Слобідсько-Кульчієвецька громада
Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район

Про оголошення конкурсу

Дата: 31.01.2020 10:23
Кількість переглядів: 753

Фото без опису

УКРАЇНА

CЛОБІДСЬКО- КУЛЬЧІЄВЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

«31» січня  2020 року    Слобідка-Кульчієвецька         №23/2020-/рк

 

Про  оголошення конкурсу

на заміщення вакантних посад

посадових осіб місцевого

самоврядування

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 №169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців»

  1. Оголосити конкурс на заміщення вакантних посад:

      -  начальника відділу соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг) Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради;

     -    головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради;

        -  головного спеціаліста відділу соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг)  Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради;

       -  спеціаліста  відділу соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг) Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради.

 

        2. Встановити вимоги до кандидатів на заміщення вищезазначених вакантних посад  посадових осіб місцевого самоврядування Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради (додаток 1) .

       3. Повідомлення про оголошення конкурсу опублікувати на офіційному веб-сайті Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради (додаток 2).

       4. Створити конкурсну комісію для відбору кандидатів на заміщення вакантних посад Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради  (додаток 3).

       5.  Затвердити перелік питань на перевірку знань Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції»  (дод. 4).

       6. Головному спеціалісту з кадрових питань відділу з юридичних та кадрових питань сільської ради (Лупійчук Н.П.) забезпечити прийом  документів від претендентів на заміщення вищезазначених вакантних посад.

       7. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Сільський голова                                                                           Р. Нестеров

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

Додаток 1

до розпорядження сільського голови                                                                             

від 31 січня  2020 року23/2020-рк

              

В И М О Г И

до кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб

місцевого самоврядування Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради

 

     1.  Громадянство  України.

     2.  Наявність вищої освіти відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

     3.  Знання чинного законодавства, інших актів законодавства з питань регулювання господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку.

     4.  Вільне володіння державною мовою.

     5.  Володіння  персональним ком’ютером.

 

 Секретар ради                                                                           А. Войцеховський 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  2           

до розпорядження сільського голови

від 31 січня 2020року № 23/2020-рк

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оголошення конкурсу на офіційному

веб-сайті Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради.

 

      Слобідсько-Кульчієвецькою сільською радою оголошується конкурс на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради:

       -  начальника відділу  соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг) Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради;

            -     головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради;

        -  головного спеціаліста відділу соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг) Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради;

        -  спеціаліста  відділу соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг) Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради.

Вимоги до кандидатів: громадянство України, повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, вільне володіння державною мовою; вміння працювати на персональному комп’ютері.

 

Документи, що  подаються на конкурс:

1. Заява про участь у конкурсі;

2. Особова картка ( форма П-2 ДС);

3. Електронна декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2019 рік (як кандидата на посаду);

4. Копія паспорта;

5. Копія ідентифікаційного коду;

6. Копія військового  квитка ( для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7. Копія документів про освіту;

8. Дві фотокартки розміром 4 х 6 см.

      Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня опублікування оголошення. Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається завідувачем сектором юридичних та кадрових питань сільської ради за адресою: с.Слобідка Кульчієвецька, вул.Механізаторів, 45, тел. 0971859719.

    

 Сільський голова                                                                       Р.Нестеров 

                                                                                                                                

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до розпорядження сільського голови

 

від 31 січня 2020 року № 23/2020-рк

 

СКЛАД

конкурсної комісії для відбору

кандидатів на заміщення вакантних посад

посадових осіб місцевого самоврядування

Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради

 

Голова комісії:

Войцеховський Андрій Вікторович  -        секретар ради 

Секретар комісії:

Лупійчук Ніна Петрівна – головний спеціаліст з кадрових питань відділу з юридичних та кадрових питань сільської ради

 

Члени конкурсної комісії:

Антонецька Тетяна Василівна – начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення  -головний бухгалтер;

Сендзюк Олена Сергіївна – начальник відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту;

Пахолюк Євгенія Іванівна – депутат сільської ради.

 

 

 

                                                                                                  

Додаток 4

до розпорядження сільського голови

від 31 січня 2020 року №23/2020-рк

                                                   ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

На перевірку знання Конституції України, Законів України «Про державну службу» та «Про  запобігання  корупції»,  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

І. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.

2.Основні риси Української держави за Конституцією України ( статті 1,2).

3.Форма правління в Україні ( стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України ( стаття 3).

5.Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України ( стаття 10).

6.Об’єкти права власності Українського народу ( статті 13,14).

7.Найважливіші функції держави ( стаття 17).

8.Державні символи України ( стаття 20).

9.Конституційне право на працю ( стаття 43).

10.Конституційне право на освіту ( стаття 53).

11.Колституційне право на соціальний захист ( стаття 46).

12.Конституційне право на охорону здоров’я ( стаття 49).

13.Обов’язки громадянина України ( статті 65-68).

14.Право громадянина України на вибори ( стаття 70).

15.Повноваження Верховної Ради України ( стаття 85).

16.Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України ( стаття 92).

17.Державний Бюджет України ( стаття 96).

18. Система адміністративно-територіального устрою України ( стаття 133).

19. Органи місцевого самоврядування в України ( стаття 140).

20. Повноваження територіальних громад за Конституцією України ( стаття 143).

ІІ. Питання на перевірку знання Закону України «Про державну службу», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування.

1.Поняття державної служби, державного службовця,  посадової особи відповідно до Закону України «Про державну службу», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

2. Право на державну службу ( стаття 4).

3.Основні принципи державної служби ( стаття 3).

4.Основні напрями державної політики у сфері державної державної служби ( стаття 6).

5.Основні обов’язки державних службовців, посадових осіб.

6.Основні права державних службовців посадових осіб.

7.Обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу, службу в ОМС та її проходження .

8.Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців, посадових осіб.

9.Присяга посадових осіб ОМС .

10. Відсторонення посадової особи від виконання повноважень за посадою.

11. Класифікація посад та ранги посадових осіб.

12.Прийняття на посаду ; випробування при прийняті на посаду, стажування .

13. Просування по посаді в ОМС .

14.Кадровий резерв.

15.Оплата праці посадової особи.

16.Щорічні та додаткові відпуски , соціально-побутове забезпечення посадових осіб.

17.Пенсійне забезпечення  посадових осіб.

18.Відповідальність за порушення законодавства про  службу в ОМС.

19. Етика поведінки посадової особи.

ІІІ. Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції».

1.Визначення термінів:корупція,близькі особи,конфлікт інтересів,корупційне  правопорушення,неправомірна вигода .

2.Суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення .

3. Суб’єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання   корупції .

4.Обмеження щодо використання службового становища,сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.

5.Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв) та роботи близьких осіб .

6.Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування .

7. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування .

8.Фіннасовий контроль .

9.Кодекси поведінки та врегулювання конфлікту інтересів .

10.Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів.

11.Участь громадкості в заходах щодо запобігання  корупції .

12.Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні  корупції.

13.Види відповідальності за корупційні правопорушення .

14.Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

15.Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення .

ІV. Питання для перевірки знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1. Поняття місцевого самоврядування ( стаття 2).

2.Основні принципи місцевого самоврядування ( стаття 4).

3.Система місцевого самоврядування ( стаття 5).

4. Територіальні громади ( стаття 6).

5.Місцевий референдум ( стаття 7).

6.Загальні збори громадян ( стаття 8).

7.Ради – представницькі органи місцевого самоврядування ( стаття 10)

8.Виконавчі органи ради ( стаття 11).

9.Громадські слухання ( стаття 13).

10.Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування ( стаття 16).

11. Символіка територіальних громад сіл, селищ, міст, районів ( стаття 22).

12.Питання, які вирішуються селищними радами виключно на їх пленарних засіданнях ( стаття 26).

13.Повноваження селищних рад у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку ( стаття 27).

14.Порядок формування рад ( стаття 45).

15. Виконавчий комітет селищної ради ( стаття 51).

 Секретар ради                                                                 А.Войцеховський


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора