Слобідсько-Кульчієвецька громада
Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район

Про  оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування

Дата: 19.11.2019 10:38
Кількість переглядів: 963

Фото без опису

УКРАЇНА

CЛОБІДСЬКО- КУЛЬЧІЄВЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Р ОЗПОРЯДЖЕННЯ

«19» листопада  2019 року     Слобідка-Кульчієвецька         №214/2019-/рк

 

Про  оголошення конкурсу

на заміщення вакантних посад

посадових осіб місцевого

самоврядування

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 №169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців»

  1. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади:

      -  спеціаліста з надзвичайних ситуацій відділу містобудування, архітектури, ЖКГ та з питань надзвичайних ситуацій  Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради.

 

        2. Встановити вимоги до кандидата на заміщення вищезазначеної вакантної посади  посадових осіб місцевого самоврядування Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради (додаток 1) .

       3. Повідомлення про оголошення конкурсу опублікувати на офіційному веб-сайті Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради (додаток 2).

       4. Створити конкурсну комісію для відбору кандидатів на заміщення вакантних посад Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради  (додаток 3).

       5.  Затвердити перелік питань на перевірку знань Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання  корупції»  (дод. 4).

       6. Завідувачу сектором юридичних та кадрових питань сільської ради (Мельник Т.В.) забезпечити прийом  документів від претендентів на заміщення вищезазначеної вакантної посади.

       7. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Сільський голова                                                                           Р. Нестеров

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

Додаток 1

до розпорядження сільського голови                                                                             

від 19 листопада  2019 року214/2019-рк

              

В И М О Г И

до кандидата на заміщення вакантної посади посадової особи

місцевого самоврядування Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради

 

     1.  Громадянство  України.

     2.  Наявність вищої освіти відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

     3.  Знання чинного законодавства, інших актів законодавства з питань регулювання господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку.

     4.  Вільне володіння державною мовою.

     5.  Володіння  персональним ком’ютером .

 

 Секретар ради                                                                           А. Войцеховський 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  2 до      

розпорядження сільського голови від

19 листопада 2019року №214/2019-рк

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оголошення конкурсу на офіційному

веб-сайті Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради.

 

      Слобідсько-Кульчієвецькою сільською радою оголошується конкурс на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради:

1. Спеціаліста з питань надзвичайних ситуацій відділу  містобудування, архітектури, ЖКГ та з питань надзвичайних ситуацій.  

Вимоги до кандидата: громадянство України, повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, вільне володіння державною мовою; вміння працювати на персональному комп’ютері.

 

Документи, що  подаються на конкурс:

1. Заява про участь у конкурсі;

2. Особова картка ( форма П-2 ДС);

3. Електронна декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2018 рік (як кандидата на посаду);

4. Копія паспорта;

5. Копія ідентифікаційного коду;

6. Копія військового  квитка ( для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7. Копія документів про освіту;

8. Дві фотокартки розміром 4 х 6 см.

      Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня опублікування оголошення. Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається завідувачем сектором юридичних та кадрових питань сільської ради за адресою: с.Слобідка Кульчієвецька, вул.Механізаторів, 45, тел. 0971859719.

    

 Сільський голова                                                                       Р.Нестеров 

                                                                                                                                

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3 до

розпорядження сільського голови від

 

19 листопада 2019 року № 214/2019-рк

 

СКЛАД

конкурсної комісії для відбору

кандидата на заміщення вакантної посади

посадової особи місцевого самоврядування

Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради

 

Голова комісії:

Войцеховський Андрій Вікторович  -        секретар ради 

Секретар комісії:

Мельник Тетяна Василівна - завідувач сектором  юридичних та кадрових питань сільської ради

 

Члени конкурсної комісії:

Антонецька Тетяна Василівна – начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення  -головний бухгалтер;

Сендзюк Олена Сергіївна – начальник відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту;

Пахолюк Євгенія Іванівна – депутат сільської ради.

 

 

 

                                                                                           

Додаток 4

до розпорядження сільського голови

від 19 листопада 2019 року №214/2019-рк

                                                   ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

На перевірку знання Конституції України, Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання  корупції»,  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

І. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.

2.Основні риси Української держави за Конституцією України ( статті 1,2).

3.Форма правління в Україні ( стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України ( стаття 3).

5.Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України ( стаття 10).

6.Об’єкти права власності Українського народу ( статті 13,14).

7.Найважливіші функції держави ( стаття 17).

8.Державні символи України ( стаття 20).

9.Конституційне право на працю ( стаття 43).

10.Конституційне право на освіту ( стаття 53).

11.Колституційне право на соціальний захист ( стаття 46).

12.Конституційне право на охорону здоров’я ( стаття 49).

13.Обов’язки громадянина України ( статті 65-68).

14.Право громадянина України на вибори ( стаття 70).

15.Повноваження Верховної Ради України ( стаття 85).

16.Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України ( стаття 92).

17.Державний Бюджет України ( стаття 96).

18. Система адміністративно-територіального устрою України ( стаття 133).

19. Органи місцевого самоврядування в України ( стаття 140).

20. Повноваження територіальних громад за Конституцією України ( ст. 143).

ІІ. Питання на перевірку знання Закону України «Про державну службу».

1.Поняття державної служби, державного службовця і посади відповідно до Закону України «Про державну службу» ( статті 1,2).

2. Право на державну службу ( стаття 4).

3.Основні принципи державної служби ( стаття 3).

4.Основні напрями державної політики у сфері державної державної служби

 ( стаття 6).

5.Основні обов’язки державних службовців ( стаття 10).

6.Основні права державних службовців ( стаття 11).

7.Обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу та її проходження ( статті 12,16).

8.Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців (стаття 14).

9.Присяга державних службовців ( стаття 17).

10.відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою ( стаття 22).

11. Класифікація посад та ранги державних службовців ( статті 25.26).

12.Прийняття на посаду державного службовця; випробування при прийняті на державну службу;стажування державних службовців ( статті 15.18.19).

13. Просування по державній службу державного службовця ( стаття 27).

14.Кадровий резерв державної служби ( стаття 28).

15.Підстави при чинення державної служби ( стаття 30).

16.Підстави для відставки державного службовця ( стаття 31).

17.Оплата праці державного службовця ( стаття 33).

18.Щорічні та додаткові відпуски державних службовців;соціально-побутове забезпечення державних службовців ( статті 35,36).

19.Пенсійне забезпечення  державних службовців ( стаття 37).

20.Відповідальність за порушення законодавства про державну службу

 ( стаття 38).

21. Етика поведінки державного службовця ( стаття 5).

ІІІ. Питання на перевірку знання Закону України  «Про  запобігання  корупції»

1.Визначення термінів:корупція,близькі особи,конфлікт інтересів,корупційне  правопорушення,неправомірна вигода ( стаття 1).

2.Суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення ( стаття 4).

3. Суб’єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання  корупції ( стаття 5).

4.Обмеження щодо використання службового становища,сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності ( статті 6,7).

5.Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв) та роботи близьких осіб.

6.Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування ( ст 10).

7. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування ( стаття 11).

8.Фіннасовий контроль ( стаття 12).

9.Кодекси поведінки та врегулювання конфлікту інтересів ( статті 13,14).

10.Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів (ст. 15).

11.Участь громадкості в заходах щодо запобігання  корупції (ст 18).

12.Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні  корупції

 ( стаття 20).

13.Види відповідальності за корупційні правопорушення ( стаття 21).

14.Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення ( стаття 22).

15.Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення ( стаття 25).

ІV. Питання для перевірки знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1. Поняття місцевого самоврядування ( стаття 2).

2.Основні принципи місцевого самоврядування ( стаття 4).

3.Система місцевого самоврядування ( стаття 5).

4. Територіальні громади ( стаття 6).

5.Місцевий референдум ( стаття 7).

6.Загальні збори громадян ( стаття 8).

7.Ради – представницькі органи місцевого самоврядування ( стаття 10)

8.Виконавчі органи ради ( стаття 11).

9.Громадські слухання ( стаття 13).

10.Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування ( стаття 16).

11. Символіка територіальних громад сіл, селищ, міст, районів ( стаття 22).

12.Питання, які вирішуються селищними радами виключно на їх пленарних засіданнях ( стаття 26).

13.Повноваження селищних рад у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку ( стаття 27).

14.Порядок формування рад ( стаття 45).

15. Виконавчий комітет селищної ради ( стаття 51).

 Секретар ради                                                                 А.Войцеховський


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора