A A A K K K
для людей із порушенням зору
Слобідсько-Кульчієвецька громада
Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВІДБОРУ СІМЕЙ КАНДИДАТІВ У ПАТРОНАТНІ ВИХОВАТЕЛІ

Дата: 14.08.2020 12:34
Кількість переглядів: 900

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ КАМПАНІЇ  З ПОШУКУ КАНДИДАТІВ У ПАТРОНАТНІ ВИХОВАТЕЛІ

 

До процесу пошуку та відбору сімей - кандидатів у патронатні вихователі долучаються спеціалісти районних (міських) служб у справах дітей (ССД), центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (ЦСССДМ), центрів соціально-психологічної реабілітації дітей (ЦСПР), фахівці інших соціальних інституцій та громадські організації, в яких має бути визначена відповідальна особа за організацію і проведення такої кампанії.

 

Організаційно-інформаційна кампанія з відбору кандидатів у патронатні вихователі передбачає:

1. Інформування закладів, установ, організацій та громадськості про запровадження в Україні послуги сімейного патронату як складової системи захисту дітей та підтримки сімей з дітьми.

2. Підготовку відповідних інформаційних матеріалів: повідомлень, листівок, буклетів, банерів, інформаційних листів тощо.

3. Навчання дотичних до поширення інформації спеціалістів про:

- критерії відбору кандидатів у патронатні вихователі,

- перелік документів, які необхідно зібрати кандидатам у патронатні вихователі;

            - особливостей створення та функціонування патронатних сімей.

4. Поширення інформаційних матеріалів про специфіку надання послуги патронату над дитиною для рекрутування кандидатів у патронатні вихователі.

5. Поетапне здійснення відбору сімей, які виявили бажання стати патронатними вихователями.

 

Поширення інформаційних матеріалів про послугу патронат над дитиною та рекрутування кандидатів у патронатні вихователі можливе через:

 • розміщення відповідних повідомлень, статей у районних та міських газетах, соціальних мережах;
 • виступи на ТV та радіо;
 • розповсюдження листівок, буклетів;
 • розміщення плакатів та наліпок у місцях скупчення людей, у транспорті тощо;
 • інформаційні виступи: на робочих нарадах голів міських, сільських та селищних рад; засіданнях керівників та спеціалістів соціальної сфери; на семінарах для громадян, які перебувають на обліку в центрі зайнятості; у релігійних громадах;
 • інформування громадських організацій та благодійних фондів;
 • повідомлення на педагогічних, медичних нарадах, зборах трудових колективів, круглих столах тощо.

 

Рекрутинг кандидатів у патронатні вихователі насамперед доцільно проводити серед представників:

 • загальноосвітніх навчальних закладів (в т.ч. загальноосвітні школи-інтернати, дитячі будинки);
 • дошкільних, позашкільних навчальних закладів;
 • медичних закладів;
 • ЦСССДМ, ССДС, враховуючи, що ці спеціалісти ведуть банки даних потенційних кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни/піклувальники, усиновителі серед яких можуть бути кандидати у патронатні вихователі;
 • закладів соціального захисту дітей (притулки для дітей, заклади соціально-психологічної реабілітації  дітей) різної форми власності;
 • громадських організацій, благодійних фондів;
 • місцевих та релігійних громад;
 • центрів зайнятості;
 • управління праці та соціального захисту населення;
 • пенсійного фонду тощо;

 

Під час інформаційної кампанії важливо правильно сформулювати зміст повідомлення. Слід акцентувати увагу пересічних громадян на позитивній інформації, а саме на тому, що з’явилася нова комплексна соціальна послуга, яка дасть змогу якнайкраще врахувати інтереси дитини, яка залишилася без батьківського піклування, гарантувати їй сприятливе сімейне оточення, підтримати сім’ю на ранніх етапах кризи.

 

Необхідно розпочинати із:

 • актуальності проблеми;
 • міжнародних зобов’язань України щодо забезпечення прав дітей;
 • заклику бути небайдужими до долі дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах чи залишилася без піклування батьків;
 •  мотивування аудиторії до прояву активної й відповідальної громадянської позиції.

 

Важливо підкреслити, що патронатні вихователі:

 • не залишаться на одинці з проблемами дитини та її біологічної сім'ї;
 • працюватимуть у складі команди професіоналів-однодумців (відповідно до випадку: спеціалістів ССД та ЦСССДМ, фахівців із соціальної роботи, педагогів, психологів, медиків, юристів та інших), які підтримають та забезпечать необхідну допомогу у догляді, вихованні і розвитку влаштованої під патронат дитини;
 • взаємодіятимуть (у разі потреби) з біологічною сім’єю влаштованої дитини через спеціаліста-посередника, відповідального за ведення конкретного випадку;
 • пройдуть тренінгове навчання за Програмою підготовки кандидатів у патронатні вихователі.

 

Результати інформаційної кампанії:

 • формування позитивної громадської думки щодо забезпечення тимчасового догляду, виховання та реабілітації в умовах сім’ї дітям, які залишилися чи можуть залишитися без батьківського піклування: діти, які потребують тимчасової підтримки та професійної допомоги; перебувають у СЖО, в т.ч. діти, які набувають чи набули статусу дитини-сироти чи дитини, позбавлених батьківського піклування;
 • представники місцевих органів влади зацікавлені у створенні та підтримці послуги патронату, що визначається виділенням коштів на створення та розвиток такої послуги;
 • формування команди спеціалістів різних структурних підрозділів та громадських організацій, зацікавлених у розвитку та забезпеченні послуги патронату;
 • збільшення кількості громадян, небайдужих до долі дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, й поінформованих про патронат як нову комплексну послугу для дітей та їхніх сімей;
 • безпосереднє залучення кандидатів на створення патронатних сімей.

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕТАПИ ВІДБОРУ КАНДИДАТІВ У ПАТРОНАТНІ ВИХОВАТЕЛІ

Власне відбір кандидатів у патронатні вихователі відбувається у три етапи.

 

І етап відбору

Мета – виявлення кандидатів, бажаючих допомагати дітям та бути патронатними вихователями.

На цьому етапі відповідальний спеціаліст має:

 • якнайповніше проінформувати кандидатів про державну систему захисту дітей та підтримки сімей з дітьми, які опинилися у СЖО;
 • відповісти на питання кандидатів та надати повну інформацію про патронат і інші форми сімейного влаштування;
 • дати кандидатам час на обміркування та переосмислення отриманої інформації, визначення своїх намірів щодо допомоги дітям, які її потребують;
 • надати перелік документів, які необхідно зібрати кандидатам у патронатні вихователі, якщо кандидат відповідає критеріям первинного відбору та з мотивувати їх на наступну зустріч: проговорити про місце зустрічі, обмінятися контактами та визначити дату і час попереднього зв’язку.

 

Відбір кандидатів на першому етапі відбувається за базовими критеріями (критеріями первинного відбору).

 

Критерії первинного відбору кандидатів у патронатні вихователі  

І. Особистісно-демографічний і сімейний статус

1. Ім’я, по-батькові, прізвище.

2. Вік кандидатів.

3. Сімейний стан.

4. Склад сім’ї (наявність помічника –чоловік/дружина, діти, родичі; кількість та вік власних дітей). 

5. Досвід виховання дітей чи їх підтримки.

6. Освіта, місце роботи.

7. Наявність власного, орендованого житла чи такого, яке є в користуванні.

8. Громадянство.

9. Контактний телефон, місце проживання електронна адреса.

 

Можна передбачити, що здійснюючи інформаційну каманію з рекрутингу кандидатів у патронатні вихователі до спеціалістів, контактні телефони яких зазначені у інформаційних повідомленнях, спеціалісти мають бути готовими до спілкування з громадянами та надання відповідей на такі запитання: 

 

Що таке патронат?

Патронат над дитиною (далі - сімейний патронат) – це професійна комплексна послуга, що передбачає: тимчасовий догляд, виховання та реабілітацію дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах, потребує захисту, у сім’ї патронатних вихователів, та одночасне надання фахівцями соціальної сфери інтенсивних підтримуючих послуг сім’ї дитини для відновлення її здорового функціонування.

Яка мета надання послуги патронату?

Метою патронату є забезпечення права кожної дитини, яка опинилася в складних життєвих обставинах,  виховуватися у сприятливому та безпечному сімейному середовищі шляхом відновлення здатності батьків (осіб, які їх замінюють) опікуватися дитиною та виховувати її, а в разі неможливості вчинення заходів щодо захисту дитини та прийняття рішень щодо її влаштування до постійної форми сімейного виховання, яка найбільше відповідає потребам дитини.

 

 

Чому ця послуга потрібна саме сьогодні?

Враховуючи нинішню ситуацію в Україні, послуга патронату набуває ще більшої актуальності.

 

 1. Що це дасть для дитини: безпеку, догляд, виховання та реабілітацію дитини в умовах сім’ї, підтримане спілкування з рідними; а в разі неможливості повернення до біологічної родини – пошук для дитини нової сім’ї.
 2. Що це дасть батькам дитини: можливість усунути складні життєві обставини, вирішити наявні проблеми, отримати професійний соціальний супровід, що загалом сприятиме підвищенню батьківського потенціалу та воз’єднанню родини;
 3. Що це дасть для України: сприятиме запровадженню інноваційної соціальної послуги з підтримки вразливих сімей з дітьми, забезпечить умови для деінституалізації дітей, які через СЖО не можуть проживати у власних родинах.

 

Хто такий патронатний вихователь?

Патронатний вихователь – особа, яка на професійній основі здійснює догляд, виховання і  дитини/дітей, влаштованої/них в її сімю.

 

 

Діти яких категорій можуть бути влаштовані під патронат?

До сім’ї патронатного вихователя можуть бути влаштовані діти, які потрапили в складні життєві обставини, а саме:

 1. новонароджені діти, залишені в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров`я, або яких відмовилися забрати батьки чи інші родичі;
 2. підкинуті, знайдені діти;
 3. безпритульні діти;
 4. діти з сімей, в яких існує загроза їх життю та здоров‘ю;
 5. діти, які зазнали насильства, жорстокого поводження;
 6. діти, батьки або особи, які їх заміняють, померли, безвісно відсутні;
 7. діти, переміщені із тимчасово окупованої території, або району проведення бойових дій в зоні АТО;
 8. інші діти, які за різних обставин певний час не можуть перебувати у власній сім‘ї або їхні батьки чи особи, які їх заміняють, не можуть піклуватись про них.

Одночасно під патронат (в одну патронатну сім’ю) влаштовується виключно один випадок: діти (не залежно від їх кількості), які є братами-сестрами, або до влаштування під патронат проживали в одній родині. 

 

Діти якого віку можуть бути влаштовані під патронат?

До сім’ї патронатних вихователів можуть бути влаштовані діти віком від народження до 18 років. Діти, старші 14 років, влаштовуються за їх власної згоди та згоди патронатних вихователів.

 

Хто може бути ініціатором влаштування дитини під патронат?

Ініціатором влаштування дитини під патронат  можуть бути:

 • батьки чи один із батьків дитини, яка опинилася в складних життєвих обставинах;
 • сама дитина;
 • соціальний працівник, який супроводжує сім’ю, що опинилася в складних життєвих обставинах;
 • працівник ССД;
 • вчитель, шкільний соціальний педагог чи психолог, лікар, дільничний міліціонер, інший фахівець соціальної сфери;
 •  будь-який громадянин чи установа, які виявили дитину в складних життєвих обставинах.

 

Який термін перебування дитини в патронаті?

Оптимальний термін перебування дитини в патронатній сім’ї визначається відповідно до індивідуальних потреб дитини, виявлених обставин та їх впливу на стан дитини та не повинен перевищувати 3 місяців. В особливих випадках, за рішенням органу опіки та піклування, термін перебування під патронатом може бути подовжений, однак загалом не повинен бути більшим за 6 місяців.

 

Хто може стати патронатним вихователем?

 1. громадяни України віком від 35 до 60 років (для жінки) і від 35 до 65 років (для чоловіка), які перебувають у зареєстрованому шлюбі та проживають на спільній житловій площі;
 2. мають позитивний досвід сімейного виховання дітей;
 3. мають житло (власне, орендоване чи на правах користування);
 4. не мають судимості;
 5. стан здоров’я яких  дозволяє забезпечувати догляд та виховання дітей;
 6. одна (один) з яких виконання обов’язків патронатного вихователя не поєднує з іншою трудовою діяльністю;
 7. зібрали та надали відповідний пакет документів, необхідний для кандидатів у патронатні вихователі;
 8. пройшли навчання та отримали довідку та рекомендацію за результатами навчання за тренінговою Програмою підготовки сімей-кандидатів у патронатні вихователі.

 

Які основні завдання патронатних вихователів?

 1. забезпечення догляду, виховання, збереження життя та здоров’я дитини в період її перебування в патронатній сім’ї;
 2. соціально-педагогічна підтримка та сприяння медичній, психологічній і соціальній реабілітації дитини;
 3. створення умов для підтримки контактів дитини з її біологічними батьками, родичами, окрім випадків, коли це може завдати шкоди життю і здоров'ю дитини;
 4. підготовка дитини до повернення в біологічну сім’ю чи влаштування в іншу форму сімейного виховання.

Які права патронатних вихователів?

 1. брати участь в розробці договору про влаштування дитини у свою сімю;
 2. отримувати інформацію про стан здоров’я, психічний та фізичний розвиток дитини, яка влаштовується у сімю;
 3. визначати форми і методи виховання і розвитку дитини в межах повноважень, визначених договором про влаштування дитини;
 4. отримувати допомогу та консультації щодо догляду, виховання, розвитку дитини;
 5. на супервізію та професійну підтримку;
 6. представляти інтереси дитини у відповідних установах та організаціях в межах повноважень, визначених договором про влаштування дитини;
 7. звертатися до відповідних органів щодо вирішення питань, пов’язаних із забезпечення прав дитини, функціонування сім'ї;
 8. відмовити у влаштуванні в свою сімю дитини старше 14 років або у разі, якщо влаштування дитини може негативно вплинути на задоволення потреб інших дітей, в т.ч. власних;
 9. організовувати спільний відпочинок для влаштованих і біологічних дітей;
 10. отримувати пільги передбачені чинним законодавством.

 

Які обов’язки патронатних вихователів?

 1. нести персональну відповідальність за життя та збереження здоров’я дитини, тимчасово влаштованої до сімї патронатного вихователя, її фізичний та психічний стан;
 1. дотримуватися конфіденційності інформації про дитину та її батьків, що може завдати шкоди дитині та її сім'ї;
 2. дотримуватися вимог договору про влаштування дитини. 
 3. Фото без опису

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора