Слобідсько-Кульчієвецька громада
Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район

Оголошення про проведення Спрощених/Допорогових закупівель

Дата: 24.11.2021 11:27
Кількість переглядів: 379

 

Оголошення про проведення Спрощених/Допорогових закупівель

(згідно ч.2 ст. 21 Закону України «Про публічні закупівлі»)

 

1) Найменування: Слобідсько-Кульчієвецька сільська рада

Місцезнаходження: 32389, Україна , Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський район, с. Слобідка-Кульчієвецька, вул. Механізаторів, 45;

Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 04407276;

Категорія Замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

2) Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником Реконструкція частини громадської будівлі під центр надання адміністративних послуг по вул. Механізаторів, 45 в с. Слобідка-Кульчієвецька, Кам’янець-Подільського району Хмельницької області.» Код ДК 021:2015 код 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт

3) Кількість:  1 робота;

4) Місце виконання робіт: вул. Механізаторів, 45 в с. Слобідка-Кульчієвецька, Кам’янець-Подільського району Хмельницької області. 32300

5) Очікувана вартість предмета закупівлі: 811 760,00 Гривня (з ПДВ) (вісімсот одинадцять тисяч сімсот шістдесят  00 копійок) з ПДВ.

6) Строк надання послуг: до 31 грудня 2021 року (включно).

7) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 02 грудня 2021 року

 

         Учасники процедури спрощеної закупівлі повинні надати у складі пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником.

         Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій документи, які підтверджують відповідність пропозицій учасників технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмету закупівлі, встановлених замовником (згідно із Додатком № 2). З цією метою, Учасники, до кінцевого строку подання пропозицій, надають, відповідно до своєї початкової ціни, виконані згідно вимог Додатку №2 (у форматі pdf, .jpg, .bmp, .doc, .docx, rtf або інші) наступні документи:

договірна ціна

         Також учасниками у складі пропозиції надається Лист – згода з технічною специфікацією (Додаток 2 до оголошення) наступного змісту: «______________ цим листом погоджується надати послуги «Реконструкція частини громадської будівлі під центр надання адміністративних послуг по вул. Механізаторів, 45 в с. Слобідка-Кульчієвецька, Кам’янець-Подільського району Хмельницької області.», відповідно до умов договору та технічної специфікації, зазначеної в Додатку 2 до оголошення.

        Для розрахунку вартості будівництва учасниками застосовуються ціни на матеріали, що склалися в регіоні на відповідну продукцію на дату проведення закупівлі про що надається гарантій лист.

        Для уточнення об’єму послуг та замірів в період уточнень/звернення за роз’ясненнями передбачається виїзд фахівця Учасника для огляду об’єкта. Огляд проводиться в присутності представника Замовника. За результатами огляду складається акт за підписом представника Замовника з відбитком печатки та представника Учасника.  Учасник у складі пропозиції надає належно оформлений акт разом з іншими документами.

        У зв’язку з ситуацією, яка склалася на території України та з метою запобігання поширення гострої респіраторної вірусної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, огляд об’єкта здійснюється за попередньою домовленістю з Замовником, за допомогою засобів факсимільного зв’язку, про дату та час здійснення огляду. Огляд об’єкта здійснюється за умови забезпечення представника Учасника засобами індивідуального захисту

       При необхідності, на додаткову вимогу замовника (запит), учасники зобов’язані надати документальне підтвердження походження та вартості відповідних матеріалів, обладнання, вартість яких визначена ним під час подання пропозиції.

       У цьому оголошенні посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «…. «або еквівалент».

      Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

Учасник повинен надати послуги, якість яких відповідає умовам чинного законодавства, нормативно-правовим актам з питань дотримання вимог санітарних норм та охорони навколишнього природного середовища (захисту довкілля).

Під час надання послуг необхідно застосовувати заходи із захисту довкілля, зокрема:

- не допускати розливу нафтопродуктів, мастил та інших хімічних речовин на ґрунт, асфальтове покриття;

- під час експлуатації автотранспорту викид відпрацьованих газів не повинен перевищувати допустимі норми;

- не допускати складування сміття у несанкціонованих місцях;

- компенсувати шкоду, заподіяну в разі забруднення або іншого негативного впливу на природне середовище.

Для надання послуг повинні використовуватися якісні матеріали, машини і механізми, які відповідають вимогам діючого природоохоронного законодавства, а також застосовуватися інші необхідні заходи із захисту довкілля.

Засобом документального підтвердження Учасником застосовування зазначених вище заходів із захисту довкілля під час надання послуг є наданий Учасником гарантійний лист, складений у довільній формі, в якому Учасник гарантує застосування вищезазначених заходів.

      Замовник може вимагати від учасників підтвердження того, що пропоновані ними товари, послуги чи роботи за своїми екологічними чи іншими характеристиками відповідають вимогам, установленим у оголошені. У разі встановлення екологічних чи інших характеристик товару, роботи чи послуги замовник повинен в оголошені зазначити, які маркування, протоколи випробувань або сертифікати можуть підтвердити відповідність предмета закупівлі таким   характеристикам.

     Якщо замовник посилається в оголошені на конкретні маркування, протокол випробувань чи сертифікат, він зобов’язаний прийняти маркування, протоколи випробувань чи сертифікати, що підтверджують відповідність еквівалентним вимогам.

    Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі пропозиції інформацію та документи, які підтверджують право виконувати роботи, що передбачені у Додатку № 2 до Оголошення, зокрема:

- Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та/або декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, та ліцензію на провадження певного виду робіт, що передбачені технічним завданням (Додаток 2 до Оголошення), якщо отримання такого дозволу, декларації або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством. У разі завершення терміну дії декларації, дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки, ліцензії на провадження певного виду робіт, що передбачені технічним завданням замовника, або ж відсутності зазначених документів, учасники надають у складі пропозиції пояснювальну записку та документи, що підтверджують факт подання ними до уповноваженого органу пакету документів для продовження терміну або ж отримання декларації, дозволу, ліцензії. У разі відсутності в учасника ліцензії та/або декларації, та/або дозволу на виконання певного виду робіт, визначених у технічному завданні, у складі пропозиції мають бути надані ліцензія та/або декларація, та/або дозвіл субпідрядника/субпідрядників, який/які виконуватимуть такі роботи (зазначені документи (ліцензія та/або дозвіл) надаються у тому разі якщо вартість робіт, що будуть доручені субпідряднику/субпідрядникам становитиме 20 і більше відсотків від вартості договору про закупівлю). Якщо ліцензія та/або декларація, та/або дозволи видані учаснику (субпідряднику/субпідрядникам) як електронні документи і знаходиться у вільному доступі, то учасник надає інформацію про зазначені документи в довільній формі з посиланням на відповідний ресурс в мережі Інтернет.

     Учасники закупівлі у складі пропозиції зобов’язані подати гарантійний лист, що під час виконання робіт згідно розробленого проекту будуть неухильно дотримуватись діючих нормативних документів щодо охорони праці і промислової безпеки у будівництві.

     Роботи повинні бути виконанні з дотриманням технології виробництва робіт, відповідати вимогам будівельних норм, правилам  та стандартам встановленим для виконання такого виду робіт, з метою  забезпечення надійності, міцності, стійкості і довговічності конструкцій, монтажу технологічного та інженерного обладнання/матеріалів, про що у складі пропозиції учасники надають лист – згоду.

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора