють з політичними партіями та їх місцевими осередками, організаціями та релігійними організаціями, які діють у правовому полі Конституції та законодавства України і беруть активну участь у житті територіальної громади.

 

РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАНЯ.

Частина 4. Загальні засади формування і функціонування системи місцевого самоврядування.

Стаття 20.

Система місцевого самоврядування визначається Конституцією України, Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» та включає:

1. територіальну громаду сіл Слобідка-Кульчієвецька, Боришківці, Мукша Китайгородська, Оленівка, Врублівці, Яруга, Станіславівка, Устя, Велика Слобідка, Тарасівка, Баговиця, Мала Слобідка, Шутнівці, Цвіклівці-2;

2. сільську раду – представницький орган місцевого самоврядування;

3. сільського голову – головну посадову особу територіальної громади сіл Слобідка-Кульчієвецька, Боришківці, Мукша Китайгородська, Оленівка, Врублівці, Яруга, Станіславівка, Устя, Велика Слобідка, Тарасівка, Баговиця, Мала Слобідка, Шутнівці, Цвіклівці-2;

4. виконавчий комітет сільської ради.

5. органи місцевого самоорганізації населення.

 

Стаття 21.

Органи місцевого самоврядування сіл не входять до системи органів державної влади України.

Органи місцевого самоврядування сіл виконують окремі повноваження органів виконавчої влади делеговані їм чинним законодавством за умови попереднього забезпечення відповідним фінансовим ресурсом.

 

Стаття 22.

Розмежування компетенції та повноважень між органами місцевого самоврядування здійснюється відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

 

Стаття 23.

Компетенція місцевого самоврядування визначається Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами та правовими актами.

Слобідсько-Кульчієвецька сільська рада та її виконавчі органи наділяються цим Статутом виключною компетенцією, яка не може бути змінена інакше як на підставі цього Статуту.

До питань місцевого значення відноситься:

1. затвердження Статуту територіальної громади сіл Слобідка-Кульчієвецька, Боришківці, Мукша Китайгородська, Оленівка, Врублівці, Яруга, Станіславівка, Устя, Велика Слобідка, Тарасівка, Баговиця, Мала Слобідка, Шутнівці, Цвіклівці-2, внесення змін та доповнень до нього, контроль за дотриманням його положень;

2. підготовка, затвердження, організація програм соціально-економічного та культурного розвитку сіл, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування;

3. затвердження сільського бюджету,внесення змін та доповнень до нього, затвердження звіту про його виконання;

4. встановлення місцевих податків і зборів та розмір їх ставок, у межах визначених законодавством;

5. прийняття рішень щодо надання, відповідно до законодавства, пільг по місцевих податках і зборах;

6. вирішення, відповідно до закону, питань регулювання земельних відносин;

7. затвердження відповідно до закону ставок земельного податку, розміру плати за користування природними ресурсами, що знаходяться у комунальній власності територіальної громади сіл Слобідка-Кульчієвецька, Боришківці, Мукша Китайгородська, Оленівка, Врублівці, Яруга, Станіславівка, Устя, Велика Слобідка, Тарасівка, Баговиця, Мала Слобідка, Шутнівці, Цвіклівці-2;

8. вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також скасування такого дозволу;

9. встановлення правил з питань благоустрою території сіл, забезпечення чистоти і порядку, торгівлі на ринку,додержання тиші в громадських місцях, за поручення яких передбачено адміністративну відповідальність;

10. прийняття рішень з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

11. забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку сіл, ефективного використання природних, фінансових та трудових ресурсів;

12. попередній розгляд планів використання природних ресурсів місцевого значення на території сіл, пропозицій щодо розміщення, спеціалізації та розвитку підприємств та організацій незалежно від форм власності, внесення при потребі, до відповідних органів виконавчої влади пропозицій з цих питань;

13. управління майном,  що належить до комунальної власності територіальної громади сіл;

14. вирішення питань відчуження комунального майна, підготовка та затвердження програм приватизації та переліку об'єктів комунальної власності,які не підлягають приватизації, організація виконання цих програм;

15. управління об'єктів житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, транспорту і зв'язку, що перебувають у комунальній власності, забезпечення їх належного утримання та ефективного використання, необхідного рівня та якості послуг населенню;

16. облік громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлово-побутових умов, розподіл та надання відповідно до законодавства житла, що належить до комунальної власності, вирішення питань щодо використання нежилих приміщень, будинків і споруд, що належать до комунальної власності;

17. вирішення питань збирання, транспортування, утилізації та знешкодження побутових відходів, знешкодження та захоронення трупів тварин;

18. організація благоустрою населених пунктів, залучення на договірних засадах, з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення, здійснення контролю за станом благоустрою виробничих територій, організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян;

19. організація місцевих ринків, ярмарків, сприяння розвиту всіх форм торгівлі;

20. забезпечення утримання в належному стані кладовищ,інших місць поховання та їх охорони;

21. надання дозволу в порядку, встановленому законодавством, на розміщення реклами;

22. організація за рахунок власних коштів і на пайових засадах будівництва, реконструкції, ремонту об'єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, жилих будинків, а також шляхів місцевого значення;

23. встановлення режиму використання та забудови земель, на яких передбачена перспективна сільськобудівна діяльність;

24. управління закладами освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, оздоровчими закладами, які належать територіальній громаді сіл або передані їй, молодіжними, підлітковими закладами, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення;

25. забезпечення здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти, створення необхідних умов для виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, продуктивної праці учнів, сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних та науково-просвітницьких організацій;

26. організація медичного обслуговування та харчування у закладах освіти, культури, фізкультури і спорту, оздоровчих закладах,які належать територіальній громаді сіл;

27. підготовка та вирішення питань щодо перейменування (найменування) вулиць, провулків, парків, скверів та інших споруд, розташованих на території сіл;

28. вирішення інших питань, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та встановлених іншими законодавчими актами.

 

Частина 5. Територіальна громада сіл Слобідка-Кульчієвецька, Боришківці, Мукша Китайгородська, Оленівка, Врублівці, Яруга, Станіславівка, Устя, Велика Слобідка, Тарасівка, Баговиця, Мала Слобідка, Шутнівці, Цвіклівці-2

Стаття 24.

До територіальної громади входять жителі сіл Слобідка-Кульчієвецька, Боришківці, Мукша Китайгородська, Оленівка, Врублівці, Яруга, Станіславівка, Устя, Велика Слобідка, Тарасівка, Баговиця, Мала Слобідка, Шутнівці, Цвіклівці-2 об'єднані постійним проживанням у межах вказаних сіл;

 

Стаття 25.

Жителі сіл підлягають реєстрації за місцем проживання відповідно до вимог чинного законодавства.

 

Стаття 26.

Члени територіальної громади сіл Слобідка-Кульчієвецька, Боришківці, Мукша Китайгородська, Оленівка, Врублівці, Яруга, Станіславівка, Устя, Велика Слобідка, Тарасівка, Баговиця, Мала Слобідка, Шутнівці, Цвіклівці-2 – громадяни України, які досягли 18-річного віку і не визнані судом недієздатними, мають право обирати органи і посадових осіб місцевого самоврядування, бути обраними або призначеними до керівних органів місцевого самоврядування, брати участь у місцевих референдумах, та користуватися іншими, передбаченими Конституцією і законами України та цим Статутом, правами на участь у здійснення місцевого самоврядування.

 

Стаття 27.

Особам, які мають видатні заслуги перед громадою сіл та зробили значний внесок у соціально-економічний та культурний розвиток сіл Слобідка-Кульчієвецька, Боришківці, Мукша Китайгородська, Оленівка, Врублівці, Яруга, Станіславівка, Устя, Велика Слобідка, Тарасівка, Баговиця, Мала Слобідка, Шутнівці, Цвіклівці-2 за рішенням сесії сільської ради присвоюється звання «Почесний громадянин села», яке може бути присвоєно незалежно від громадянства особи чи місця її проживання.

Підстава та порядок присвоєння звання «Почесний громадянин села», його статус визначається положенням «Про почесного громадянина села», затвердженим рішенням сільської ради.

Сільська рада може впроваджувати відзнаки, якими нагороджуватимуться жителі села, інші громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають значні заслуги перед селом та зробили значний внесок у соціально-економічний та культурний розвиток сіл Слобідка-Кульчієвецька, Боришківці, Мукша Китайгородська, Оленівка, Врублівці, Яруга, Станіславівка, Устя, Велика Слобідка, Тарасівка, Баговиця, Мала Слобідка, Шутнівці, Цвіклівці-2.

Перелік відзнак, підстави і порядок нагородження ними, а також статус осіб нагороджених цими відзнаками, встановлюється «Положенням про відзнаки села», яке затверджується рішенням сільської ради.

 

Стаття 28.

Право членів територіальної громади села вирішувати питання місцевого самоврядування може бути реалізоване в таких формах:

Місцевий референдум;

Вибори депутатів та старост Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради та сільського голови (місцеві вибори);

Загальні збори громадян за місцем проживання;

Колективні та індивідуальні звернення жителів сіл Слобідка-Кульчієвецька, Боришківці, Мукша Китайгородська, Оленівка, Врублівці, Яруга, Станіславівка, Устя, Велика Слобідка, Тарасівка, Баговиця, Мала Слобідка, Шутнівці, Цвіклівці-2 до органів та посадових осіб місцевого самоврядування;

Громадські слухання;

Місцеві ініціативи;

Участь у роботі органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та робота на виборних посадах місцевого самоврядування:

Інші, не заборонені законом, форми.

 

Стаття 29.

Вищими формами вирішення територіальною громадою сіл Слобідка-Кульчієвецька, Боришківці, Мукша Китайгородська, Оленівка, Врублівці, Яруга, Станіславівка, Устя, Велика Слобідка, Тарасівка, Баговиця, Мала Слобідка, Шутнівці, Цвіклівці-2 питань місцевого самоврядування шляхом прямого волевиявлення є місцевий референдум і місцеві вибори.

 

Частина 6. Місцевий референдум та місцеві вибори.

 

Стаття 30.

Місцевий референдум – це прийняття рішень з питань, віднесених Конституцією і законами України до відання місцевого самоврядування, шляхом прямого волевиявлення членів територіальних громад сіл Слобідка-Кульчієвецька, Боришківці, Мукша Китайгородська, Оленівка, Врублівці, Яруга, Станіславівка, Устя, Велика Слобідка, Тарасівка, Баговиця, Мала Слобідка, Шутнівці, Цвіклівці-2, які мають право голосу на місцевих виборах.

Місцевий референдум проводиться з метою безпосереднього вирішення територіальною громадою сіл важливих питань, віднесених до відання місцевого самоврядування.

На сільський референдум не можуть бути винесені питання, які чинним законодавством віднесено до відання органів державної влади, а також затвердження місцевого бюджету та встановлення місцевих податків.

Питання, які не віднесені чинним законодавством до відання місцевого самоврядування, але мають важливе значення для територіальної громади сіл, соціально-економічного та культурного розвитку сіл, можуть бути винесені на місцевий консультативний референдум, наслідки якого не мають обов'язкового характеру.

 

Стаття 31.

Участь у місцевому референдумі є вільною. Ніхто і ні в якій формі не може бути примушений до участі у місцевому референдумі, а також нікому не можна відмовити в участі у місцевому референдумі.

 

Стаття 32.

Рішення про проведення місцевого референдуму приймає сільська рада на вимогу депутатів, що становлять не менш як половину від загального складу ради.

Місцевий референдум з місцевої ініціативи проводиться на вимогу не менш як 1/10 частини членів територіальної громади сіл Слобідка-Кульчієвецька, Боришківці, Мукша Китайгородська, Оленівка, Врублівці, Яруга, Станіславівка, Устя, Велика Слобідка, Тарасівка, Баговиця, Мала Слобідка, Шутнівці, Цвіклівці-2, які мають право голосу на місцевих виборах.

 

 

 

Стаття 33.

Порядок підготовки та проведення місцевого референдуму визначається Законом України «Про всеукраїнський та місцевий референдуми».

 

Стаття 34.

Рішення місцевого референдуму вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини жителів територіальної громади сіл Слобідка-Кульчієвецька, Боришківці, Мукша Китайгородська, Оленівка, Врублівці, Яруга, Станіславівка, Устя, Велика Слобідка, Тарасівка, Баговиця, Мала Слобідка, Шутнівці, Цвіклівці-2, що брали участь у голосуванні.

Рішення місцевого референдуму не потребує затвердження будь-яким органом чи посадовою особою місцевого самоврядування або органів державної влади.

Рішення місцевого референдуму та результати голосування публікуються комісією з проведення місцевого референдуму не пізніше десяти днів з дня його проведення.

Рішення місцевого референдуму набуває чинності з моменту його оголошення.

Про результати голосування на консультативному місцевому референдумі сільський голова у десятиденний термін інформує органи та посадових осіб, до відання яких віднесені питання, що були предметом консультативного референдуму.

 

Стаття 35.

Місцеві вибори – це обрання депутатів, старост сільської ради та сільського голови шляхом голосування жителів сіл Слобідка-Кульчієвецька, Боришківці, Мукша Китайгородська, Оленівка, Врублівці, Яруга, Станіславівка, Устя, Велика Слобідка, Тарасівка, Баговиця, Мала Слобідка, Шутнівці, Цвіклівці-2, які мають право голосувати згідно з чинним законодавством України.

Місцеві вибори є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Ніхто не може бути примушений до участі у місцевих виборах.

Порядок призначення і проведення місцевих виборів та встановлення результатів голосування визначається законом України.

 

Частина 7. Загальні збори громадян за місцем проживання.

 

Стаття 36.

Загальні збори громадян або збори їх представників, які мають право голосу та проживають у селах, які входять до даної територіальної громади, скликаються з метою:

Обговорення питань віднесених до відання органів місцевого самоврядування, що мають важливе значення для певних членів територіальної громади сіл Слобідка-Кульчієвецька, Боришківці, Мукша Китайгородська, Оленівка, Врублівці, Яруга, Станіславівка, Устя, Велика Слобідка, Тарасівка, Баговиця, Мала Слобідка, Шутнівці, Цвіклівці-2 та подання пропозицій з цих питань;

Заслуховування звітів про роботу та повідомлень органів і посадових осіб місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення4

Ухвали рішення про участь (на громадських засадах) жителів сіл у благоустрої, про сприяння охороні громадського порядку, збереження житлового фонду, пам’ятників історії і культури, наданні допомоги соціально-незахищеним жителям територіальної громади сіл;

Вирішення питань щодо об'єднання коштів населення,а також за згодою підприємств, установ та організацій, які не перебувають у комунальній власності територіальної громади сіл, їх коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів на будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури, благоустрій населених пунктів, на заходи по охороні навколишнього природного середовища; внесення відповідних пропозицій з цих питань сільській раді та її виконавчим органам;

Обговорення інших питань, що зачіпають інтереси населення територіальної громади сіл.

Норми представництва на ці збори встановлюються органом, який їх скликає.

 

Стаття 37.

У роботі загальних зборів громадян мають право брати участь члени територіальної громади сіл, які мають право голосу на місцевих виборах і проживають на відповідній території ( відповідно в селах Слобідка-Кульчієвецька, Боришківці, Мукша Китайгородська, Оленівка, Врублівці, Яруга, Станіславівка, Устя, Велика Слобідка, Тарасівка, Баговиця, Мала Слобідка, Шутнівці, Цвіклівці-2).

У роботі загальних зборів з правом дорадчого голосу можуть брати участь народні депутати України, сільський голова, депутати сільської ради, посадові особи місцевого самоврядування, представники органів державної влади, об'єднання громадян та підприємств, які не проживають на відповідній території.

 

Стаття 38.

Загальні збори громадян чи збори їх представників скликаються сільським головою з власної ініціативи або з ініціативи депутатів сільської ради, виконавчого комітету чи відповідного органу самоорганізації населення.

Загальні збори громадян можуть також скликатися сільським головою з ініціативи не менш як 1/3 від загальної кількості членів територіальної громади сіл.

Суб'єкт ініціативи з проведення зборів за місцем проживання сповіщає заявою сільську раду не пізніше як за 15 робочих днів до пропонованої дати проведення зборів. У заяві зазначається вид, дані про ініціаторів, час, дата і місце проведення зборів, коло запрошених учасників зборів. Неподання такої заяви та інформації про збори у визначений термін є підставою для визнання сільською радою таких зборів не чинними, а рішення, ними ухвалені, такими, що не мають юридичних наслідків.

Розпорядження сільського голови про скликання загальних зборів оприлюднюється шляхом оповіщення кожного члена громади, який має право голосу, не пізніше як за 7 днів до їх проведення з зазначенням часу скликання,місця проведення та питань, які передбачається винести на обговорення.

 

Стаття 39.

На загальних зборах громадян або зборах їх представників рішення приймається більшістю голосів присутніх на зборах відкритим або таємним голосуванням.

На загальних зборах головує сільський голова або особа призначена сільським головою чи керівник відповідного органу самоорганізації.

Для ведення протоколу загальних зборів громадян обирається секретар. Протокол загальних зборів підписується головою та секретарем зборів.

До протоколу загальних зборів громадян додається список їх учасників із зазначенням місця їх проживання.

Порядок денний загальних зборів затверджується загальними зборами за пропозицією головуючого на загальних зборах.

Сільський голова, сільська рада та її виконавчі органи, відповідний орган самоорганізації населення сприяють підготовці і проведенню загальних зборів громадян, надають їх учасникам необхідні приміщення, матеріально-технічні засоби, довідкові інформаційні матеріали.

 

 

 

Стаття 40.

Рішення загальних зборів є обов'язковими для виконання відповідними органами самоорганізації населення та підлягають обов’язковому розгляду посадовими особами місцевого самоврядування, до компетенції яких відносяться порушені у рішенні питання, у 10-денний термін.

У випадку, якщо орган чи посадова особа місцевого самоврядування не вважають за можливе врахувати рішення загальних зборів громадян, то повинні підготувати про це вмотивовану заяву і передати її на розгляд сільському голові та сільської ради, а також ініціативної групи. Рішення оприлюднюється у місцевих засобах масової інформації.

 

 

 

Частина 8. Колективні та індивідуальні звернення жителів сіл Слобідка-Кульчієвецька, Боришківці, Мукша Китайгородська, Оленівка, Врублівці, Яруга, Станіславівка, Устя, Велика Слобідка, Тарасівка, Баговиця, Мала Слобідка, Шутнівці, Цвіклівці-2 до органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

 

Стаття 41.

Члени територіальної громади сіл Слобідка-Кульчієвецька, Боришківці, Мукша Китайгородська, Оленівка, Врублівці, Яруга, Станіславівка, Устя, Велика Слобідка, Тарасівка, Баговиця, Мала Слобідка, Шутнівці, Цвіклівці-2, незалежно від їх віку та громадянства мають право надсилати колективні або індивідуальні звернення до органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

Члени територіальної громади сіл Слобідка-Кульчієвецька, Боришківці, Мукша Китайгородська, Оленівка, Врублівці, Яруга, Станіславівка, Устя, Велика Слобідка, Тарасівка, Баговиця, Мала Слобідка, Шутнівці, Цвіклівці-2, мають право особисто звертатися до органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та до їх посадових і службових осіб  з питань віднесених до відання місцевого самоврядування.

 

Стаття 42.

Колективні звернення підписані більш як 20 жителями сіл, які входять до даної територіальної громади, розглядаються органами та посадовими особами місцевого самоврядування до яких вони надійшли невідкладно.

Інформація про колективні звернення підписані більш як 50 жителями вказаних сіл негайно передається до сільської ради (в разі, якщо вони надійшли до інших органів або посадових осіб місцевого самоврядування).

Метою колективного звернення членів територіальної громади можуть бути:

Внесення конкретних пропозицій з метою соціально-економічного та культурного розвитку сіл;

Аналіз роботи сільського голови, сільської ради, її виконавчих органів в цілому або заслуховування звітів про виконання окремих завдань, пов’язаним із соціально-економічним або культурним розвитком сіл, станом довкілля, громадської безпеки, охорони громадського порядку, з інших питань, віднесених чинним законодавством до відання місцевого самоврядування;

Порушення питань про утворення, реорганізацію або ліквідацію органів самоорганізації населення;

Порушення питання про недовіру посадовій особі органу місцевого самоврядування, тощо.

 

 

 

Частина 9. Громадські слухання.

Стаття 43.

Громадські слухання – це форма участі громадськості в здійснення повноважень місцевого самоврядування, метою яких є ознайомлення громадськості з позицією сільської влади з актуальних проблем громади та отримання від мешканців відповідних сіл пропозицій та зауважень з цих питань у формі безпосереднього спілкування.

Члени територіальної громади сіл мають право без будь-яких обмежень бути присутніми і виступати на громадських слуханнях, з розробки проектів місцевого бюджету та програм соціально-економічного та культурного розвитку, та з інших питань, актуальних для жителів сіл.

При обговоренні питань, винесених на громадські слухання, членам територіальної громади сіл повинна бути забезпечена можливість вільно висловлювати свою позицію і вносити пропозиції.

 

Стаття 44.

Громадські слухання можуть проводитися з ініціативи сільського голови, сільської ради або її постійної комісії,виконкому або органів самоорганізації населення чи з ініціативи територіальної громади.

Громадські слухання з ініціативи членів територіальної громади можуть проводитися за наявності колективного звернення з відповідною вимогою, яке підписане 1/10 членів територіальної громади сіл Слобідка-Кульчієвецька, Боришківці, Мукша Китайгородська, Оленівка, Врублівці, Яруга, Станіславівка, Устя, Велика Слобідка, Тарасівка, Баговиця, Мала Слобідка, Шутнівці, Цвіклівці-2.

Громадські слухання скликаються сільським головою не менш як один раз на рік.

 

Стаття 45.

На громадські слухання запрошуються посадові особи органів місцевого самоврядування, депутати сільської ради, керівники органів самоорганізації населення, представники сільських осередків політичних партій та громадських організацій, керівники підприємств, установ та організацій, діяльність яких пов’язана з питанням, що обговорюється.

 

Стаття 46.

На громадських слуханнях:

Заслуховуються доповіді й інформації про роботу сільського голови, сільської ради, постійних комісій сільської ради, окремих органів сільської ради та їх посадових осіб, органів самоорганізації населення;

Обговорюються проекти рішень сільської ради та її виконавчого комітету для внесення пропозицій з питань місцевого значення, що віднесені до компетенції органів місцевого самоврядування;

Порушуються питання та вносяться пропозиції з питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування.

 

Стаття 47.

Керівництво та координація процесом підготовки громадських слухань покладаються на суб’єкта ініціативи або на особу чи групу осіб, повноважних представляти суб’єкта ініціативи.

У триденний термін з часу прийняття рішення про проведення громадських слухань створюється робоча група з підготовки громадських слухань. На своєму засіданні робоча група більшістю голосів приймає рішення щодо вибору приміщення для проведення громадських слухань, персонального складу запрошених осіб, затвердження порядку ведення громадських слухань, визначення доповідача і співдоповідача (співдоповідачів).

На робочу групу покладаються інші організаційно-забезпечувальні функції.

Інформування членів територіальної громади про громадські слухання розпочинається робочою групою не пізніше 10 календарних днів до їх проведення.

 

Стаття 48.

Головує на громадських слуханнях сільський голова або представник від осіб, повноважених представляти суб’єкта ініціативи.

Головуючий стежить за дотриманням порядку денного, надає слово для виступу.

Кожен присутній на громадських слуханнях має право задати запитання або висловитися з будь-якого питання, порушеного у процесі слухань (в формі репліки або виступу).

На громадських слуханнях робочою групою ведеться протокол, в якому зазначаються дата і місце проведення слухань, загальна кількість присутніх, питання, що обговорюються, зміст виступів та внесені пропозиції.

 

Стаття 49.

За результатами громадських слухань більшістю голосів присутніх приймається рішення у формі резолюції до членів територіальної громади, яке підлягає обов’язковому розгляду органами місцевого самоврядування у 10-денний термін.

 

Частина 10. Місцеві ініціативи.

Стаття 50.

Члени територіальної громади сіл Слобідка-Кульчієвецька, Боришківці, Мукша Китайгородська, Оленівка, Врублівці, Яруга, Станіславівка, Устя, Велика Слобідка, Тарасівка, Баговиця, Мала Слобідка, Шутнівці, Цвіклівці-2, мають право ініціювати розгляд сільською радою ( в порядку місцевої ініціативи) будь-якого питання віднесеного Конституцією і законами України до відання сільської ради.

Не можуть бути предметом місцевої ініціативи питання, реалізація яких зачіпає інтереси території по за межами юрисдикції сільської ради.

 

Стаття 51.

Місцеві ініціативи реалізуються через ініціативні групи. Ініціативні групи створюються з громадян, які постійно проживають на території даної територіальної громади і складаються у кількості не менш як 20 громадян, що мають право голосу на виборах депутатів сільської ради.

Ініціативна група легалізується шляхом подання написаної у довільній формі заяви про місцеву ініціативу до сільської ради. До заяви додаються протокол установчих зборів ініціативної групи, список членів групи, документ, що висвітлює предмет місцевої ініціативи. Даний документ повинен мати форму проекту рішення сільської ради, за необхідності – з усіма потрібними додатками. Якщо здійснення предмету ініціативи потребує додаткового бюджетного фінансування, до документу повинен додаватися проект рішення ради про внесення необхідних змін до сільського бюджету та кошторис витрат.

 

Стаття 52.

Розгляд питання, внесеного в порядку місцевої ініціативи, здійснюється на відкритому пленарному засіданні сільської ради з обов’язковою участю членів ініціативною групою.

 

Стаття 53.

Рішення прийняті сільською радою з питань, внесених в порядку місцевої ініціативи, підлягають обов’язковому оприлюдненню в порядку встановленому сільською радою.

 

 

Частина 11. Участь у роботі органів місцевого самоврядування та робота на виборних посадах місцевого самоврядування.

 

Стаття 54.

Члени територіальної громади сіл Слобідка-Кульчієвецька, Боришківці, Мукша Китайгородська, Оленівка, Врублівці, Яруга, Станіславівка, Устя, Велика Слобідка, Тарасівка, Баговиця, Мала Слобідка, Шутнівці, Цвіклівці-2, мають право бути присутні на засіданнях сільської ради.

Особи, що виявили бажання виступити на сесії сільської ради, повинні не пізніше як за день до її відкриття подати відповідну заяву на ім'я секретаря ради, на якого покладається обов’язок організувати такі виступи.

Відмова членам територіальної громади сіл у відвідуванні сесії сільської ради, не пов’язана з організаційними чи технічними причинами, повинна бути оформлена письмово.

Члени територіальної громади сіл мають право брати участь у засіданнях виконавчого комітету при розгляді питань, пов’язаних з реалізацією їх конституційних прав, забезпечення яких віднесено до відання місцевого самоврядування.

Члени територіальної громади сіл мають право брати участь у засіданнях відповідного органу самоорганізації населення.

 

Стаття 56.

Члени територіальної громади сіл, які мають право голосу на рівних підставах можуть бути обраними депутатами сільської ради, старостами або на посаду сільського голови.

 

Частина 12. Інші форми участі членів територіальної громади сіл Слобідка-Кульчієвецька, Боришківці, Мукша Китайгородська, Оленівка, Врублівці, Яруга, Станіславівка, Устя, Велика Слобідка, Тарасівка, Баговиця, Мала Слобідка, Шутнівці, Цвіклівці-2 у здійсненні місцевого самоврядування.

 

Стаття 57.

Перелік форм участі членів територіальної громади сіл у здійсненні місцевого самоврядування визначених цим Статутом не є вичерпним.

Органи та посадові особи місцевого самоврядування сприяють впровадженню нових форм участі членів територіальної громади сіл у здійсненні місцевого самоврядування.

 

Стаття 58.

Крім передбачених частинами 6-11 цього Статуту, можуть бути використані такі форми участі членів територіальної громади сіл у здійснення місцевого самоврядування:

Громадське обговорення проектів рішень сільської ради та її виконавчих органів, які підлягають оприлюдненню для проведення громадських обговорень, зокрема проекти планів економічного і соціального розвитку сіл, місцевого бюджету, цільових програм розвитку сіл;

Членство в комісіях, що утворюються на громадських засадах при виконавчих органах сільської ради;

Участь у роботі спеціалізованих комітетів, що створюються за рішенням виконавчого комітету сільської ради з числа фахівців, які працюють у системі місцевого самоврядування, або діяльність яких пов’язана з наданням громадських послуг членам територіальної громади сіл, з метою залучення їх до розробки і реалізації проектів, що передбачають підвищення якості надання таких послуг. Положення про такі комітети затверджуються виконавчим комітетом сільської ради.

Участь у масових акціях відповідно до вимог чинного законодавства, метою проведення яких є привернення уваги органів і посадових осіб місцевого самоврядування до актуальних проблем сільського значення та проблем соціального забезпечення члені територіальних громад сіл, охорони навколишнього середовища, підтримки громадської безпеки, тощо;

Робота в органах самоорганізації населення;

Виконання на громадських засадах робіт по благоустрою території сіл, наданню послуг соціально незахищеним верствам населення сіл Слобідка-Кульчієвецька, Боришківці, Мукша Китайгородська, Оленівка, Врублівці, Яруга, Станіславівка, Устя, Велика Слобідка, Тарасівка, Баговиця, Мала Слобідка, Шутнівці, Цвіклівці-2.

 

РОЗДІЛ ІІІ. ОРГАНИ І ПОАДОВІ ОСОБИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

Частина 13. Загальні засади діяльності органів місцевого самоврядування.

 

Стаття 59.

Сільська рада, її виконавчий комітет та здійснюють свою діяльність по реалізації функцій місцевого самоврядування від імені територіальної громади сіл Слобідка-Кульчієвецька, Боришківці, Мукша Китайгородська, Оленівка, Врублівці, Яруга, Станіславівка, Устя, Велика Слобідка, Тарасівка, Баговиця, Мала Слобідка, Шутнівці, Цвіклівці-2 та в її інтересах.

Виконавчий комітет сільської ради здійснює надані йому чинним законодавством окремі повноваження органів виконавчої влади.

 

Стаття 60.

Сільська рада та сільський голова обираються, а виконавчий комітет сільської ради утворюється згідно з Конституцією України, чинним законодавством та цим Статутом.

 

Стаття 61.

Діяльність органів місцевого самоврядування базується на засадах законності, гласності, підконтрольності, підзвітності перед територіальною громадою, розмежування повноважень представницької та виконавчої гілок місцевої влади, забезпечення повноти здійснення функцій місцевого самоврядування та пріоритету інтересів територіальної громади сіл при їх здійсненні.

Розподіл повноважень між органами і посадовими особами місцевого самоврядування здійснюється згідно з чинним законодавством і цим Статутом. Повноваження,які можуть передаватися та порядок їх передачі визначаються законом.

 

Частина 14. Сільська Рада.

Стаття 62.

Сільська рада є органом місцевого самоврядування, єдиним органом представницької влади усього населення територіальної громади.

Сільська рада є юридичною особою, має гербову печатку зі своїм найменуванням, та рахунки в установах банку.

 

Стаття 63.

Сільська рада відповідає перед територіальною громадою за місцеву політику, яку вона формує і проводить в межах своїх повноважень. Вона служить територіальній громаді, її діяльність спрямована на виявлення, вивчення і задоволення потреб та інтересів населення сіл Слобідка-Кульчієвецька, Боришківці, Мукша Китайгородська, Оленівка, Врублівці, Яруга, Станіславівка, Устя, Велика Слобідка, Тарасівка, Баговиця, Мала Слобідка, Шутнівці, Цвіклівці-2.

Сільській раді належить право виступати від імені територіальної громади у стосунках з іншими органами самоврядування, органами державної влади, іншими державними та громадськими організаціями.

 

Стаття 64.

Для виконання визначених функцій сільська рада створює апарат, постійні та тимчасові контрольні депутатські комісії.

Сільська рада сприяє депутатам у здійсненні їх повноважень, шляхом забезпечення необхідними довідково-інформаційними, нормативно-правовими, офіційними матеріалами, організовує вивчення депутатами чинного законодавства, досвіду роботи інших рад, навчання у школах та на курсах муніципального менеджменту, надає допомогу з правових питань, забезпечує необхідні умови для проведення звітів і зустрічей з виборцями.

 

Стаття 65.

Постійні комісії сільської ради є постійно діючими органами, які обираються з числа депутатів ради на час їх повноважень для вивчення, підготовки та попереднього розгляду питань, віднесених до відання ради та для здійснення контролю за виконанням рішень сільської ради та її виконавчих органів.

До складу постійної комісії входять її голова, заступник, секретар і члени.

Перелік постійних комісій та їх персональний склад визначається новообраною радою на першому пленарному засіданні.

 

Стаття 66.

За організацію роботи постійної комісії відповідає голова комісії,який скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє її у відносинах з іншими органами чи об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, громадянами, організовує діяльність по реалізації висновків і рекомендацій комісії.

У разі відсутності голови комісії або неможливості виконання ним своїх повноважень з певних причин, його функції виконує заступник голови комісії або секретар.

Засідання постійної комісії скликається в разі необхідності і воно є чинним, якщо на ньому присутня не менше як половина членів комісії.

Для розробки проектів рішень ради постійна комісія може утворювати робочі групи із залученням представників громадськості та спеціалістів.

Питання, які належать до відання кількох комісій, з ініціативи комісій, а також за дорученням ради можуть розглядатися на спільних засіданнях.

Постійні комісії є відповідальними перед сільською радою та підзвітні їй.

Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначається регламентом сільської ради та положеннями про постійні комісії, що затверджуються радою.

Для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування радою створюються тимчасові контрольні комісії.

Постійні комісії у своїй роботі керуються Конституцією, Законом «Про місцеве самоврядування в Україні», цим Статутом та положеннями про постійні комісії.

 

Стаття 67.

Постійні комісії за дорученням сільської ради або з власної ініціативи попередньо розглядають проекти соціально-економічного і культурного розвитку сіл, місцевого бюджету, звіти про виконання програм  і бюджету, вивчають і готують повідомлення про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які виносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями та співдоповідями.

Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, погодження або призначення сільською радою, готують висновки з цих питань.

Постійні комісії, за дорученням ради, секретаря ради або з власної ініціативи вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді й виконавчому комітету органів, підприємств, організацій і установ комунальної власності, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а вразі необхідності – на розгляд сільської ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради.

Постійні комісії з питань, які належать до їх компетенції, мають право отримати від керівників органів, підприємств, установ, організацій визначених у цій статті необхідних матеріалів і документів (крім документів, порядок ознайомлення з якими регламентується законодавством).

За результатами вивчення і розгляду питань, постійні комісії готують висновки і рекомендації, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою і секретарем комісії.

Рекомендації постійних комісії підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.

Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений термін.

 

Стаття 68.

До компетенції сільської ради, визначених Конституцією і законодавством України, відносяться зокрема:

Затвердження Статуту територіальної громади сіл Слобідка-Кульчієвецька, Боришківці, Мукша Китайгородська, Оленівка, Врублівці, Яруга, Станіславівка, Устя, Велика Слобідка, Тарасівка, Баговиця, Мала Слобідка, Шутнівці, Цвіклівці-2, внесення змін та доповнень до нього;

Утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу, внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск;

Затвердження, за пропозицією сільського голови, структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради, витрат на його утримання;

Утворення, за поданням сільського голови, інших виконавчих органів ради;

Обрання, за пропозицією сільського голови, на посаду та звільнення з посади секретаря ради та заступника сільського голови;

Прийняття рішення про висловлення недовіри сільському голові;

Заслуховування інформації про роботу депутатів ради, виконання ними доручень ради;

Розгляд депутатських запитів та прийняття по них рішень4

Прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутатів ради, в порядку визначеному законодавством;

Визначення, відповідно до закону, кількісного складу ради;

Прийняття рішення про проведення місцевого референдуму4

Прийняття, відповідно до законодавства, рішень щодо організації, проведення референдумів та виборів органів державної влади, місцевого самоврядування та сільського голови;

Затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку сіл, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування;

Затвердження сільського бюджету та внесення до нього змін;

Встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених законом, прийняття рішень щодо надання, відповідно до чинного законодавства, пільг по місцевих податках і зборах;

Здійснення правомочності щодо володіння, користування та розпоряджання об’єктами права комунальної власності;

Прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном,яке належить до комунальної власності територіальних громад сіл, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення;

Вирішення питань регулювання земельних відносин;

Вирішення, відповідно до закону, питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також скасування такого дозволу;

Прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку визначених цим Статутом та іншими законами;

Затвердження договорів, укладених сільським головою від імені ради, з питань віднесених до її виключної компетенції;

Розгляд та вирішення інших питань, віднесених Конституцією України та іншими законами, до відання сільської ради.

 

Стаття 69.

Сільська рада несе відповідальність за свою діяльність перед територіальною громадою, державою, юридичними та фізичними особами.

 

Сільська рада є підзвітною, підконтрольною і відповідальною перед територіальною громадою. Сільський голова періодично, але не менше одного разу на півроку, інформує населення про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, місцевого бюджету, з інших питань місцевого значення.

 

Сільська рада несе відповідальність перед державою, у разі порушення нею Конституції або законів України.

 

Стаття 70.

Рада здійснює нормотворчу діяльність стосовно сіл Слобідка Кульчієвецька, Боришківці, Мукша Китайгородська, Оленівка, Врублівці, Яруга, Станіславівка, Устя, Велика Слобідка, Тарасівка, Баговиця, Мала Слобідка, Шутнівці, Цвіклівці-2 та їх населення.

 

Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися сільським головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом ради, загальними зборами громадян.

 

Рада в межах своїх повноважень приймає нормативно-правові та інші акти у формі рішень.

Рішення ради приймається після обговорення більшістю голосів депутатів від її загального складу, якщо інше не встановлене законом.

 

Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26, пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статями 55, 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в яких рішення приймаються таємним голосуванням. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». На офіційному веб-сайті Ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії Ради.

 

У випадках, визначених законом та цим Статутом, рішення ради може бути прийняте лише після проведення місцевого референдуму, громадських слухань,

загальних зборів членів територіальної громади.

Рішення ради підписуються сільським головою.

 

Рішення ради у п’ятиденний термін з моменту його прийняття може бути зупинено сільським головою і внесено на повторний розгляд ради. У цьому разі сільський голова не підписує таке рішення ради, видає розпорядження про зупинення рішення ради з мотивуванням таких дій та подає до ради відповідне обґрунтування з пропозицією про скасування такого рішення в цілому, скасування частково або про внесення змін до прийнятого рішення ради. У випадку, якщо сільський голова не підписує рішення ради, і не зупиняє його в зазначеному порядку, такі його дії можуть бути оскаржені у суді.

 

Підставами зупинення рішення ради сільським головою можуть бути:

1) порушення радою Конституції та законів України, рішень місцевих референдумів, Статуту територіальної громади, Регламенту ради, рішень ради про затвердження місцевого бюджету та щодо проектів і програм розвитку територіальної громади, її населених пунктів;

2) виявлення порушень при підготовці тексту рішення, поданого на підпис сільському голові, виходячи із співставлення тексту проекту рішення, внесеного на розгляд ради, і стенограми засідання ради;

3) прийняття радою рішень з питань, які не віднесені до її компетенції;

4) прийняття радою рішень, виконання яких може спричинити погіршення соціально-економічної ситуації в територіальній громаді, завдати шкоди правам та законним інтересам членам територіальної громади;

5) випадки, коли при прийнятті рішення ради не було повідомлено про конфлікт інтересів суб’єктів прийняття рішення.

 

У двотижневий строк рада зобов’язана повторно розглянути рішення, зупинене сільським головою, та його пропозиції. У разі, якщо рада прийме рішення про відхилення пропозицій сільського голови і підтвердить попереднє рішення двома третинами голосів від загального

складу ради, то таке рішення набирає чинності.

 

У разі, якщо рада не розгляне у встановлений законом термін рішення, зупинене сільським головою, та його пропозиції , а також у разі, якщо рада не проголосує двома третинами голосів за відхилення зауважень чи підтвердження попереднього рішення ради, то таке рішення втрачає чинність з дня його прийняття.

 

Стаття 71.

Рішення ради набувають чинності з моменту підписання сільським головою.

Рішення Ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх

офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію. Офіційне оприлюднення рішень ради здійснюється у порядку, визначеному цим Статутом та Регламентом ради.

 

Рішення ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

Рада через свої постійні та тимчасові депутатські комісії та групи здійснює контроль за виконанням рішень ради.

 

Стаття 72.

Сільська рада складається з депутатів, які обриються жителями територіальної громади на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

 

Депутат ради є членом представницького органу місцевого самоврядування, представником інтересів територіальної громади, інтересів виборців округу (населеного пункту громади).

 

Повноваження депутата ради починаються з дня відкриття першої сесії ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів територіальною виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії ради нового скликання, крім випадків дострокового припинення повноважень депутата. Повноваження депутата ради припиняються достроково у випадках, передбачених  статтею 5 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад".  

 

Стаття 73.

Порядок діяльності депутата ради визначається Конституцією України, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", іншими законодавчими актами, Регламентом ради.

 

Депутат ради має свою повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов’язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення.

 

На час сесій, засідань постійних комісій рад, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю, за рахунок відповідного місцевого бюджету.

 

Депутат здійснює свої повноваження на громадських засадах.

Депутат ради, фракція політичної партії у раді періодично звітують перед виборцями про свою діяльність. Періодичність, порядок організації та проведення звітів депутатами встановлюється радою.

 

Стаття 74.

Депутат сільської ради, як уповноважений представник інтересів виборців має право:

обирати та бути обраним до органів ради;

офіційно представляти виборців в сільській раді та її органах;

пропонувати питання для розгляду їх радою та її органами;

вносити пропозиції та зауваження до порядку денного засідання ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань;

вносити на розгляд ради та її органів проекти рішень з питань, віднесених до її повноважень;

порушувати питання про недовіру сільському голові, розпуск органів, створюваних радою, та про звільнення посадових осіб місцевого самоврядування;

вносити пропозиції про заслуховування на пленарних засіданнях ради звітів або інформації будь-якого органу або посадової особи, відповідальних чи підконтрольних раді, а також з питань, віднесених до компетенції ради, інших органів або посадових осіб, які діють на її території;

оголошувати на засіданнях ради та її органів тексти звернень, заяв, пропозицій громадян або їх об’єднань, якщо вони мають громадське значення;

об’єднуватися з іншими депутатами місцевої ради в депутатські групи, фракції, які діють у відповідності до Регламенту ради;

має також інші права, передбачені Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

 

Стаття 75.

Депутат зобов'язаний брати участь у роботі сесії ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких він обраний.

 

Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

 

Депутат, який не може взяти участь в засіданні ради, повинен завчасно повідомити про це сільського голову або секретаря сільської ради, а при неможливості взяти участь в засіданні постійної комісії - голову комісії або заступника голови комісії.

 

Відсутність депутата на засіданнях ради та її органів, до яких його обрано, допускається лише з поважних причин.

 

У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради, остання може вийти з пропозицією про дострокове припинення його повноважень у порядку передбаченому Конституцією України і законами України.

 

Депутати мають право на ознайомлення з протоколом сесії, постійних та інших комісій, розпорядженнями сільського голови, службовою документацією та іншою інформацією, необхідною для виконання депутатських повноважень.

 

Стаття 76.

Депутат місцевої ради може мати до п’яти помічників-консультантів (включно), які працюють на громадських засадах.

 

Персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта  депутата сільської ради, організацію їх роботи та розподіл обов’язків між ними здійснює особисто депутат ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень.

 

Умови діяльності та кількість помічників-консультантів депутата ради визначаються Положенням про помічників-консультантів депутата сільської ради, яке затверджується відповідною радою.

 

Помічником-консультантом депутата сільської ради може бути лише громадянин України, який має загальну середню освіту. Помічник-консультант депутата у своїй роботі керується Конституцією України та законодавством України, а також Положенням про помічників-консультантів депутата сільської ради.

 

 

 

 

Стаття 77.

Сільський голова є головною посадовою особою сіл Слобідка Кульчієвецька, Боришківці, Мукша Китайгородська, Оленівка, Врублівці, Яруга, Станіславівка, Устя, Велика Слобідка, Тарасівка, Баговиця, Мала Слобідка, Шутнівці, Цвіклівці-2.

 

Сільський голова обирається повноправними членами територіальної громади, у визначеному законом порядку, шляхом вільних виборів на основі загального, прямого, рівного виборчого права при таємному голосуванні.

 

Сільським головою може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України. Не може бути обраним сільським головою громадянин України, який має судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку.

 

Сільський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

 

На сільського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів місцевих рад, що передбачені Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», а також обмеження, встановлені законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції».

 

Стаття 78.

Термін повноважень сільського голови відповідно до Конституції України становить 5 років. Повноваження сільського голови починаються з моменту оголошення територіальною виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються у момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи. Перед початком виконання своїх посадових обов’язків сільський голова складає урочисту присягу.

 

При здійсненні наданих повноважень сільський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним – перед радою, а з питань здійснення виконавчими органами

ради делегованих їм повноважень органів виконавчої влади – підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

 

Підзвітність і підконтрольність сільського голови перед територіальною громадою забезпечується обов’язком його звітуванням перед членами територіальної громади не рідше одного разу на рік. Такий звіт повинен включати в себе інформацію про діяльність сільського голови у межах його компетенції за звітний період. На вимогу не менше половини депутатів ради сільський голова зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

Сільський голова щорічно звітує раді про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами ради.

 

Відповідальність сільського голови перед територіальною громадою передбачає здатність територіальної громади прийняти рішення про його притягнення до відповідальності за неналежне виконання своїх обов’язків та з інших передбачених законом підстав у порядку, визначеному Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

У межах своїх повноважень сільський голова видає розпорядження, що є обов’язковими для виконання на території громади.

 

Стаття 79.

Сільський голова виконує наступні повноваження:

- представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

- організовує в межах закону роботу ради та її виконавчого комітету;

- скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

- підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

- вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

- вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету ради, про структуру виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів; здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого апарату;

- забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

- скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

- призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

- вносить на розгляд ради пропозиції щодо утворення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

- забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету;

- є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначених радою;

- звертається до суду щодо визначення незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

- укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, що відносяться до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження ради;

- веде особистий прийом громадян; забезпечує додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;

- бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Сільський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

 

 

 

 

 

Стаття 80.

Повноваження сільського голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених статтею 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», що має наслідком звільнення його з посади.

 

У разі звільнення з посади сільського голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень, його повноваження здійснює секретар сільської ради з моменту дострокового припинення повноважень сільського голови і до моменту початку повноважень сільського голови, обраного на позачергових виборах відповідно до закону, або до дня відкриття першої сесії сільської ради, обраної на чергових місцевих виборах.

 

Не пізніше, ніж на п’ятнадцятий день після звільнення з посади або смерті сільського голови, особа, яка на цей час відповідно до закону здійснює повноваження сільського голови, звертається до Верховної ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів сільського голови.

 

Частина 16. Виконавчий комітет сільської ради.

Стаття 81.

Виконавчий комітет сільської ради є виконавчим органом Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради, який утворюється сільською радою на термін її повноважень. Після закінчення повноважень ради, сільського голови її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового виконавчого комітету.

Стаття 82.

Кількісний та персональний склад виконавчого комітету сільської ради затверджується радою за пропозицією сільського голови.

До складу виконавчого комітету не можуть бути обрані депутати сільської ради, крім секретаря ради.

Очолює виконавчий комітет сільської ради сільський голова. В склад виконавчого комітету входить заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів, який на період відсутності сільського голови виконує його обов’язки з питань діяльності виконавчого комітету. Функція секретаря виконкому сільської ради за рішенням ради здійснює секретар ради.

Розподіл обов’язків між сільським головою, заступником сільського голови з питань діяльності виконавчого органу, секретарем виконкому сільської ради затверджується рішенням виконавчого комітету.

Стаття 83.

Сільська рада з власної ініціативи або з ініціативи членів територіальної громади сіл Слобідка-Кульчієвецька, Боришківці, Мукша Китайгородська, Оленівка, Врублівці, Яруга, Станіславівка, Устя, Велика Слобідка, Тарасівка, Баговиця, Мала Слобідка, Шутнівці, Цвіклівці-2 може прийняти рішення про внесення змін до складу виконавчого комітету чи його розпуск. Підстави з яких приймається рішення про розпуск виконавчого комітету, оприлюднюється.

Стаття 84.

Виконавчий комітет сільської ради розглядає і вирішує віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами України. цим Статусом до відання виконавчих органів ради. При цьому, згідно чинним законодавством, виконком здійснює як власні так і делеговані йому органи виконавчої влади повноваження.

Виконавчий комітет :

- попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з питань, що виносяться на розгляд ради.

- координує діяльність посадових осіб виконкому та підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади сіл, заслуховує звіт про роботу їх керівників.

- має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому посадових осіб.

 

Стаття 85.

Виконавчий комітет  є підзвітним і підконтрольним сільській раді, а з питань здійснення ним делегованих йому повноважень органів виконавчої влади також підконтрольним  відповідним органам виконавчої влади.

Звітує про роботу виконавчого комітету сільський голова.

 

Стаття 86.

Основною формую роботи виконавчого комітету є його засідання, які є право чинними, якщо в них беруть участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

Засідання виконавчого комітету скликаються сільським головою (або одним із заступників сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради в разі відсутності  сільського голови чи неможливості виконання ним своїх обов’язків) в разі необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

 

Стаття 87.

Правове, інформаційно-аналітичне, методичне, кадрове, матеріально-технічне та інше організаційне забезпечення діяльності виконкому, систематичну перевірку виконання актів законодавства, рішень виконкому та розпоряджень сільського голови здійснює його апарат.

 

Стаття 88.

Виконавчий комітет сільської ради приймає рішення у межах своїх повноважень. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданнях більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету і підписуються сільським головою.

 

РОЗДІЛ IV. ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ.

Частина 17. Система та загальні засади організації та діяльності органів самоорганізації населення.

 

Стаття 89.

Органи самоорганізації населення утворюються за дозволом сільської ради з ініціативи членів територіальної громади Слобідка-Кульчієвецька, Боришківці, Мукша Китайгородська, Оленівка, Врублівці, Яруга, Станіславівка, Устя, Велика Слобідка, Тарасівка, Баговиця, Мала Слобідка, Шутнівці, Цвіклівці-2. Кількісний та персональний склад органу самоорганізації населення визначається загальними зборами.

 

Стаття 90.

Територія у межах якої діє орган саморганізації населення, визначається рішенням сільської ради і має відповідати території проживання членів територіальної громади сіл Слобідка-Кульчієвецька, Боришківці, Мукша Китайгородська, Оленівка, Врублівці, Яруга, Станіславівка, Устя, Велика Слобідка, Тарасівка, Баговиця, Мала Слобідка, Шутнівці, Цвіклівці-2.

 

 

Стаття 91.

Орган самоорганізації населення обирається терміном на строк повноважень відповідної ради, якщо інше не передбачено рішенням ради чи Положенням про орган самоорганізації населення.

 

Стаття 92.

Легалізація органів самоорганізації населення здійснюється виконавчим комітетом сільської ради.

 

Стаття 93.

Повноваження та порядок роботи органу самоорганізації населення визначається чинним законодавством України та Положенням про нього.

 

Частина 18. Порядок формування органів само

організації населення.

Стаття 94.

Рішення про утворення органу самоорганізації населення приймаються загальними зборами громадян які проживають на відповідній території сіл Слобідка-Кульчієвецька, Боришківці, Мукша Китайгородська, Оленівка, Врублівці, Яруга, Станіславівка, Устя, Велика Слобідка, Тарасівка, Баговиця, Мала Слобідка, Шутнівці, Цвіклівці-2.

 

Стаття 95.

Вибори органів самоорганізації населення проводяться на загальних зборах громадян, які проживають на відповідній території сіл Слобідка-Кульчієвецька, Боришківці, Мукша Китайгородська, Оленівка, Врублівці, Яруга, Станіславівка, Устя, Велика Слобідка, Тарасівка, Баговиця, Мала Слобідка, Шутнівці, Цвіклівці-2.

Орган самоорганізації населення обирається загальними зборами жителів за місцем проживання на основі загального, рівного виборчого права шляхом таємного голосування жителів, які на законних підставах проживають на відповідній території.

 

Стаття 96.

Організація проведення загальних зборів (конференцій) жителів за місцем проживання покладається на виконавчий комітет сільської ради.

 

Стаття 97.

Голова органу самоорганізації населення обирається на засіданні органу або безпосередньо членів територіальної громади відповідної території сіл Слобідка-Кульчієвецька, Боришківці, Мукша Китайгородська, Оленівка, Врублівці, Яруга, Станіславівка, Устя, Велика Слобідка, Тарасівка, Баговиця, Мала Слобідка, Шутнівці, Цвіклівці-2.

 

Стаття 98.

Підготовка і проведення виборів органів самоорганізації населення здійснюються відкрито і гласно.

Результати виборів оприлюднюються в десятиденний термін.

 

Частина 19. Здійснення повноважень органів самоорганізації населення.

 

Стаття 99.

Власні повноваження органу самоорганізації населення визначаються Законом України « Про органи самоорганізації населення» та Положенням про нього.

 

Стаття 100.

Сільська рада може додатково наділяти орган самоорганізації населення частиною своїх повноважень.

Здійснення повноважень органами самоорганізації  населення не повинно перешкоджати інтересам територіальної громади сіл Слобідка-Кульчієвецька, Боришківці, Мукша Китайгородська, Оленівка, Врублівці, Яруга, Станіславівка, Устя, Велика Слобідка, Тарасівка, Баговиця, Мала Слобідка, Шутнівці, Цвіклівці-2.

 

Стаття 101.

Органи самоорганізації населення самостійно використовують фінансові ресурси, які передані їм з місцевого бюджету, на цілі та в межах визначених сільською радою. Контроль за фінансовою діяльністю органів самоорганізації населення в межах своїх повноважень здійснює сільська рада та її виконавчий комітет, збори жителів за місцем проживання та органи державної влади.

 

Стаття 102.

Органи і посадові особи місцевого самоврядування надають допомогу органам самоорганізації населення у здійсненні ними своїх повноважень та координують їх діяльність. Члени органу самоорганізації населення мають право приймати участь в засіданнях сільської ради та її виконавчого комітету, стосовно їх діяльності, а також під час розгляду питань, що ініціюються органами місцевого самоврядування.

 

Розділ V. МАТЕРІАЛЬНІ ТА ФІНАНСОВІ ОСНОВИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

Частина 20. Комунальна власність сіл Слобідка-Кульчієвецька, Боришківці, Мукша Китайгородська, Оленівка, Врублівці, Яруга, Станіславівка, Устя, Велика Слобідка, Тарасівка, Баговиця, Мала Слобідка, Шутнівці, Цвіклівці-2

 

Стаття 103.

Територіальній громаді сіл належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, не житлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров’я, науки, соціального обслуговування та інше майно та майнові права, рухомі та нерухомі об’єкти, визначені відповідно до закону як об’єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження.

У комунальній власності територіальної громади знаходяться об’єкти, що мають важливе загальносільське значення для життєзабезпечення сіл, задоволення потреб сільської громади та для збереження історико-культурних об’єктів сіл Слобідка-Кульчієвецька, Боришківці, Мукша Китайгородська, Оленівка, Врублівці, Яруга, Станіславівка, Устя, Велика Слобідка, Тарасівка, Баговиця, Мала Слобідка, Шутнівці, Цвіклівці-2.

 

Стаття 104.

Суб’єктом права сільської власності є територіальна громада сіл Слобідка-Кульчієвецька, Боришківці, Мукша Китайгородська, Оленівка, Врублівці, Яруга, Станіславівка, Устя, Велика Слобідка, Тарасівка, Баговиця, Мала Слобідка, Шутнівці, Цвіклівці-2а від її імені виступає сільська рада.

Сільська рада безпосередньо або через утворені нею виконавчі органи користується, володіє та розпоряджається належним їй на основі права комунальної власності майном, в межах чинного законодавства України, здійснюючи з ним будь-які майнові операції (продаж, передача в оренду, постійне або тимчасове використовування як заставу, тощо).

 

Стаття 105.

Право комунальної власності виникає на підставі безкоштовної передачі майна із державної форми власності, власності інших адміністративно-територіальних одиниць, створення чи купівлі об’єктів комунальної власності територіальної громади за рахунок належних їй коштів та за інших умов, які не суперечать чинному законодавству України.

Територіальна громадя має право на переважне придбання в комунальну власність приміщень, споруд, інших об’єктів, розташованих на території, якщо вони можуть бути використані для забезпечення комунально-побутових та соціально-культурних потреб територіальної громади сіл Слобідка-Кульчієвецька, Боришківці, Мукша Китайгородська, Оленівка, Врублівці, Яруга, Станіславівка, Устя, Велика Слобідка, Тарасівка, Баговиця, Мала Слобідка, Шутнівці, Цвіклівці-2.  Усе майно, розташоване на території сіл Слобідка-Кульчієвецька, Боришківці, Мукша Китайгородська, Оленівка, Врублівці, Яруга, Станіславівка, Устя, Велика Слобідка, Тарасівка, Баговиця, Мала Слобідка, Шутнівці, Цвіклівці-2, за винятком  майна державної, колективної, приватної та інших встановлених законодавством форм власності та визначених згідно з чинним законодавством, як безгосподарне, є комунальною власністю територіальної громади сіл Слобідка-Кульчієвецька, Боришківці, Мукша Китайгородська, Оленівка, Врублівці, Яруга, Станіславівка, Устя, Велика Слобідка, Тарасівка, Баговиця, Мала Слобідка, Шутнівці, Цвіклівці-2.

 

Стаття 106.

Право спільної власності територіальних громад виникає на основі рішеньсільської ради  та рішень інших уповноважених органів місцевого самоврядування (з іншого боку) про об’єднання об’єктів права комунальної власності для забезпечення спільних потреб громади.

 

Стаття 107.

Правовий режим майна територіальної громади визначається сільською радою.

Усе майно територіальної громади закріплене (знаходиться на балансі) за комунальними підприємствами, закладами, установами або є цінними паперами чи частиною в уставному фонді господарських товариств.

Комунальні підприємства чи заклади володіють закріпленим ним комунальним майном на основі права повного господарювання. У відповідності до цього права підприємство володіє, користується належним йому майном згідно з чинним законодавством та цим Статутом.

 

Стаття 108.

Управління об’єктами права комунальної власності здійснює виконавчий комітет сільської ради. Права та функції, які у відповідності з цим йому делегуються, визначаються рішеннями сільської ради.

Питання відчуження, придбання майна, створення реорганізації або ліквідації комунальних підприємств, закладів, установ, визначення основних напрямків їх діяльності, порядку використання їх прибутку, перелік об’єктів для приватизації, визначення термінів і способів приватизації є виключною компетенцією сільської ради.

 

Стаття 109.

Право комунальної власності територіальної громади гарантується Конституцією України і захищається законами на рівних умовах з правами інших форм власності.

Органи державної влади не мають права втручатися у здійснення територіальними громадами, а від їх імені органами місцевого самоврядування, а також комунальними підприємствами, закладами і установами права комунальної власності встановлення обмежень, не передбачених цим Законом. Органи державної влади несуть майнову відповідальність за шкоду заподіяну неправомірним втручанням у здійснення територіальною громадою права комунальної власності, включаючи і обов’язкову компенсацію за неодержанні внаслідок  такого втручання доходи.

Акт органу влади не відповідає Закону і порушує повноваження територіальної громади на власника або органу місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та закладів, визначається судом недійсним за позовом органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, закладів та установ.

 

Стаття 110.

Фізичні та юридичні особи несуть відповідальність за шкоду, заподіяну об’єктам права комунальної власності. Діяльність фізичних та юридичних осіб, результатом якої є нанесення шкоди об’єктам комунальної власності, карається відповідно до законодавства з компенсацією органам місцевого самоврядування заподіяних збитків та неодержаних внаслідок цього доходів.  Органи місцевого самоврядування мають право звертатися до суду

коштів сільського бюджету;

фінансово – кредитних ресурсів;

страхових ресурсів;

коштів підприємств, організацій і установ, що перебувають у комунальній власності сіл;

коштів валютних фондів;

відповідної частини коштів підприємств, організацій та установ, створених за пайовою участю органів місцевого самоврядування;

коштів отриманих від проведення місцевих лотерей;

коштів отриманих від приватизації комунального майна сіл;

інших фінансових ресурсів, переданих селу згідно з чинним законодавством;

 

Стаття 111.

Територіальна громада сіл Слобідка-Кульчієвецька, Боришківці, Мукша Китайгородська, Оленівка, Врублівці, Яруга, Станіславівка, Устя, Велика Слобідка, Тарасівка, Баговиця, Мала Слобідка, Шутнівці, Цвіклівці-2 безпосередньо або через органи місцевого самоврядування може об’єднувати на договірних засадах на праві спільної власності об’єкти права комунальної власності, а також кошти місцевого бюджету для виконання спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ, організацій і створювати для цього відповідні органи та служби.

 

Стаття 112.

Сільська рада може в межах  визначених законодавством випускати місцеві позики, цінні папери і лотереї, отримувати кредити в банківських установах, виступати гарантом кредитів підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності.

 

Частина 22. Сільський бюджет.

Стаття 113.

Села Слобідка-Кульчієвецька, Боришківці, Мукша Китайгородська, Оленівка, Врублівці, Яруга, Станіславівка, Устя, Велика Слобідка, Тарасівка, Баговиця, Мала Слобідка, Шутнівці, Цвіклівці-2 мають власний бюджет, який самостійно розробляють, затверджують і виконують органи місцевого самоврядування згідно з Законом України «Про місцеве самоврядування» та Бюджетним Кодексом України. Самостійність сільських бюджетів гарантується власними та закріпленими за ними доходами, а також правом самостійно визначати напрямки використання коштів місцевих бюджетів.

Будь-яке втручання в розробку, затвердження і виконання сільського бюджету органів державної влади або органів місцевого самоврядування, інших територіальних громад не допускається за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

 

Стаття 114.

Мінімальний розмір місцевого бюджету визначається на основі нормативів бюджетної забезпеченості на одного жителя села виходячи з рівня мінімальних потреб, встановлених законом.

 

Стаття 115.

Доходи сільського бюджету формуються за рахунок:

доходів, що закріплюються за бюджетом місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів;

доходів, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів;

дотацій і субвенцій за рішенням вищих органів влади

 

Стаття 116.

Видатки сільського бюджету поділяються на поточні та спеціальні. Бюджет розвитку є складовою частиною спеціального фонду сільського бюджету. Сільський бюджет поділяється на поточний бюджет і бюджет розвитку. Доходи бюджету розвитку формуються:

- за рахунок територіальної громади;

- коштів, які передаються із загального фонду місцевого бюджету за рішенням сільської ради;

- запозичень, здійснених у порядку визначеному Бюджетним кодексом України;

- субвенцій з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів;

- інших надходжень.

 

Стаття 117.

Видатки, які здійснюються органами місцевого самоврядування на потреби територіальної громади, їх розмір і цільове спрямування визначаються сільським бюджетом. У видатковій частині сільського бюджету окремо передбачаються видатки бюджету розвитку.

Кошти поточного бюджету спрямовуються на фінансування установ і закладів, що утримуються за рахунок бюджетних асигнувань і не належать до бюджету розвитку.

Кошти бюджету розвитку спрямовуються на будівництво і реконструкцію об’єктів комунальної власності у відповідності із планом стратегічного розвитку сіл Слобідка-Кульчієвецька, Боришківці, Мукша Китайгородська, Оленівка, Врублівці, Яруга, Станіславівка, Устя, Велика Слобідка, Тарасівка, Баговиця, Мала Слобідка, Шутнівці, Цвіклівці-2.

Видатки сільського бюджету поділяються на видатки пов’язані з виконанням власних повноважень і видатки пов’язані з виконанням делегованих законом повноважень органів виконавчої влади.

Фінансування видатків пов’язаних з виконанням делегованих законом повноважень за рахунок коштів спрямованих на фінансування власних повноважень, здійснюються виключно в межах капітальних видатків.

 

Стаття 118.

Відповідальний спеціаліст з бухгалтерського обліку виконавчого комітету з допомогою інших спеціалістів виконкому на підставі прогнозованих показників економічного і соціального розвитку сіл Слобідка-Кульчієвецька, Боришківці, Мукша Китайгородська, Оленівка, Врублівці, Яруга, Станіславівка, Устя, Велика Слобідка, Тарасівка, Баговиця, Мала Слобідка, Шутнівці, Цвіклівці-2 розробляють проект сільського бюджету і подають його на розгляд виконавчому комітету сільської ради. Виконком сільської ради подає схвалений ним проект сільського бюджету на розгляд депутатів сільської ради до 1 грудня.

 

Стаття 119.

Сільська рада до 30 грудня затверджує сільський бюджет у загальній сумі доходів з виділенням окремих доходних джерел і в загальній сумі видатків з виділенням асигнувань на фінансування підпорядкованого господарства, соціально-культурних заходів, соціального захисту населення і органу місцевого самоврядування та їх виконавчих органів.

Якщо до початку нового бюджетного року не затверджено сільський бюджет, сільська рада приймає рішення про порядок фінансування видатків з сільського бюджету до його затвердження враховуючи вимоги ст.79 Бюджетного кодексу України.

 

Стаття 120.

Якщо органи державної влади або районна рада приймає рішення, яке призводить до зменшення доходів або збільшення видатків сільського бюджету, то відшкодування збитків завданих цими рішеннями, проводиться саме цим органом влади за рахунок коштів його бюджету в порядку передбаченому чинним законодавством.

Сільський бюджет виконується за розписом доходів і видатків з помісячним розподілом, який складається та затверджується сільською радою.

 

Стаття 121.

Сільський бюджет повинен передбачати резервний фонд. Фінансування видатків з резервного фонду здійснюється на підставі рішень виконавчого комітету сільської ради із наданням щомісячних звітів сільській раді про витрачання коштів резервного фонду бюджету.

Розгляд і прийняття рішення щодо схвалення цих видатків здійснює сільська рада на найближчій сесії.

 

Стаття 122.

Звіт про виконання сільського бюджету складає виконавчий комітет.

Сільська рада затверджує звіт про виконання сільського бюджету. Вона може також прийняти рішення про залучення аудитора для проведення перевірки виконання сільського бюджету.

 

Стаття 123.

Держава фінансує у повному обсязі здійснення органами місцевого самоврядування делегованих законом повноважень органів виконавчої влади.

При невиконанні цієї вимоги повноваження делеговані місцевому самоврядуванню органами державної влади виконуються  в обсязі забезпеченому державою фінансовими ресурсами.

У разі фінансування делегованих повноважень не в повному обсязі виконавчий комітет доводить це до відома сільської ради.

 

Стаття 124.

Рішення про внесення змін до рішення  про сільський бюджет приймається сільською радою за поданням офіційного висновку відповідального спеціаліста з бухгалтерського обліку виконкому про виконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду сільського бюджету на підставі чинного законодавства.

 

Розділ V. ГАРАНТИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

Частина 23. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальною громадою.

 

Стаття 125.

Органи та посадові особи місцевого самоврядування є відповідальними, підконтрольними та підзвітними перед територіальною громадою сіл Слобідка-Кульчієвецька, Боришківці, Мукша Китайгородська, Оленівка, Врублівці, Яруга, Станіславівка, Устя, Велика Слобідка, Тарасівка, Баговиця, Мала Слобідка, Шутнівці, Цвіклівці-2 за результати своєї роботи та надають жителям  сіл необхідну інформацію із зазначених питань.

 

Стаття 126.

Територіальна громада сіл Слобідка-Кульчієвецька, Боришківці, Мукша Китайгородська, Оленівка, Врублівці, Яруга, Станіславівка, Устя, Велика Слобідка, Тарасівка, Баговиця, Мала Слобідка, Шутнівці, Цвіклівці-2 має право на отримання достовірної інформації про діяльність органів  і посадових осіб місцевого самоврядування, яка включає відомості про:

структуру і склад органів місцевого самоврядування;

компетенцію органів  і посадових осіб органів місцевого самоврядування;

призначення та звільненняпосадових осіб органів місцевого самоврядування;

зміст актів та інших документів, що приймаються в системі місцевого самоврядування;

поточну діяльність та плани роботиорганів  і посадових осіб органів місцевого самоврядування;

Порядок та періодичність надання цієї інформації, способи її оприлюднення визначаються сільською радою та сільським головою.

 

Стаття 127.

Посадові особи виконавчого комітету повинні щонеділі проводити прийом членів територіальної громади сіл Слобідка-Кульчієвецька, Боришківці, Мукша Китайгородська, Оленівка, Врублівці, Яруга, Станіславівка, Устя, Велика Слобідка, Тарасівка, Баговиця, Мала Слобідка, Шутнівці, Цвіклівці-2.

 

Стаття 128.

Усі органи і посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані сприяти забезпеченню дотримання прав, законних інтересів об’єднань громадян, легалізованих згідно з чинним законодавством.

 

Частина 24. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування перед державою, фізичними і юридичними особами.

 

 Стаття 129.

Органи і посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність у разі порушення ними Конституції України і чинного законодавства.

Органи і посадові особи місцевого самоврядування з питань здійснення  ними делегованих повноважень органів виконавчої влади є підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.

Посадові особи місцевого самоврядування підлягають атестації та щорічній оцінці діяльності відповідно до вимог чинного законодавства та загальновизнаних норм міжнародних стандартів управління.

 

 

 

Стаття 130.

Акти ради та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції або Законів України визнаються незаконними в судовому порядку.

 

Стаття 131.

Акти ради, сільського голови, виконавчого комітету сільської ради, прийняті в межах наданих їм повноважень, є обов’язковими для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території.

 

Стаття 132.

Шкода, заподіяна юридичним та фізичним особам, в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів місцевого самоврядування відшкодовуються за рахунок коштів сільського бюджету, а в результаті неправомірних рішень дій або бездіяльності посадових осіб  органів місцевого самоврядуванняза рахунок їх власних коштів у порядку встановленому законодавством.

Спори про поновлення  порушених прав юридичних та фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності органів чи посадових осіб місцевого самоврядування вирішуються в судовому порядку.

 

Стаття 133.

Органи чи посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність за виконання визначених законодавством повноважень органів виконавчої влади у порядку встановленому законодавством.

 

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Зміни до Статуту територіальної громади сіл Слобідка-Кульчієвецька, Боришківці, Мукша Китайгородська, Оленівка, Врублівці, Яруга, Станіславівка, Устя, Велика Слобідка, Тарасівка, Баговиця, Мала Слобідка, Шутнівці, Цвіклівці-2 Кам’янець-Подільського району Хмельницької області прийнято 12 грудня 2017 року.

Статут підлягає реєстрації у встановленому законодавством порядку.

Статут є постійно діючим актом і не підлягає перезатвердженню виборчим складом сільської ради.

Статут територіальної громади має вищу юридичну силу щодо вищих актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування сіл Слобідка-Кульчієвецька, Боришківці, Мукша Китайгородська, Оленівка, Врублівці, Яруга, Станіславівка, Устя, Велика Слобідка, Тарасівка, Баговиця, Мала Слобідка, Шутнівці, Цвіклівці-2.

Акти органів і посадових осіб місцевого самоврядування, які суперечать статуту територіальної громади сіл Слобідка-Кульчієвецька, Боришківці, Мукша Китайгородська, Оленівка, Врублівці, Яруга, Станіславівка, Устя, Велика Слобідка, Тарасівка, Баговиця, Мала Слобідка, Шутнівці, Цвіклівці-2, не чинними і не підлягають застосуванню і виконанню.

Спори пов’язані з реєстрацією та дією Статуту територіальної громади, а також відповідних актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування Статуту територіальної громади сіл Слобідка-Кульчієвецька, Боришківці, Мукша Китайгородська, Оленівка, Врублівці, Яруга, Станіславівка, Устя, Велика Слобідка, Тарасівка, Баговиця, Мала Слобідка, Шутнівці, Цвіклівці-2 вирішуються в судовому порядку.

До Статуту територіальної громади можуть бути внесені й інші питання, що не включені до цього Статуту, які не суперечать законодавству України.

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора