A A A K K K
для людей із порушенням зору
Слобідсько-Кульчієвецька громада
Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район

АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту рішення Слобідсько – Кульчієвецької сільської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік» ЧАСТИНА І

Дата: 11.05.2019 16:03
Кількість переглядів: 651

 

АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Слобідсько – Кульчієвецької сільської ради

«Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік»

 

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання

         Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання:

Аналіз регуляторного впливу підготовлено на виконання норм Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», відповідно до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» зі змінами.

Органи місцевого самоврядування в рамках, визначених Бюджетним та Податковим кодексами України, мають ухвалювати рішення про встановлення місцевих податків і зборів на наступний рік для відповідного місцевого податку чи збору.

Податковим кодексом України визначено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів та офіційно оприлюднюють до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування, а саме; податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний податок, плата за землю, єдиного податку, туристичного збору.

 Рішенням Слобідсько – Кульчієвецької сільської ради від ___ червня 2019 № ___ «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2020 рік» на території  Слобідсько – Кульчієвецької сільської ради» приймаються ставки податків на 2020 рік та передбачено встановлення пільг з їх сплати.

Виходячи з норм пункту 5 статті 2 та частини 1 статті 3 Бюджетного кодексу України,бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України (однією зі складових якої є бюджети місцевого самоврядування), становить один календарний рік, що починається 01 січня кожного року й закінчується 31 грудня того ж року.

Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

Статтею 12 Податкового кодексу України передбачено надання копії рішення про встановлення місцевих податків чи зборів або про внесення змін до них в електронному вигляді в десятиденний строк з дня ухвалення до контролюючого органу, у якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 01 липня року, що передує бюджетному періоду, у якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків і зборів або змін до них.

    Згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів відносяться до виключної компетенції сільської ради.

Пунктом 284.1 статті 284 ПКУ встановлено, що органи місцевого самоврядування встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території. Пунктом 12.3 статті 12 ПКУ установлено, що органи місцевого самоврядування ухвалюють рішення про встановлення місцевих податків та зборів. Плата за землю є складовою податку на майно, який згідно зі статтею 10 ПКУ належить до місцевих податків та є обов'язковим для встановлення місцевими радами.

Відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, якщо сільська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов'язковими згідно з нормами Податкового кодексу України, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок.

 

 

 

Місцеві податки та збори зараховуються в повному обсязі до сільського бюджету  та є його бюджетоформуючим  джерелом, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб громади сільської ради.

Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини сільського бюджету, виконання програм соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади, сільська рада має прийняти рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2020 рік».

Причини виникнення проблеми:

У разі неприйняття рішення про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік, податки і збори будуть справлятимуться по мінімальним ставкам, що спричинить втрати дохідної частини бюджету. Як наслідок будуть не профінансовані соціальні програми сільської ради, а саме:

- оплата харчування пільгових категорій дітей загальноосвітніх шкіл сільської ради;

- встановлення на території сільської ради дитячих майданчиків;

- утримання дошкільних навчальних закладів (енергоносії, харчування тощо);

- поточний ремонт доріг;

- та інші заходи.

 

Аналіз втрат до сільського бюджету

 

 

 

 

п/н

 

 

 

Назва показника

У разі прийняття рішення про місцеві податки та збори на 2020 р.

У разі не прийняття рішення про місцеві податки та збори на 2020 р.

Відхилення, тис.грн.

(втрати

до бюджету)

Ставка, %

Очікуваний обсяг надходжень тис.грн.

Ставка, %

(мінімальна)

Очікуваний обсяг надходжень тис.грн.

1

 

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

1,4

 

 

 

340,3

 

0,1

 

 

24,3

316,0

2

 

Туристичний збір

 

0,3

 

39,0

 

0,1

 

10,0

29,0

3

Плата за землю

(ставка земельного податку)

0,9

1525,0

0,9

1275,0

250,0

4

 

Єдиний податок

 

10,00

5095,7

0,1

50,9

5044,8

5.

Транспортний податок

25 тис.грн.

25,0

0

0

25,0

 

РАЗОМ (втрати до бюджету)

Х

7025,0

Х

1360,2

5664,8

 

 

 

Підтвердження важливості проблеми:

Важливість проблеми при затвердженні місцевих податків і зборів полягає в необхідності наповнення місцевого бюджету та спрямування отриманих коштів від сплати податків на вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення інфраструктури.

            Враховуючи, вищевикладене, Слобідсько – Кульчієвецькою сільською радою розробляється проект рішення «Про місцеві податки і збори  на 2020 рік» та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Слобідсько – Кульчієвецької сільської ради та її виконавчого комітету: E-mail: sl-ksrada@ukr.net у термін, установлений законодавством.

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

Громадяни

так

 

Держава

так

 

Суб’єкти господарювання

так

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

так

 

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

 Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією сільської ради.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів з огляду на вимоги Податкового кодексу України. А саме, у разі, якщо сільська рада у термін до 15 липня не прийняла та не оприлюднила рішення про встановлення місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норми Податкового кодексу України, із застосуванням їх мінімальних ставок та без застосування відповідних коефіцієнтів, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

 

II. Цілі державного регулювання

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми:

Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.

         Основною метою розробки проекту є забезпечення практичної реалізації окремих статей Податкового кодексу України шляхом встановлення місцевих податків і зборів на території Слобідсько – Кульчієвецької сільської ради. Проектом рішення передбачається затвердити місцеві податки і збори :

       податки:

         - податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

         - транспортний податок;

         - плату за землю;

         - єдиний податок;

       збори:

        - туристичний збір.

Основними цілями регулювання є:

- здійснити планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні бюджету;

- встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання та відповідно до потреб міського бюджету;

 

 - встановити пільги щодо сплати місцевих податків і зборів;

 - забезпечити додаткові надходження до сільського бюджету, з метою забезпечення належного фінансування програм соціально-економічного та культурного розвитку громади;

- забезпечити своєчасне надходження до сільського бюджету місцевих податків та зборів;

- забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування;

- привести рішення сільської ради у відповідність до норм та вимог Податкового кодексу України.

ІІІ.  Визначення та оцінка способів досягнення визначених цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора